chevron_right
Monitorul oficial local

Suport familial

Alocație pentru susținerea familei, cerere.

Alocatia pentru Sustinerea Familiei este o forma de sprijin pentru familiile cu venituri reduse care au in crestere si ingrijire copii in varsta de pana la 18 ani Beneficiari Familia formata din sot, sotie si copiii aflati in intretinerea acestora (alocatie complementara) Familia formata din persoana singura si copiii aflati in intretinerea acesteia (alocatia monoparentala).

Conditii de acordare

Alocatia se acorda pe baza de cerere si declaratie pe propria raspundere insotita de actele doveditoare privind componenta familiei, veniturile acesteia si, dupa caz, privind frecventarea cursurilor scolare de catre copiii aflati in intretinere. Actele se inregistreaza la primaria localitatii in a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau resedinta familia Pentru solutionarea cererii privind acordarea alocatiei de sustinere, se va afectua ancheta sociala la domiciliul sau, dupa caz, la resedinta familiei. Stabilirea dreptului la alocatie si a cuantumului acesteia se face prin dispozitia scrisa a primarului, iar dreptul la alocatie se acorda incepand cu luna urmatoare inregistrarii cererii. In vederea respectarii conditiilor de acordare a alocatiei se efectueaza anchete sociale la un interval de 12 luni sau ori de cate ori este nevoie.

Obligatiile beneficiarilor Titularul alocatiei este obligat sa depuna periodic dupa stabilirea dreptului la alocatie o declaratie pe propria raspundere privind componenta familiei si veniturile realizate de membrii acesteia.