chevron_right
Helyi hivatalos közlöny

Építkezési illetve bontási engedélyek igénylése

Építkezési/bontási engedély igénylése

A kérelmező, az érdekelt magán- vagy jogi személy Csíkszereda Polgármesteri Hivatalának Ügyfélfogadó Központ – Terepülésrendezési Osztályán a következő dokumentumcsomagot hivatott benyújtani Építkezési/bontási engedély kibocsájtása céljából:

 • Típuskérés – az utólagosan módosított és kiegészített 839/12.10.2009-es kormányhatározat 19. cikke szerint kitöltve – elektronikus vagy nyomtatott példányban;
 • A kérelmező azonosítódokumentumának másolata:
  – személyi igazolvány másolata – magánszemély;
  – cégbejegyzési igazolvány és a jogi képviselő személyi igazolványának másolata;
 • A szóban forgó ingatlan, telek és/vagy építmény feletti jogcím bizonylata vagy aktuális kataszteri térképkivonat és hitelesített telekkönyvi kivonat másolata – 30 napnál nem régebbi; a Hargita Megyei Földhivatal és Ingatlanhirdetési Iroda kérésre kibocsájtja az ANCPI
 • Az építkezési/bontási engedély, építőtelep-szervezési engedély megszerzése érdekében benyújtott terv – D.T.A.C/D.T.A.D/D.T.O.E – két példányban az utólagosan módosított és kiegészített 50/1991. sz. törvény az építési munkák kivitelezésének engedélyezésére vonatkozó 1. melléklet szerint D.T. műszaki dokumentáció kerettartalma szerint;
 • Csíkszereda település önkormányzata által kiállított urbanisztikai bizonylat másolata;
 • Az urbanisztikai bizonylat szerint előírt megállapodások, jóváhagyás és a környezetvédelmi hatóság véleménye / a környezetvédelmi hatóság közigazgatási rendelete – eredeti példánya és másolata;
 • A meglévő épületeken végzett beavatkozási munkákhoz szükséges műszaki szakvélemény, indokolás vagy műszaki szakértői jelentés és/vagy az épületek energiateljesítményének növelését célzó beavatkozási munkákhoz szükséges, a településrendezési engedélyben előírt, jogszabályban előírt energiaaudit-jelentés (egy példányban) adott esetben;
 • koncessziós szerződések, bérleti szerződések – adott esetben (a bekötőutakra, a felesleges földterületekre, a hálózatbővítéshez és a műszaki és egészségügyi csatlakozásokhoz szükséges földmunkák által elfoglalt földterületekre, a telephelyszervezés által elfoglalt földterületekre);
 • az engedély kiadásához szükséges, az ingatlan adóköteles értékére vonatkozó adóigazolás – eredeti példánya és másolata;
 • műszaki terv és közműcsatlakozásokra/összeköttetésekre vonatkozó szerződések esetén; 
 • a terv OAR - Romániai Építész Kamara általi nyilvántartásba vételének igazolása;
 • A csíkszeredai önkormányzat 2023. évi 352. számú határozat szerinti, az Adóhivatalnak befizetett illeték fizetési bizonylatának másolata;
 • Adott esetben más dokumentumok.

Lehetőség van gyorsított eljárással, valamint sürgőségi eljárással építkezési engedélyeket kérni, a részletekért forduljon bizalommal az osztályhoz.

Papír formában a fent említett dokumentumok benyújthatóak és átvehetőek az Ügyfélfogadó II. emelet, a 25-ös irodában
Elektronikus úton a benyújtás lehetséges, a kérelmező által elektronikus aláírással ellátott dokumentumok e-mailben történő küldésével az [email protected] e-mail-címre.
Nem áll módunkban a papíron aláírt, beszkennelt és átküldött dokumentumokat elfogadni, ezért megkérjük ezen dokumentumok eredeti példányát jutassa el Ügyfélfogadó II. emelet, a 25-ös irodában

Az építkezési engedélyekkel kapcsolatos kérések és dokumentációk átvétele, engedély kiadás és pótlás átvétel hétfőn és szerdán 09:00-13:00 között, valamint kedden 15:00 - 17:00 óra között lehetséges előzetes egyeztetéssel a 0735 209 453 vagy a 0735 209 432 telefonszámon, illetve a 0266 315 120-as 279-es belső számon. 

Építkezési/bontási engedély kibocsájtási illetéke

- a csíkszeredai önkormányzat 2023. évi 352. számú határozat szerinti, 474. cikk (5) bekezdése szerinti lakóépület vagy melléképület építési engedélye az építési munkák engedélyezett értékének 0,5%-a;
- az építési engedély az előző bekezdésben említettektől eltérő építményekre az építési munkák engedélyezett értékének 1%-a, beleértve a kapcsolódó berendezések értékét is, a 474. cikk (6) bekezdése szerint;
- az építmény teljes vagy részleges lebontására vonatkozó engedély a 474. cikk (9) bekezdése szerint az építményadó megállapításához megállapított, a lebontott részre vonatkozó adóalap 0,1%-ának megfelelő összeg;
- a 474. cikk (10) bekezdése szerinti fúrás vagy ásás engedélyezése 30 lej minden érintett nm után;
- a 474. cikk (12) bekezdése szerinti, más építési engedélyben nem szereplő, építési célú telephely-szervezési munkákhoz szükséges engedély a telephely-szervezési munkák engedélyezett értékének 3%-ával egyenlő;
- a 474. cikk (13) bekezdése szerinti sátrak, nyaralók, lakókocsik vagy kempingek felállítására vonatkozó engedély az építési munkálatok engedélyezett értékének 2%-ának felel meg;
- a 474. cikk (14) bekezdése értelmében a közutakon és köztereken elhelyezett kioszkok, sátrak, standok, kiállítóterek, valamint a berendezési tárgyak és hirdetőtáblák, cégek és reklámok elhelyezésére vonatkozó építési engedély 13 lej, az építmény által elfoglalt minden négyzetméternyi felületre;
- a 474. cikk (15) bekezdése értelmében a közüzemi víz-, csatorna-, gáz-, hő-, villany-, telefon- és kábeltelevíziós hálózatokhoz való csatlakozási és bővítési munkálatok engedélyezése 27 lej, minden egyes csatlakozás után.

 Illeték fizetési lehetőségek

 •  Csíkszereda Polgármesteri Hivatalának Ügyfélfogadó Központjában – Mihail Sadoveanu utca 4. szám;
 •  digitálisan a GHISEUL.RO portálon keresztül;
 •  banki átutalással a Miercurea-Ciuc Kincstári Banknál a következő számlára: RO11TREZ35121180250XXXXX, CF4245747

 Jogalap

 • Az építési munkák engedélyezéséről szóló, újra kiadott, aktualizált 50 /1991. sz. törvény utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;
 • A módosított és kiegészített 50/1991. sz. törvény alkalmazására vonatkozó 839/2009. sz. rendelet;
 • A területrendezésről és városfejlesztésről szóló, 350/2001. sz. törvény utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;
 • 233/2016. sz. rendelet a terület- és településrendezésről szóló 350/2001. sz. törvény alkalmazására, valamint a településrendezési dokumentumok elkészítésére és aktualizálására vonatkozó módszertani normák jóváhagyásáról utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel együtt;
 • A műemlékvédelemről szóló 422/2001. sz. törvény – újra kiadott, aktualizált, utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;
 • A 3037/2020. sz. rendelet a műemlékvédelemről szóló törvény 11. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontjában meghatározott feltételek szerinti munkálatok esetében az előzetes bejelentési és írásbeli engedélyezési eljárás jóváhagyásáról. (2) és (4) bekezdése a módosított 50/1991. sz. törvény;
 • A 2797/2017. sz. rendelet a műemlékeken, a védőzónájukban lévő épületeken vagy a védett területeken a műemléki anyagot csekély mértékben érintő és/vagy ideiglenes jellegű beavatkozások típusainak meghatározásáról, valamint azon feltételekről, amelyek alapján a CNMI-vel, illetve a CZMI-vel való konzultáció nélkül kiadható engedélyek a későbbi módosításokkal és kiegészítésekkel;
 • A terület- és településrendezési tervek elkészítéséről vagy felülvizsgálatáról szóló lakossági tájékoztatás és konzultáció módszertanának jóváhagyásáról szóló, 2010. december 30-i 2701. sz. rendelet;
 • A Helyi Tanács 2023. évi 352. számú határozata a helyi adók és különadók megállapításáról a 2024-es évre vonatkozóan.
 • A Petőfi Sándor - Márton Áron utcai (volt G. Coșbuc) városrészben lévő homlokzatok szabályozása;