chevron_right
Monitorul oficial local

ANUNŢ CĂTRE PROPRIETARII IMOBILELOR – Reabilitare strada Câmpul Mare

Conform Legii nr. 255/2010, Consiliul Local al Municipiului Miercurea-Ciuc a aprobat emiterea deciziei de expropriere a tuturor imobilelor care constituie coridorul de expropriere a lucrării de utilitate publică „Reabilitare strada Câmpul Mare prin Hotărârea nr. 5/2023 al Consiliului Local al Municipiului Miercurea-Ciuc.

În numele Comisiei de verificare a dreptului de propietate vă invităm cu respect la sala de şedinţă a Primăriei Municipiului Miercurea-Ciuc (Piaţa Cetăţii nr. 1), tematica şedinţei fiind exproprierea terenurilor care constituie coridorul de expropriere a investiţiei. Programul comisiei: 30-31 ianuarie 2023, respectiv 2-3 februarie 2023, între orele 12-16.

În cazul în care încă nu aţi depus actele care atestă dreptul de proprietate asupra imobilelor supuse exproprierii (extras de carte funciară sau titlu de proprietate, certificat moştenitor), copie carte de identitate, respectiv numărul contului bancar, atunci vă rugăm să aduceţi cu Dvs.!

După această va fi emis hotărârea de acordare a despăgubirilor pentru imobilele supuse exproprierii de către Comisia de verificare a dreptului de propietate, care intră în vigoare şi poate fi adus la îndeplinire şi în următoarele cazuri: dacă proprietarii nu s-a prezentat până la termenul publicat, dacă nu există act valabil care atestă dreptul de proprietate asupra imobilului, dacă proprietarul este necunoscut, sau dacă nu a început procedura de succesiune, dacă moştenitorii sunt necunoscuţi, chiar şi în cazul în care nu există comun acord privind cuantumul despăgubirii.