chevron_right
Monitorul oficial local

Prevenirea corupţiei la Primăria Miercurea-Ciuc (151800)

Header poca color


Proiectul „Prevenirea corupţiei la Primăria Miercurea-Ciuc”, cod SIPOCA 1105/MySMIS 151800, finanţat din Programul Operaţional Capacitate Administrativă este implementat de către Municipiul Miercurea-Ciuc şi are o valoare totală de 341.466,00 lei din care 334.636,68 lei reprezintă finanţare nerambursabilă, iar contribuţia Municipiului Miercurea-Ciuc este de 6.829.32 lei.

Proiectul este prevăzut a se derula în perioada: 11.2021 – 02.2023.


Chestionar

Declarația privind exprimarea angajamentului și responsabilității conducerii

Politica anticorupție care interzice mituirea

Comunicat de presă
Cerere de finanţare
Contract de finanţare
Diagrama Gantt

Comunicat de presă privind finalizarea proiectului


Proceduri specifice sistemului de management anticorupție

Conștientizarea și promovarea a bunelor practici anticorupție

Campanie de conștientizare – beneficiile implementării cerințelor standardului ISO 37001:2016

Analiză sociologică cu privire la percepția funcționalilor publici din cadrul UAT Miercurea-Ciuc cu privire la măsurile anticorupție