chevron_right
Helyi hivatalos közlöny

Határozatok

103-as számú határozat (2024.04.26)

a Helyi Önkormányzat gyűléselnökének megválasztására, 2024 május, június, július hónapokra

move_to_inboxLetöltés

102-es számú határozat (2024.04.26)

a „Lendület sétány 2-4 szám alatti tömbház energetikai felújítása“ megnevezésű beruházásra vonatkozó beavatkozási munkálatok dokumentációjának, valamint ennek technikai és gazdasági mutatóinak jóváhagyására

move_to_inboxLetöltés

101-es számú határozat (2024.04.26)

a Csíkszeredai Megyei Jogú Város polgármesteri szakaparátus Működési és szervezési szabályzatának jóváhagyására

move_to_inboxLetöltés

100-as számú határozat (2024.04.26)

a 2021–2027-es Fenntartható Fejlődési Program keretében történő finanszírozásra javasolt "Támogatás a Hargita megyei víz- és szennyvíz-infrastruktúra fejlesztésére irányuló regionális projekt finanszírozási kérelmének és pályázati dokumentációjának elkészítéséhez – II. szakasz" című projekt társfinanszírozásának jóváhagyására

move_to_inboxLetöltés

99-es számú határozat (2024.04.26)

az „Integrált települési hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése, korszerűsítése és bővítése önkéntes hulladékgyűjtő központ létrehozásával Csíkszeredában“ megnevezésű beruházásra vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány, valamint ennek technikai és gazdasági mutatóinak jóváhagyására

move_to_inboxLetöltés

98-as számú határozat (2024.04.26)

a „Gál Sándor utca 2-4 szám alatti tömbház felújítása“megnevezésű beruházásra vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány, valamint ennek technikai és gazdasági mutatóinak jóváhagyására

move_to_inboxLetöltés

97-es számú határozat (2024.04.26)

a Csíkszereda Megyei Jogú Város Helyi Rendőrségének átszervezéséről 2024 június 1-től kezdődően

move_to_inboxLetöltés

96-os számú határozat (2024.04.26)

a Mezőgazdasági nyilvántartó adatbeviteli szakaszának elemzése a 2024-es év I. negyedévére (január-március)

move_to_inboxLetöltés

95-ös számú határozat (2024.04.26)

a Csíkszereda megyei jogú város közterületén található fizetéses parkolók és megállóhelyek ügykezelési, üzemeltetési és karbantartási közszolgáltatásának közvetlen haszonbérbe adásának jóváhagyásáról szóló 2023. évi 292 sz. határozat módosításáról és kiegészítéséről

move_to_inboxLetöltés

93-as számú határozat (2024.04.26)

az Országos Lakásügynökség által fiataloknak épített lakásokhoz jogosult kérelmezők, valamint elsőbbségi listáinak jóváhagyására

move_to_inboxLetöltés

94-es számú határozat (2024.04.26)

azon helyi adók és illetékek értéknövelését illetően, melyek lej-alapú összegből állnak, vagy lej-alapú összeg alapján megállapítottak, valamint azon pénzbírságok határértékének megállapítását illetően, amelyek a helyi költségvetés számára jövedelemként meghatározhatóak a 2025-es évre

move_to_inboxLetöltés

92-es számú határozat (2024.04.26)

a Csíkszeredai Szociális Igazgatósággal kötött C4/09.01.2024-es számú ügykezelési szerződés megszüntetéséről

move_to_inboxLetöltés

91-es számú határozat (2024.04.26)

a Csíkszereda Megyei Jogú város közvagyonát képező javak jegyzékét elfogadó, utólag módosított és kiegészített, 6/2008-as számú tanácshatározat bővítésének jóváhagyására

move_to_inboxLetöltés

90-es számú határozat (2024.04.26)

az Országos Lakásügynökség által épített lakás bérleti szerződés időtartamának meghosszabbításáról szóló jóváhagyásáról

move_to_inboxLetöltés

89-es számú határozat (2024.04.26)

a villanyvezetékhálózat bővítése és felújítása céljából szükséges terület biztosításának jóváhagyására, a Villanyvállalat Rt. javára

move_to_inboxLetöltés