chevron_right
Helyi hivatalos közlöny

Célszerűségi jóváhagyás igénylése

Célszerűségi jóváhagyás

A területrendezésről és városfejlesztésről szóló 350/2001. sz. törvénynek megfelelően, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel, 32. cikk: „(1) Ha az urbanisztikai bizonylat kérelemben az adott ingatlanra vonatkozó jóváhagyott településrendezési dokumentumok rendelkezéseitől való eltérést kérik, vagy ha az ingatlan sajátos adottságai vagy a beruházási célok jellege ezt megkívánja, a helyi hatóságnak adott esetben az urbanisztikai bizonylat útján jogában áll:
a)indokoltan elutasítani a jóváhagyott tervdokumentumok rendelkezéseinek módosítására irányuló kérelmet;
b)a beruházás engedélyezését az illetékes helyi hatóság által készített és jóváhagyott övezeti rendezési tervhez köti – PUZ;
c) a beruházás engedélyezésének feltételéül szabhatja, hogy az illetékes állami hatóság csak a főépítész által vezetett szakosított struktúra által készített és adott esetben a hatáskörrel összhangban jóváhagyott, előzetes célszerűségijóváhagyás alapján az érintett magán és/vagy jogi személyek által készített és finanszírozott rendezési tervet hagyja jóvá:
    - a település polgármestere;
    - Bukarest főpolgármestere;
    - a megyei tanács elnöke, az érintett település polgármesterének előzetes véleményével, csak akkor, ha az érintett terület legalább két közigazgatási területegységet érint;
d) részletes rendezési terv kidolgozásának kérése – PUD;
e) lehetővé teszi az építési engedélyhez szükséges műszaki dokumentáció elkészítését a városrendezési dokumentáció elkészítése nélkül, abban az esetben, ha az építkezés egy már létező fronton belüli telken történik, és a szomszédos telkeken lévő épületek magassági rendszere megegyezik a kérelmezettével.”

Célszerűségijóváhagyás igénylése

A kérelmező, az érdekelt magán- vagy jogi személy Csíkszereda Polgármesteri Hivatalának Ügyfélfogadó Központ – Terepülésrendezési Osztályán a következő dokumentumcsomagot hivatott benyújtani célszerűségijóváhagyás kibocsájtása céljából:

 • Típuskérés– az utólagosan módosított és kiegészített 223/26.02.2016-os rendelet 1. cikke szerint kitöltve– elektronikus vagy nyomtatott példányban;
 • Csíkszereda település önkormányzata által kiállított urbanisztikai bizonylat másolata;
 • Az ingatlan tulajdonjogát igazoló bizonylat – földterület és/vagy épületek/frissített kataszteri térképkivonat és frissített telekkönyvi kivonat másolata, mindkettő 30 napnál nem régebbi, kérésre a Hargita Megyei Kataszteri és Ingatlanhirdetési Hivatal kibocsájtja az ANCPI oldalon keresztül;
 • Célszerűségi tanulmány - 2 nyomtatott példányban példányban és digitális formátumban (.pdf);
 • A csíkszeredai önkormányzat 2022. évi 423. számú határozat szerinti, az Adóhivatalnak befizetett illeték fizetési bizonylatának másolata – 35 lej befizetendő;

 A célszerűségi tanulmány a következőket foglalja magában:

Írásos dokumentumok
   – a javasolt beruházás/művelet bemutatása;
   – javasolt mutatók;
   – a javasolt beruházás/művelet hogyan illeszkedik a területbe;
   – a gazdasági és társadalmi következmények bemutatása az érintett területi egység szintjén;
   – a magánbefektetők által viselendő költségek, valamint a helyi hatóság által viselendő költségek kategóriái.

Tervek
   – az övezet áttekintő rajza;
   – a vizsgálati ingatlan topográfiai/kataszteri térképe;
   – javasolt koncepció – a funkciókat, szomszédságokat, megközelítést és közműveket bemutató helyszínrajz.

 A jóváhagyáshoz az övezeti vagy részletes rendezési tervdokumentációt be kell nyújtani az urbanisztikai bizonylatban meghatározott valamennyi intézményhez és érdekelt szervhez, az övezetrendezési dokumentációt a M.L.P.A.T. által jóváhagyott elkészítési módszertana és kerettartalmára vonatkozó útmutatóval – indikatív: GM-010-2000 – összhangban kell elkészíteni. No. 176/N/16-08-2000, illetve a részletes rendezési tervet a M.L.P.A.T. 37/N/08.06.2000 számú rendeletével jóváhagyott útmutató módszertana és kerettartalma – indikatív: GM - 009-2000 szerint, a lakossággal való konzultációt beleértve.

 A városháza nyilvántartási hivatalában az esélyegyenlőségi vélemény megszerzése érdekében benyújtott és nyilvántartásba vett dokumentációt a többi város- és területrendezési dokumentumhoz hasonlóan az e területen a törvény által elismert diplomával vagy posztgraduális tanulmányokkal rendelkező szakemberek, valamint más aláírási joggal rendelkező szakemberek (pl. a romániai várostervezők nyilvántartásában szereplő építész/építészkoordinátor, út- vagy létesítménymérnök stb.) készítik el és írják alá.

Papír formában a fent említett dokumentumok benyújthatóak és átvehetőek az Ügyfélfogadó II emeletén, az 6-os irodában

Illeték fizetési lehetőségek

 •  Csíkszereda Polgármesteri Hivatalának Ügyfélfogadó Központjában – Mihail Sadoveanu utca 4. szám;
 •  digitálisan a GHISEUL.RO portálon keresztül;
 •  banki átutalással a Miercurea-Ciuc Kincstári Banknál a következő számlára: RO11TREZ35121180250XXXXX, CF4245747

Kiadási határidő

A Tervtanács - Területrendezési és Városfejlesztési Műszaki Bizottság ülésének jegyzőkönyvét követő 30 napon belül. Az üléseket havonta az utolsó előtti hét csütörtökén tartják.

Jogalap

 • Az építési munkák engedélyezéséről szóló, újra kiadott, aktualizált 50 /1991. sz. törvény utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;
 • A módosított és kiegészített 50/1991. sz. törvény alkalmazására vonatkozó 839/2009. sz. rendelet;
 • A területrendezésről és városfejlesztésről szóló, 350/2001. sz. törvény utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;
 • 233/2016. sz. rendelet a terület- és településrendezésről szóló 350/2001. sz. törvény alkalmazására, valamint a településrendezési dokumentumok elkészítésére és aktualizálására vonatkozó módszertani normák jóváhagyásáról utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel együtt;
 • A műemlékvédelemről szóló 422/2001. sz. törvény – újra kiadott, aktualizált, utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;
 • A 3037/2020. sz. rendelet a műemlékvédelemről szóló törvény 11. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontjában meghatározott feltételek szerinti munkálatok esetében az előzetes bejelentési és írásbeli engedélyezési eljárás jóváhagyásáról. (2) és (4) bekezdése a módosított 50/1991. sz. törvény;
 • A 2797/2017. sz. rendelet a műemlékeken, a védőzónájukban lévő épületeken vagy a védett területeken a műemléki anyagot csekély mértékben érintő és/vagy ideiglenes jellegű beavatkozások típusainak meghatározásáról, valamint azon feltételekről, amelyek alapján a CNMI-vel, illetve a CZMI-vel való konzultáció nélkül kiadható engedélyek a későbbi módosításokkal és kiegészítésekkel;
 • A terület- és településrendezési tervek elkészítéséről vagy felülvizsgálatáról szóló lakossági tájékoztatás és konzultáció módszertanának jóváhagyásáról szóló, 2010. december 30-i 2701. sz. rendelet;
 • A Helyi Tanács 2022. évi 432. számú határozata a helyi adók és különadók megállapításáról a 2023-as évre vonatkozóan.
 • A Petőfi Sándor - Márton Áron utcai (volt G. Coșbuc) városrészben lévő homlokzatok szabályozása;