chevron_right
Helyi hivatalos közlöny

Határozatok

73-as számú határozat (2024.03.28)

a csíkszeredai oktatási és a zöldségpiac piac tevékenységi területére vonatkozó, teljes egészében saját bevételekből finanszírozott tevékenységek, az úgynevezett E finanszírozási forrás létrehozásának jóváhagyásáról

move_to_inboxLetöltés

72-es számú határozat (2024.03.28)

a GOSCOM R.T. 2024-es évi költségvetés jóváhagyására

move_to_inboxLetöltés

71-es számú határozat (2024.03.28)

a CSÍKI TRANS KFT 2024-es évi költségvetés jóváhagyására

move_to_inboxLetöltés

70-es számú határozat (2024.03.28)

a „Gál Sándor 14/A szám alatti hőközpont üzemen kívül helyezett kéményeinek lebontása” megnevezésű beruházás Beavatkozási munkálatok dokumentációjának jóváhagyására

move_to_inboxLetöltés

69-es számú határozat (2024.03.28)

a 2024-es évre vonatkozó épületadó/épületilleték valamint területadó/területilleték mentesítésének jóváhagyására

move_to_inboxLetöltés

68-as számú határozat (2024.03.28)

a súlyosan sérült betegek személyi gondozóinak 2023 évi tevékenységéről szóló beszámoló jóváhagyására

move_to_inboxLetöltés

67-es számú határozat (2024.03.28)

a 2024. évi tagsági díj befizetéséről az Alcsík Kistérség Fejlesztési Társulás részére

move_to_inboxLetöltés

66-os számú határozat (2024.03.28)

a Csíkszereda Megyei Jogú Város Önkormányzatának határozata a Csíkszereda területén működő törvény által elismert egyházak pénzügyi támogatásásnak Szabályzójának elfogadására vonatkozó 53/2023 számú Önkormányzati határozatának a módosításáról

move_to_inboxLetöltés

65-ös számú határozat (2024.03.28)

a Csíkszereda megyei jogú város: 125 négyzetméter beltelek tulajdonjogának jóváhagyására

move_to_inboxLetöltés

64-es számú határozat (2024.03.28)

a Csíkszereda Városnak felajánlott adományok elfogadásáról

move_to_inboxLetöltés

63-as számú határozat (2024.03.28)

a Csíkszereda területén, Akác utca 1 szám alatt található ingatlan megosztásának jóváhagyására, telekkönyveztetés céljából

move_to_inboxLetöltés

62-es számú határozat (2024.03.28)

a villanyvezetékhálózat bővítése és felújítása céljából szükséges terület biztosításának jóváhagyására, a Villanyvállalat Rt. javára

move_to_inboxLetöltés

61-es számú határozat (2024.03.28)

az állami lakásalapból vásárolt lakásokhoz tartozó területek használatba adásának jóváhagyásáról

move_to_inboxLetöltés

60-as számú határozat (2024.03.14)

a 316/2020-as kiegészített és módosított Határozat módosításának jóváhagyása

move_to_inboxLetöltés

59-es számú határozat (2024.03.14)

a Kossuth Lajos 17 szám alatt található, város magánvagyonát képező kereskedelmi felület versenytárgyaláson való bérbe adásáról

move_to_inboxLetöltés