chevron_right
Monitorul oficial local

Eevidența a persoanelor (SPCLEP)

1. REGULAMENTUL privind programarea cetățenilor în vederea depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate/reședință

      REGULAMENT descarcabil


2. Eliberarea actului de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani – acte necesare  

Documente originale necesare:

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate. ( TIP )
 • a certificatul de naştere;
 • actul de identitate al unuia dintre părinţi sau al reprezentantului legal, document cu care se realizează și dovada adresei de domiciliu;
 • certificatul de căsătorie al părinţilor ori certificatul de divorţ însoţit de acordul parental/hotărârea judecătorească de divorţ definitivă/irevocabilă, după caz, în situaţia în care părinţii sunt divorţaţi;
 • chitanţa reprezentând contravaloarea actului de identitate în valoare de 7 lei


Achitarea contravalorii actului de identitate se face la Casieria Primăriei Municipiului Miercurea-Ciuc pe strada Mihail Sadoveanu nr. 4 sau online pe portalul ghişeul.ro.

La împlinirea vârstei de 14 ani (ÎN NICIUN CAZ MAI DEVREME), minorul se prezintă la ghişeul Serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, însoţit de unul dintre părinţi sau, după caz, de reprezentantul său legal, de persoana desemnată din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistenţă socială sau de persoana căreia i-a fost încredinţat în plasament, pentru a solicita eliberarea actului de identi¬tate.

În situaţia în care părinţii au domicilii diferite, cererea pentru eliberarea actului de identitate se semnează de părintele la care minorul are domiciliul, în condiţiile legii.

Pentru minorul care, deşi a fost încredinţat, prin hotărâre judecătorească, unuia dintre părinţi, locuieşte statornic la celalalt părinte, se solicita declaraţia de consimţământ a părintelui căruia i-a fost încredinţat, din care să rezulte că este de acord ca în actul de identitate al minorului să fie înscrisă adresa la care acesta locuieşte statornic. 

Declaraţia prevăzută poate fi dată la ghişeu, în prezenţa personalului Serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, iar în situaţiile în care părintele nu se poate prezenta la ghişeu, declaraţia trebuie să fie autentificată la misiunea diplomatică a României din statul în care acesta se află, la notarul public român ori la autoritățile străine competente. În acest ultim caz, declarația va fi prezentată tradusă și legalizată.

Cetăţenii români aflaţi în străinătate pot depune cererea pentru eliberarea primului act de identitate împreună cu documentele prevăzute de lege la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din statele respective.

În cazul în care solicitantul unui nou act de identitate, nu a împlinit vârsta de 18 ani la data depunerii cererii sunt necesare documentele enumerate mai sus.


3. Eliberarea actului de identitate la expirarea termenului de valabilitate, modificarea datelor de stare civilă, anularea documentului, schimbarea sexului sau a fizionomiei

Documente originale necesare:

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate;; ( TIP )
 • actul de identitate; 
 • certificatul de naştere; 
 • certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor;certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ definitivă/irevocabilă; 
 • extrasul de carte funciară sau documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu original, extrasul de carte funciară trebuie să fie obţinut cu cel mult 30 de zile anterior datei depunerii cererii;  
 • chitanţa reprezentând contravaloarea actului de identitate în valoare de 7 lei.  

Achitarea contravalorii actului de identitate se face la Casieria Primăriei Municipiului Miercurea-Ciuc pe strada Mihail Sadoveanu nr. 4 (fostul Bancpost) sau online pe portalul ghişeul.ro.

În cazul modificării numelui şi/sau prenumelui titularului, prenumelui părinţilor, a datei ori a locului de naştere, se prezintă în original actul administrativ în baza căruia s-au modificat datele de stare civilă.

În situaţia în care solicitantul nu este titularul dreptului de proprietate asupra imobilului, este necesară declaraţia de primire în spaţiu a găzduitorului, însoţită de actul de proprietate al acestuia care se consemnează pe cerere în prezenţa lucrătorului de evidenţă. DECLARAŢIA DE PRIMIRE ÎN SPAŢIU A GĂZDUITORULUI poate fi dată în ţară, cu cel mult 90 de zile înainte de data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate în faţa notarului public ori în străinătate, cu cel mult 6 luni înainte de data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate la misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din străinătate. 

În cazul în care solicitantul unui nou act de identitate, nu a împlinit vârsta de 18 ani la data depunerii cererii sunt necesare documentele enumerate la ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA ÎMPLINIREA VÂRSTEI DE 14 ANI.


4. Eliberarea actului de identitate la preschimbarea buletinului de identitate

Documente originale necesare:

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate; ; ( TIP )
 • buletinul de identitate;
 • certificatul de naştere – original; 
 • certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor – original; 
 • certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ definitivă/irevocabilă – original; 
 • extrasul de carte funciară sau documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu,; extrasul de carte funciară trebuie să fie obţinut cu cel mult 30 de zile anterior datei depunerii cererii;
 • chitanţa reprezentând contravaloarea actului de identitate în valoare de 7 lei. Achitarea contravalorii actului de identitate se face la Casieria Primăriei Municipiului Miercurea-Ciuc pe strada Mihail Sadoveanu nr. 4 (fostul Bancpost) sau online pe portalul ghişeul.ro.

În situaţia în care solicitantul nu este titularul dreptului de proprietate asupra imobilului, este necesară declaraţia de primire în spaţiu a găzduitorului, însoţită de actul de proprietate al acestuia care se consemnează pe cerere în prezenţa lucrătorului de evidenţă.

DECLARAŢIA DE PRIMIRE ÎN SPAŢIU A GĂZDUITORULUI poate fi dată în ţară, cu cel mult 90 de zile înainte de data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate în faţa notarului public ori în străinătate, cu cel mult 6 luni înainte de data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate la misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din străinătate.


5. Eliberarea actului de identitate la schimbarea domiciliului

Documente originale necesare:

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate;; ( TIP )
 • certificatul de naştere;  
 • actul de identitate;  
 • certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor;  
 • certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ definitivă/irevocabilă, după caz;  
 • certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta de până la 14 ani, care îşi schimbă domiciliul împreună cu solicitantul actului de identitate;
 • extrasul de carte funciară sau documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu. Extrasul de carte funciară trebuie să fie obţinut cu cel mult 30 de zile anterior datei depunerii cererii;
 • chitanţa reprezentând contravaloarea actului de identitate în valoare de 7 lei. Achitarea contravalorii actului de identitate se face la Casieria Primăriei Municipiului Miercurea-Ciuc pe strada Mihail Sadoveanu nr. 4 (fostul Bancpost) sau online pe platforma ghişeul.ro.

În situaţia în care solicitantul nu este titularul dreptului de proprietate asupra imobilului, este necesară declaraţia de primire în spaţiu a găzduitorului, însoţită de actul de proprietate al acestuia care se consemnează pe cerere în prezenţa lucrătorului de evidenţă;

DECLARAŢIA DE PRIMIRE ÎN SPAŢIU A GĂZDUITORULUI poate fi dată în ţară, cu cel mult 90 de zile înainte de data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate în faţa notarului public ori în străinătate, cu cel mult 6 luni înainte de data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate la misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din străinătate.

În situația în care părinții divorțați exercită autoritatea părintească comună cu privire la minor, iar locuința acestuia este stabilită la unul dintre părinți cu menționarea adresei de domiciliu, dacă părintele în cauză solicită schimbarea domiciliului, este necesar acordul celuilalt părinte pentru schimbarea domicliului minorului în condițiile art. 497 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare.


6. Eliberarea actului de identitate la schimbarea denumirii străzii sau a renumerotării imobilelor

Documente originale necesare:

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate; ; ( TIP )
 • certificatul de naştere;  
 • certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor;certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ definitivă/irevocabilă;  
 • actul de identitate;  
 • extrasul de carte funciară sau documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu original, extrasul de carte funciară trebuie să fie obţinut cu cel mult 30 de zile anterior datei depunerii cererii;
 • chitanţa reprezentând contravaloarea actului de identitate în valoare de 7 lei.  

Achitarea contravalorii actului de identitate se face la Casieria Primăriei Municipiului Miercurea-Ciuc pe strada Mihail Sadoveanu nr. 4 (fostul Bancpost) sau online pe portalul ghişeul.ro.

În cazul modificării numelui şi/sau prenumelui titularului, prenumelui părinţilor, a datei ori a locului de naştere, se prezintă în original actul administrativ în baza căruia s-au modificat datele de stare civilă.

În situaţia în care solicitantul nu este titularul dreptului de proprietate asupra imobilului, este necesară declaraţia de primire în spaţiu a găzduitorului, însoţită de actul de proprietate al acestuia care se consemnează pe cerere în prezenţa lucrătorului de evidenţă. DECLARAŢIA DE PRIMIRE ÎN SPAŢIU A GĂZDUITORULUI poate fi dată în ţară, cu cel mult 90 de zile înainte de data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate în faţa notarului public ori în străinătate, cu cel mult 6 luni înainte de data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate la misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din străinătate. 

În cazul în care solicitantul unui nou act de identitate, nu a împlinit vârsta de 18 ani la data depunerii cererii sunt necesare documentele enumerate la ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA ÎMPLINIREA VÂRSTEI DE 14 ANI.


7. Eliberarea actului de identitate la pierderea, furtul, distrugerea sau deteriorarea actului de identitate deţinut anterior

Documente originale necesare:

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate;; ( TIP )
 • certificatul de naştere;  
 • actul de identitate;  
 • certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor;  
 • certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ definitivă/irevocabilă, după caz;  
 • certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta de până la 14 ani, care îşi schimbă domiciliul împreună cu solicitantul actului de identitate;
 • extrasul de carte funciară sau documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu. Extrasul de carte funciară trebuie să fie obţinut cu cel mult 30 de zile anterior datei depunerii cererii;
 • chitanţa reprezentând contravaloarea actului de identitate în valoare de 7 lei. Achitarea contravalorii actului de identitate se face la Casieria Primăriei Municipiului Miercurea-Ciuc pe strada Mihail Sadoveanu nr. 4 (fostul Bancpost) sau online pe platforma ghişeul.ro.

În cazul modificării numelui şi/sau prenumelui titularului, prenumelui părinţilor, a datei ori a locului de naştere, se prezintă în original actul administrativ în baza căruia s-au modificat datele de stare civilă.

În situaţia în care solicitantul nu este titularul dreptului de proprietate asupra imobilului, este necesară declaraţia de primire în spaţiu a găzduitorului, însoţită de actul de proprietate al acestuia care se consemnează pe cerere în prezenţa lucrătorului de evidenţă. DECLARAŢIA DE PRIMIRE ÎN SPAŢIU A GĂZDUITORULUI poate fi dată în ţară, cu cel mult 90 de zile înainte de data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate în faţa notarului public ori în străinătate, cu cel mult 6 luni înainte de data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate la misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din străinătate. 

În cazul în care solicitantul unui nou act de identitate, nu a împlinit vârsta de 18 ani la data depunerii cererii sunt necesare documentele enumerate la ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA ÎMPLINIREA VÂRSTEI DE 14 ANI.


8. Eliberarea cărţii de identitate provizorii (când persoana fizică nu posedă toate documentele necesare pentru eliberarea cărţii de identitate)

Documente originale necesare:

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate; ; ( TIP )
 • 2 fotografii mărimea 3*4 cm, având la bază o bandă albă de 7 mm;
 • documentele pe care solicitantul le poate prezenta, din categoria celor cu care, potrivit legii, se poate face dovada numelui de familie şi a prenumelui, a datei de naştere, a stării civile, a cetăţeniei române, a adresei de domiciliu;
 • documentul privind achitarea contravalorii cărţii de identitate provizorii, în valoare de 1 leu. Achitarea contravalorii actului de identitate se face la Casieria Primăriei municipiului Miercurea-Ciuc pe strada Mihail Sadoveanu nr. 4 (fostul Bancpost) sau online pe portalul ghişeul.ro.

În situaţia în care solicitantul nu este titularul dreptului de proprietate asupra imobilului, este necesară declaraţia de primire în spaţiu a găzduitorului, însoţită de actul de proprietate al acestuia care se consemnează pe cerere în prezenţa lucrătorului de evidenţă;

DECLARAŢIA DE PRIMIRE ÎN SPAŢIU A GĂZDUITORULUI poate fi dată în ţară, cu cel mult 90 de zile înainte de data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate în faţa notarului public ori în străinătate, cu cel mult 6 luni înainte de data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate la misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din străinătate.


9. Eliberarea cărţii de identitate la dobândirea cetăţeniei române

Documente originale necesare:

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate; ; ( TIP )
 • certificatul de cetăţenie română; în cazul minorilor care au împlinit vârsta de 14 ani, dovada cetăţeniei române se face cu certificatul de cetăţenie română sau, după caz, cu certificatul de naştere românesc al minorului, însoţit de certificatul de cetăţenie al unuia dintre părinţi;
 • certificatele de stare civilă româneşti ale solicitantului, de naştere şi, după caz, de căsătorie, precum şi cele ale copiilor săi cu vârsta mai mică de 14 ani, care dobândesc cetăţenia română împreună cu părinţii;
 • certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ definitivă/irevocabilă, după caz; în cazul în care cetăţeanul nu poate prezenta certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ, dovada statutului civil şi, după caz, a numelui se poate face cu certificatul de naştere sau de căsătorie cu menţiuni pe care solicitantul le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate; în cazul modificărilor intervenite în străinătate cu privire la datele de stare civilă, solicitantul actului de identitate prezintă certificatul de naştere sau de căsătorie cu menţiunile aplicate care să dovedească statutul civil şi numele pe care solicitantul le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate;
 • extrasul de carte funciară sau documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu; extrasul de carte funciară trebuie să fie obţinut cu cel mult 30 de zile anterior datei depunerii cererii;
 • un document cu fotografie, în baza căruia solicitantul poate face dovada identităţii, respectiv: paşaport, permis de conducere sau act de identitate străin;
 • documentul care atestă dreptul de şedere/rezidenţă pe teritoriul României, eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrări/structurile subordonate, după caz;  
 • chitanţa reprezentând contravaloarea actului de identitate în valoare de 7 lei.  

Achitarea contravalorii actului de identitate se face la Casieria Primăriei Municipiului Miercurea-Ciuc pe strada Mihail Sadoveanu nr. 4 sau online pe pagina de internet ghişeul.ro

La eliberarea actului de identitate, persoana în cauză predă documentul care atestă dreptul de şedere/rezidenţă pe teritoriul României, eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrări/structurile subordinate.

În situaţia în care solicitantul nu este titularul dreptului de proprietate asupra imobilului, este necesară declaraţia de primire în spaţiu a găzduitorului, însoţită de actul de proprietate al acestuia care se consemnează pe cerere în prezenţa lucrătorului de evidenţă. DECLARAŢIA DE PRIMIRE ÎN SPAŢIU A GĂZDUITORULUI poate fi dată în ţară, cu cel mult 90 de zile înainte de data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate în faţa notarului public ori în străinătate, cu cel mult 6 luni înainte de data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate la misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din străinătate.


10. Eliberarea actului de identitate la schimbarea domiciliului din străinătate în România

Documente originale necesare:

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbării domiciliului din străinătate în România; ; ( TIP 2)
 • certificatul de naştere; 
 • certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor; 
 • certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ definitivă/irevocabilă, după caz;  
 • certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta de până la 14 ani, care îşi schimbă domiciliul împreună cu solicitantul actului de identitate original;  
 • extrasul de carte funciară sau documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu; extrasul de carte funciară trebuie să fie obţinut cu cel mult 30 de zile anterior datei depunerii cererii;
 • paşaportul românesc valabil sau expirat, cu menţionarea statului de domiciliu, în original şi copia filei conţinând date personale, sau certificatul de cetăţenie română;
 • a külföldi hatóságok által kiadott személyazonossági igazolvány és/vagy útlevél; 
 • actul de identitate şi/sau paşaportul, eliberat/eliberate de către autorităţile străine; 

chitanţa reprezentând contravaloarea actului de identitate în valoare de 7 lei. Achitarea contravalorii actului de identitate se face la Casieria Primăriei municipiului Miercurea-Ciuc pe strada Mihail Sadoveanu nr. 4 sau online pe pagina de internet ghişeul.ro

În situaţia în care solicitantul nu este titularul dreptului de proprietate asupra imobilului, este necesară declaraţia de primire în spaţiu a găzduitorului, însoţită de actul de proprietate al acestuia care se consemnează pe cerere în prezenţa lucrătorului de evidenţă;  

DECLARAŢIA DE PRIMIRE ÎN SPAŢIU A GĂZDUITORULUI poate fi dată în ţară, cu cel mult 90 de zile înainte de data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate în faţa notarului public ori în străinătate, cu cel mult 6 luni înainte de data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate la misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din străinătate.

În situația în care părinții divorțați exercită autoritatea părintească comună cu privire la minor, iar locuința acestuia este stabilită la unul dintre părinți cu menționarea adresei de domiciliu, dacă părintele în cauză solicită schimbarea domiciliului, este necesar acordul celuilalt părinte pentru schimbarea domicliului minorului în condițiile art. 497 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare.


11. Eliberarea cărţii de identitate provizorii cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate, care locuiesc temporar în România

Documente originale necesare:

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate şi reşedinţa în România; ; ( TIP 4 )
 • paşaportul, aflat în termen de valabilitate, cu menţionarea ţării de domiciliu şi copia filelor conţinând datele personale şi domiciliul;
 • certificatul de naştere şi/sau de căsătorie, eliberate/ eliberat de oficiile de stare civilă române; 
 • certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ definitivă/irevocabilă, după caz; dacă cetăţeanul nu poate prezenta certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ, dovada statutului civil şi, după caz, a numelui se poate face cu certificatul de naştere sau de căsătorie cu menţiuni pe care solicitantul le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate;
 • extrasul de carte funciară sau documentul cu care se face dovada adresei de reşedinţă din România; extrasul de carte funciară trebuie să fie obţinut cu cel mult 30 de zile anterior datei depunerii cererii;
 • două fotografii mărimea 3/4 cm, având la bază o bandă albă de 7 mm;  
 • documentul cu care se face dovada achitării contravalorii cărţii de identitate provizorii în valoare de 1 leu. Achitarea contravalorii actului de identitate se face la Casieria Primăriei Municipiului Miercurea-Ciuc pe strada Mihail Sadoveanu nr. 4 sau online pe pagina de internet ghişeul.ro

A În situaţia în care solicitantul nu este titularul dreptului de proprietate asupra imobilului, este necesară declaraţia de primire în spaţiu a găzduitorului, însoţită de actul de proprietate al acestuia care se consemnează pe cerere în prezenţa lucrătorului de evidenţă;

DECLARAŢIA DE PRIMIRE ÎN SPAŢIU A GĂZDUITORULUI poate fi dată în ţară, cu cel mult 90 de zile înainte de data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate în faţa notarului public ori în străinătate, cu cel mult 6 luni înainte de data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate la misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din străinătate.


12. Înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei

Documente originale necesare:

 • cererea pentru înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei; ( TIP 3 )
 • actul de identitate aflat în termen de valabilitate al solicitantului
 • extrasul de carte funciară sau documentul cu care se face dovada adresei de reşedinţă; extrasul de carte funciară trebuie să fie obţinut cu cel mult 30 de zile anterior datei depunerii cererii.

În situaţia în care solicitantul nu este titularul dreptului de proprietate asupra imobilului, este necesară declaraţia de primire în spaţiu a găzduitorului, însoţită de actul de proprietate al acestuia care se consemnează pe cerere în prezenţa lucrătorului de evidenţă;

DECLARAŢIA DE PRIMIRE ÎN SPAŢIU A GĂZDUITORULUI poate fi dată în ţară, cu cel mult 90 de zile înainte de data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate în faţa notarului public ori în străinătate, cu cel mult 6 luni înainte de data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate la misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din străinătate.


13. Dovada adresei de domiciliu/reședință

Se poate face cu unul din următoarele documente:

a) acte încheiate în condiţiile de validitate prevăzute de legislaţia română în vigoare, privind titlul locativ;

b) declaraţia scrisă a găzduitorului, persoană fizică sau juridică, de primire în spaţiu, însoţită de unul dintre documentele prevăzute la lit. a);

c) declaraţia pe proprie răspundere a solicitantului, însoţită de nota de verificare a poliţistului de ordine publică, prin care se certifică existenţa unui imobil şi faptul că solicitantul locuieşte efectiv la adresa declarată, pentru persoana fizică ce nu poate prezenta documentele prevăzute la literele a) şi b). Pentru minorii şi persoanele fizice puse sub interdicţie, declaraţia se dă şi se semnează de către părinţi sau de către reprezentanţii lor legali;

d) documentul eliberat de primării, din care să rezulte că solicitantul sau, după caz, găzduitorul acestuia figurează înscris în Registrul agricol;

e) extrasul de carte funciară, obţinut cu cel mult 30 de zile anterior datei depunerii cererii.

Acte încheiate în condiții de validitate prevăzute de legislația română în vigoare privind titlul locativ: 

 • contract de vânzare-cumpărare;
 • contract de vânzare cumpărare cu clauză uzufruct viager (este necesară declarația de primire în spațiu a persoanei care are clauza de uzufruct viager asupra întregului imobil pentru nudul proprietar);
 • contract de vânzare cumpărare cu clauză abitație viageră (este necesară declarația de primire în spațiu a persoanei care are dreptul de abitație viageră asupra întregului imobil. Nu se solicită consimțământul persoanei în cauză, atunci când si-a rezervat dreptul de abitație asupra unei cote părți din imobil. Dacă eliberarea actului de identitate este solicitată de o terță persoană, este necesar atât acordul cumpărătorului cât și al persoanei care are abitația viageră);
 • contract de vânzare-cumpărare însoțit de procesul verbal care face parte integrantă din contract;
 • contract de vânzare-cumpărare cu credit ipotecar;
 • contract cu plata în rate însoțit de procesul verbal, după caz;
 • contract de schimb imobiliar;
 • contract de donaţie;
 • contract de închiriere autentificat la notar public sau atestat de către avocat sau înregistrat la structurile teritoriale ale ANAF sau însoțit de formularul/declarația înregistrat/ă la ANAF;
 • contract de comodat autentificat la notar public sau atestat de către avocat;
 • contract de construire şi procesul verbal de predare-primire-recepţie, însoțite de certificat de nomenclatură stradală dacă nu rezultă adresa din contractul de construire sau din procesul verbal de predare-primire-recepţie;  
 • hotărâre judecătorească de constatare a dreptului de proprietate;
 • act/hotărâre judecătorească de partaj;
 • contractul de închiriere a unei locuințe de serviciu - accesoriu al contractului de muncă însoţit de adeverința angajatorului;
 • act de adjudecare a unui imobil la licitație;
 • contract de leasing imobiliar (face dovada titlului locativ pentru persoana care are calitate de locatar/utilizator, soțul/soția și copiii acestuia. Dacă eliberarea actului de identitate este solicitată de o terță persoană, este necesar consimțământul societății de leasing care deține dreptul de proprietate asupra imobilului până la finalizarea leasingului);
 • contract de întreținere;
 • extras C.F. inclusiv on-line, nu mai vechi de 30 zile (Extrasul C.F eliberat de notarul public este însoțit de certificatul de conformitate emis de acesta);
 • act de alipire/dezlipire a unui imobil cu destinație de locuință;

Alte precizări

În cazul în care contractul de vânzare-cumpărare este pierdut se solicită:

 • copie conformă cu originalul din arhiva instituției unde a fost încheiat;
 • un extras de carte funciară.

  Nu constituie dovada adresei de domiciliu:

 • antecontractul de vânzare cumpărare;
 • certificatul de atestare fiscal;
 • certificatul de nomenclatură stradală.

Dacă solicitantul nu este proprietarul imobilului, este necesară declaraţia scrisă a găzduitorului, aceasta se consemnează pe cererea pentru eliberarea actului de identitate, în prezenţa lucrătorului de evidenţă a persoanelor.

În situaţia în care găzduitorul ori reprezentantul legal/persoana împuternicită nu se poate prezenta la momentul depunerii cererii, împreună cu solicitantul, declaraţia de primire în spaţiu poate fi dată cu cel mult 90 de zile înainte de data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate la notarul public din ţară ori în faţa poliţistului din structurile teritoriale ale Poliţiei Române şi, cu cel mult 6 luni înainte de această dată, la misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din străinătate ori la autorităţile străine competente. În acest ultim caz, declaraţia de primire în spaţiu va fi prezentată tradusă şi legalizată potrivit normelor legale în vigoare.

Persoanelor internate sau primite spre îngrijire ori găzduire în instituţii de servicii publice cu cazare sau în centre educative li se eliberează acte de identitate în care se înscrie domiciliul sau reşedinţa la adresa instituţiei sau a centrului respectiv. În acest caz, dovada adresei de domiciliu sau de reşedinţă se face cu declaraţia scrisă a conducătorului instituţiei sau serviciului ori a persoanei abilitate de acesta, pentru situaţiile în care aceste instituţii se află în subordinea autorităţilor administraţiei publice.

În cazul contractelor cu clauză de uzufruct / abitație viager/ă este necesar acordul persoanei care are clauza.  

În situația în care părinții divorțați exercită autoritatea părintească comună cu privire la minor, iar locuința acestuia este stabilită la unul dintre părinți cu menționarea adresei de domiciliu, dacă părintele în cauză solicită schimbarea domiciliului, este necesar acordul celuilalt părinte pentru schimbarea domicliului minorului în condițiile art. 497 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare.
IMPORTANT:

Formularele se listează pe o singură foaie A4, față-verso, se completează cu majuscule și se semnează doar în fața lucrătorului de la ghișeu.În cazul prezentării extraselor de carte funciară și a adeverințelor eliberate de către primăriile arondate, acestea nu trebuie să fie mai vechi de 30 de zile.

Puteți plăti pe platforma Ghișeul.ro completând următoarele câmpuri:

 • Județ: HARGHITA, 
 • Tip instituție: Impozite și Taxe Locale, 
 • Instituție: Miercurea Ciuc HR, 
 • Alege taxa: și 21.A.33.08.00 Venituri din prestări servicii