chevron_right
Helyi hivatalos közlöny

Településrendezéssel kapcsolatos gyakori tévhitek

FelkiáltójelAminek nincs alapja annak valóban nem kell építkezési engedély?          
De igen, az építkezési munkálatok kivitelezésének engedélyezéséről szóló 50/1991. számú módosított és kiegészített törvény, 1. cikkely értelmében, az építkezési munkálatokat csak e törvény feltételei szerint kiadott építkezési vagy bontási engedély alapján lehet végezni, a kataszteri számmal azonosított ingatlanon - telken és/vagy épületen – a jogos tulajdonos kérelmére, hacsak a törvény nem rendelkezik másként.Az építkezési engedély igénylés leírását itt találja.

 

FelkiáltójelVannak munkálatok, amihez nem szükséges építkezési engedély?          
Igen, az építkezési munkálatok kivitelezésének engedélyezéséről szóló 50/1991. számú törvény módosításokkal és kiegészítéssekkel, 11. cikkelyben felsorolt munkálatokra nem szükséges engedély, amelyek nem a 422/2001 számú módosított és kiegészített műemlék törvényben meghatározott valamennyi épület kategóriáján - műemlékek, műemlékegyüttesek, műemléki és archeológia helyszínek -, beleértve az ugyanazon ingatlanon - földterület és/vagy épület - azonosított melléképületeket, a törvény szerint meghatározott műemlékvédelmi övezetekben és védett beépített övezetben található épületeken, vagy a jóváhagyott városrendezési dokumentumokban meghatározott  különleges építészeti vagy történelmi értékű épületeken végzett építési, átépítési, bővítési, javítási, megerősítési, védelmi, restaurálási, konzerválási munkák, valamint minden egyéb, értéktől függetlenül elvégzendő munkákat érint.

 

FelkiáltójelKerekes házakhoz, konténer típusú épületek elhelyezésére nem kell engedély?
De igen, amennyiben az épület nem önellátó, csatlakozik bármelyik közműhöz - villany, víz, gáz - szükséges építkezési engedélyt beszerezni, amihez egyszerűsített műszaki dokumentáció szükséges.

 

FelkiáltójelMire kell urbanisztikai bizonylat?
Az urbanisztikai bizonylat az a tájékoztató jellegű dokumentum, amely a hatóságok által előírt adatokat tartalmazza a következőkre vonatkozóan:
- a kérelmezővel megismerteti a kérelem benyújtásának időpontjában a meglévő földterület és épületek jogi, gazdasági és műszaki állapotára vonatkozó információkat, a településrendezési tervek és a hozzájuk kapcsolódó szabályzók, illetve adott esetben a területrendezési jogszabályoknak megfelelően jóváhagyott dokumentációk alapján;
- meghatározza az adott helyszínnek megfelelően teljesítendő városrendezési követelményeket;
- tartalmazza az építési munkák elvégzésének engedélyezéséhez szükséges jóváhagyások/engedélyek listáját;
- névlegesen megjelöli a műszaki és közműhálózatok üzemeltetőit, akik a vonatkozó jóváhagyásokat/engedélyeket kiadják. A jóváhagyásokat csak a földfelszín feletti és földalatti hálózatok tulajdonosaitól kell kérni, amelyek érintik a földfelszínt és/vagy az épületeket, amelyekre bizonylatot kérik, a törvény által létrehozott városi adatbázissal való konzultációval;
- tájékoztatja a beruházót/kérelmezőt esetek szerint arról, hogy köteles felvenni a kapcsolatot az illetékes környezetvédelmi hatósággal annak álláspontja és szükség esetén az engedélyezéshez szükséges közigazgatási dokumentum beszerzése érdekében.
Urbanisztikai bizonylat igénylésének leírását itt találja. 

Az urbanisztikai bizonylat az építkezési és bontási engedélyek alapja.
Urbanisztikai bizonylat a következő esetekben is szükséges igényelni:
a) a földterületek koncesszióba adása céljából, a törvénynek megfelelően;
b) a "Megvalósíthatósági tanulmány" szakaszában lévő köztervek tervezésére irányuló pályázat odaítélése esetén törvénynek megfelelően;
c) az ingatlanforgalomra vonatkozó jogi követelések és közjegyzői műveletek esetében, amennyiben e műveletek tárgya:
- a földterületek összevonása vagy feldarabolása legalább 3 telekből vagy legalább 3 telekre;
- az építési és infrastrukturális munkálatok elvégzése céljából kért telkek megosztása vagy összevonása;
- szolgalmi jog létesítése egy ingatlan felett.
Ezek a jogszerű műveletek, amelyeket urbanisztikai bizonylat hiányában hajtanak végre, érvénytelenek.

 

FelkiáltójelIdőszakosan kialakíthatom a kereskedelmi egység közelébe a teraszomat?
Igen, a város közterületein a 82/2022 – es Tanácshatározat szerint rakhatóak ki teraszok, szükséges a munkálatok megkezdése elött urbanisztikai bizonylat igénylése.

 

FelkiáltójelModuláris építmények elhelyezéséhez, időleges művészi alkotások esetén, amely közterületet érint szükségem van jóváhagyásra?
Igen, a város adminisztratív területén belül, a köz és a magántulajdonban levő telkeken szükséges előzetes jóváhagyás beszerzése.

 

FelkiáltójelHogyan lehetséges az új és meglévő épületek számának növelése, amelyeknek energiafogyasztása majdnem egyenlő a nullával?
Folyamatban van egy átfogó dokumentum elkészítése, amely a várost e szempontok szerint méri fel.

 

FelkiáltójelReklám hordozó eszközök elhelyezéshez milyen dokumentumokra van szükségem?
Vannak építkezési engedély köteles reklámhordozók és van, amire jóváhagyás szükséges, a 185/2015 törvény illetve a 354/2023-as tanácshatározattal elfogadott helyi szabályzó szerint.

 

FelkiáltójelA telekkönyvi kivonatot és a kataszteri térképkivonatot hol kérhetek?
A Hargita Megyei Kataszteri és Ingatlanhirdetési Hivatal bocsájtja ki az ANCPI oldalon keresztül (itt), vagy személyesen a Vár tér 1 szám alatti 33-as irodában igényelhető.

 

FelkiáltójelNem történik semmi, ha elhanyagolom az ingatlanomat?
De igen, folyamatban van egy Városkép megőrzését célzó kezdeményezés, amennyiben elhanyagolt ingatlant észlel megkérjük értesítsen, esetenként akár 500% adóemelés is eszközölhető.

 

FelkiáltójelMikor adhatok le településrendezéssel kapcsolatos dokumentációt?
Az Ügyfélfogadó Központ földszintjén, az 5-ös ablaknál, az urbanisztikai bizonylatokhoz, igazolásokhoz, jóváhagyásokhoz a dokumentáció leadható:
- hétfő, szerda, csütörtöki napokon 8:00 – 13:00 óra valamint 14:00 – 16:00 között;
- keddi napokon 8:00 – 13:00 óra valamint 14:00 – 17:00 között;
- pénteken 8.00–13.00 között.

Építkezési engedélyekkel és jóváhagyásokkal kapcsolatos dokumentáció estén:
Az építkezési engedélyekkel kapcsolatos kérések és dokumentációk átvétele, engedély kiadás és pótlás átvétel hétfőn és szerdán 09:00-13:00 között, valamint kedden 15:00 - 17:00 óra között lehetséges előzetes egyeztetéssel a 0735 209 453 vagy a 0735 209 432 telefonszámon, illetve a 0266 315 120-as 279-es belső számon. 

Településrendezési dokumentáció esetén:
Valamint a Részletes és Övezeti Rendezési Tervekkel kapcsolatos dokumentációk leadhatóak ugyanezekben az időpontokban, egyeztetve a 0735 209 451-es telefonszámon vagy a 0266 315 120-as 278-as belső számon.

 

FelkiáltójelLétezik sürgősségi eljárás az építkezési engedélyeknél?
Igen, speciális eseteknél kiadható sürgősségi eljárással az építkezési engedély, Az építkezési munkálatok kivitelezésének engedélyezéséről szóló 50/1991. számú törvény módosításokkal és kiegészítéssekkel, 7. cikkelyben, (16) alpontja szerint. Megkérjük előzetesen egyeztessen a 0736 220 000 -as telefonszámon.

 

FelkiáltójelHa nem kell építkezési engedély akkor nem kell műemlékvédelmi jóváhagyás sem?
De igen, az építkezési munkálatok kivitelezésének engedélyezéséről szóló 50/1991. számú törvény módosításokkal és kiegészítéssekkel, 11. cikkelyben, (2) alpontnál felsorolt munkálatokra, építési/bontási engedély nélkül végezhetők, ha azok nem változtatják meg a műemlékvédelmi övezetekben vagy védett beépített területeken található, műemlékké nem minősített vagy minősítés alatt álló épületek szerkezetét és/vagy építészeti megjelenését, vagy ha azok nem képviselnek jóváhagyott városrendezési dokumentumok által megállapított építészeti vagy történelmi értéket képviselő épületeket.
A jóváhagyott szabályzókban meghatározott műemléképületek és építészeti vagy történelmi értékű épületek esetében fent említett munkálatokat csak a helyi közigazgatási hatóság és a kulturális örökségvédelem területén illetékes központi hatóság dekoncentrált szolgálatának előzetes értesítése mellett és e dekoncentrált szolgálat írásbeli hozzájárulása alapján végezhető – DJC Hargita, amely tartalmazza a munkálatok elvégzésének feltételeit és határidejét, illetve adott esetben a munkálatok engedélyezési eljárásának szükségességét.
A műemlék jellegű, egészségügyi intézménynek vagy oktatási intézménynek amelyek műemlékvédelmi övezetekben és a törvény által meghatározott védett beépített területeken találhatóak a szerkezeti és/vagy a belső és külső burkolatok építészeti megjelenését nem változtató munkálatok építési engedély nélkül elvégezhetők, mint a belső és külső nyílászárók javítása és cseréje, ha a forma, az üvegek méreteit és a keret megtartja eredeti formáját, tető, tetőfedések vagy teraszok javítása, ha azok formája és az anyag, amelyből készültek, nem változik valamint a padlóburkolatok és a belső szerelések javítása és cseréje.

 

FelkiáltójelAz ingatlanom műemlék, műemlékvédelmi övezet vagy védett beépített övezetben van?
Itt talál egy térképet, amin beazonosíthatja a területét, de javasoljuk, hogy forduljon bizalommal a kulturális örökségvédelem területén illetékes központi hatóság dekoncentrált szolgálásához – DJC Hargita az ehhez a témához kapcsolódó kérdésekkel. Az elérhetőség megtalálható a https://www.patrimoniuharghita... weboldalon.

 

FelkiáltójelVan építkezési engedélyem, bármit építhetek?
Az építkezési engedély átvétele után, a tulajdonos köteles betartani a leadott, nem módosítható – vizat spre nechimbare- pecséttel ellátott technikai dokumentációt.
A tervező által nem dokumentált módosítások, kihágásnak minősülnek, 5.000 – 20.000 lejre értékre büntethetőek (Az építkezési munkálatok kivitelezésének engedélyezéséről szóló 50/1991. számú módosított és kiegészített törvény, 26. cikkely).
A kivitelezés során találkozhatunk előre nem látott munkálatokkal, megoldás vagy anyag módosítással, amelyek estén szükséges a tervmódosítás vagy pedig újra engedélyeztetés, amely mindenképpen a munkálatok kivitelezése elött kérendő, az építkezési engedély érvényessége alatt. Részletes információt itt talál.