chevron_right
Monitorul oficial local

REABILITARE TERMICĂ DIN FONDURI EUROPENE, 5 BLOCURI (120464)

Por fejlec

Proiectul „Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe în vederea ridicării performanţei energetice: Bloc Aleea Avântului nr. 10, Bloc B-dul Frăţiei nr. 16, Bloc Str. Mihai Eminescu nr. 2–4, Bloc B-dul. Frăţiei nr. 13 A,B, Bloc str. Kossuth Lajos nr. 46 A,B,C.”, cod MySMIS 120464, finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014–2020 este implementat de către Municipiul Miercurea Ciuc şi are o valoare totală de 7.237.096,98 lei din care 3.335.687,53 lei reprezintă finanţare nerambursabilă, iar contribuţia Municipiului Miercurea Ciuc împreună cu asociaţiile de proprietari este de 3.901.409,45 lei.

Programul Operaţional Regional 2014–2020 este implementat la nivel naţional de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Centru, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea Centru. Proiectul este prevăzut a se derula în perioada 19.02.2019 – 31.03.2023.

Obiectivul general al proiectului este reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe în vederea creşterii eficienţei energetice, generând efecte pozitive pe termen lung asupra mediului, resurselor utilizate şi principalilor beneficiari ai proiectului, locuitorii celor 5 imobile.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.rowww.inforegio.ro, respectiv facebook.com/inforegio.ro