chevron_right
Monitorul oficial local

ASTFEL PUTEȚI PREVENI IZBUCNIREA INCENDIILOR

Tarlotuz Ro

Numai în ultimii trei ani, pe teritoriul României au fost înregistrate 43.165 de incendii de vegetație, ceea ce înseamnă o medie de 40 de incendii pe zi.

Principala cauză ce generează aceste incendii este utilizarea focului deschis pentru curățarea și/sau igienizarea terenurilor agricole. Această operațiune executată fără luarea unor măsuri de siguranță, fără supravegherea arderii, în lipsa unor mijloace de primă intervenție și fără anunțarea serviciilor voluntare/private pentru situații de urgență conduce la numărul extrem de ridicat de incendii de vegetație.

De asemenea, fumatul în zonele cu vegetație uscată, în apropierea lanurilor de cereale a generat pe fondul neglijenței, un număr semnificativ de incendii de vegetație.

Nu utilizați focul deschis și nu fumați la distanțe mai mici de 40 m față de locurile cu pericol de explozie: gaze și lichide combustibile, vapori inflamabili, explozivi etc., respectiv 10 m față de materiale sau substanțe combustibile: lemn, hârtie, textile, carton asfaltat, bitum, ulei etc., și 50 m față de culturile de cereale păioase în perioada coacerii și recoltării sau de zonele împădurite.

Atenție! Arderea miriștilor se face numai după luarea măsurilor ce se impoun pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăți, asigurându-se supravegherea permanentă a arderii și numai pe baza permisului de lucru cu foc, după informarea în prealabil a serviciului voluntar / privat pentru situații de urgență.

Prepararea hranei prin utilizarea focului deschis în incintele unităților, în zonele de agrement și în gospodăriile populației se face numai în locuri special amenajate, în condiții și la distanțe care să nu permită propagarea focului la construcții, depozite, culturi agricole, păduri, plantații sau la alte vecinătăți.

Copiii trebuie educați și supravegheați pentru a nu se juca cu focul, în condiții și în locuri în care pot provoca incendii.

Următoarele fapte se sancționează cu amendă de la 1.000 la 2.500 lei:

  • Arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deșeurilor și a altor materiale combustibile, fără obținerea permisului de lucru cu foc și fără luarea măsurilor pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăți;
  • Amenajarea locurilor pentru utilizarea focului deschis în condiții și la distanțe care favorizează propagarea focului la contrucții, depozite, culturi agricole, păduri, plantații și alte vecinătăți.

Tarlotuz Ro