chevron_right
Monitorul oficial local

Hotărâri

Hotărârea nr. 90 (31.03.2023)

privind modificarea Hotărârii nr. 215/2020, privind aprobarea modificării statului de funcţii și a organigramei Ansamblului Național Secuiesc Harghita, cu modificările și completările ulterioare

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 89 (31.03.2023)

privind aprobarea „Programului anual de colaborare cu fundaţii şi asociaţii care oferă programe şi servicii pensionarilor şi vârstnicilor din municipiul Miercurea-Ciuc” pe anul 2023

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 88 (31.03.2023)

privind aprobarea „Programului anual de colaborare cu structurile asociative ale persoanelor cu handicap din municipiul Miercurea-Ciuc” pe anul 2023

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 87 (31.03.2023)

privind acordarea de scutiri de la plata impozitului/ taxei pe clădiri și a impozitului/taxei pe teren pe anul fiscal 2023

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 86 (31.03.2023)

privind acordarea de scutire de la plata impozitului/taxei pe clădiri, pentru proprietarii care execută lucrări în condiţiile Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 85 (31.03.2023)

privind aprobarea acordării mandatului special pentru reprezentantul UAT Miercurea – Ciuc în Adunarea Generală al AIDM Alcsik, să voteze pe seama și în numele UAT Miercurea – Ciuc ajustarea tarifelor pentru salubrizarea stradală, activitatea de măturat, spălat, stropit și întreținerea căilor publice în municipiul Miercurea-Ciuc

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 84 (31.03.2023)

privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 pentru societatea SC CSIKI TRANS SRL

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 83 (31.03.2023)

privind aprobarea atribuirii dreptului de proprietate al suprafeței de 475 mp în favoarea numitei Cseke Ileana cu domiciliul în Miercurea-Ciuc, Aleea Ciocârliei, nr. 8/A/15

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 82 (31.03.2023)

privind aprobarea modificării și completării Anexei al HCL nr. 119/2021 privind aprobarea Regulamentului de stabilire a modalităţii de achiziţie de bunuri imobile

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 81 (31.03.2023)

privind aprobarea modelului contractului de colaborare în vederea desfășurării Expozițiilor și Târgurilor cu vânzare a produselor tradiționale și meșteșugărești

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 80 (31.03.2023)

privind aprobarea prelungirii termenului de locaţiune a unor contracte de închiriere

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 79 (31.03.2023)

privind aprobarea solicitării trecerii unui imobil aflat în domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Sportului prin Sport Club Miercurea-Ciuc, în domeniul public al Municipiului Miercurea-Ciuc

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 78 (31.03.2023)

privind aprobarea modificării şi completării Anexei nr.1 a Hotărârii nr.127/2009 privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare şi aprobarea contractului de delegare, cu modificările şi completările ulterioare

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 77 (31.03.2023)

privind aprobarea completării Anexei Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică Miercurea – Ciuc nr. 526/2013 încheiat cu GOSCOM S.A., aprobat prin Hotărârea nr. 159/2013

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 76 (31.03.2023)

privind aprobarea modificării Contractului de închiriere nr. 8/2003, încheiat cu Asociația Națională a Surzilor din România

move_to_inboxDescarcă fișier