chevron_right
Monitorul oficial local

Hotărâri

Hotărârea nr. 105 (20.04.2023)

privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu titlul: „Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemului de management integrat al deșeurilor municipale prin construirea de insule ecologice digitalizate în Municipiul Miercurea-Ciuc – LOT2”, în cadrul apelului de proiecte PNRR/ 2022/C3/S/I.1.B componenta C3 – Managementul Deșeurilor, investiția I1. - Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe / comune, subinvestiția I1.B. - Construirea de Insule Ecologice Digitalizate și valorii maxime eligibile a proiectului

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 104 (20.04.2023)

privind modificarea Art. 1. a Hotărârii nr. 332/2018 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție pentru investiţia: „Reabilitarea grădiniței Micimackó” în municipiul Miercurea-Ciuc, cu modificările și completările ulterioare

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 103 (20.04.2023)

privind modificarea Hotărârii nr. 26/2023 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Miercurea-Ciuc pe anul 2023 şi estimări pentru anii 2024-2026

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 102 (20.04.2023)

privind aprobarea participării Municipiului Miercurea-Ciuc la”Programul privind casarea autovehiculelor uzate” derulat de Administrația Fondului pentru Mediu

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 101 (06.04.2023)

privind aprobarea raportului de activitate pe anul 2022 și a Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 ale societății SC CSÍKI SPORT ÉS REKREATÍV SRL

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 100 (06.04.2023)

privind aprobarea mandatării Asociației Intercomunitare de Dezvoltare Microregională “Alcsík”, în vederea delegării gestiunii serviciului de eliminare prin depozitare a deșeurilor colectate separat din deșeurile municipale în aria de competență al operatorului regional SC ECO-CSIK SRL

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 99 (06.04.2023)

privind aprobarea mandatării Asociației Intercomunitare de Dezvoltare Microregională “Alcsík”, în vederea delegării gestiunii serviciului de sortare a deșeurilor colectate separat din deșeurile municipale în aria de competență al operatorului regional SC ECO-CSIK SRL

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 98 (31.03.2023)

privind aprobarea modificării Anexei al HCL nr. 335/2021 privind aprobarea Regulamentului privind aprobarea criteriilor și punctajul pentru repartizarea locuințelor de serviciu, locuințelor sociale, locuințelor de necesitate și a locuințelor aflate în fondul locativ al Municipiului Miercurea-Ciuc, cu modificările și completările ulterioare

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 97 (31.03.2023)

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 333/2020 privind desemnarea şi mandatarea reprezentanţilor Municipiului Miercurea-Ciuc în Adunarea Generală a SC CSIKI TRANS SRL

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 96 (31.03.2023)

privind aprobarea situațiilor financiare anuale pe anul 2022

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 95 (31.03.2023)

privind aprobarea prelungirii mandatului Consiliului de Administrație HARVÍZ S.A.

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 94 (31.03.2023)

privind ‘Elaborare P.U.Z.’, strada Zorilor

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 93 (31.03.2023)

cu privire la aprobarea reconstituirii Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Miercurea-Ciuc

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 92 (31.03.2023)

privind achitarea cotizaţiei pe anul 2023 către Asociaţia de Dezvoltare Microregională Alcsík

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 91 (31.03.2023)

privind modificarea Hotărârii nr. 206/2022, privind aprobarea modificării statului de funcţii al Teatrului Municipal „Csíki Játékszín”

move_to_inboxDescarcă fișier