ŞTIRI CONSILIUL LOCAL PRIMĂRIA INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC INSTITUŢII

Hotărârea nr. 1

privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local al Municipiului Miercurea-Ciuc a deficitului secţiunii de dezvoltare şi funcţionare pe anul 2020 şi aprobarea utilizării excedentului din anii precedenţi al Municipiului Miercurea-Ciuc în anul 2021

 

Hotărârea nr. 2

privind aprobarea utilizării creditelor bugetare pentru cheltuieli necesare pentru starea de urgenţă cauzate de incendiul survenit la adresa str. Şumuleu nr. 33

 

Hotărârea nr. 3

privind aprobarea schimbării temporare a destinaţiei a unor spaţii din incinta imobilelor situate în municipiul Miercurea-Ciuc, str. Salcâm nr. 1, respectiv Jigodin-Băi, aflate în patrimoniul municipiului Miercurea-Ciuc

 

Hotărârea nr. 4

privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Miercurea-Ciuc, pentru luna februarie, martie, aprilie 2021, respectiv locţiitorul acestuia

 

Hotărârea nr. 5

privind atribuirea în folosinţă a terenului aferent locuinţei, în favoarea persoanelor care au cumpărat apartamente construite din fondul locativ de stat

 

Hotărârea nr. 6

pentru atribuirea dreptului de proprietate a suprafeţei de 83 mp, intravilan în favoarea numiţilor Kovács Maria, Kovács Tibor-József, Barabás Edit

 

Hotărârea nr. 7

pentru atribuirea dreptului de proprietate a suprafeţei de 24.46 mp, intravilan, în favoarea numitei Demeter Ana

 

Hotărârea nr. 8

privind aprobarea dreptului de proprietate a suprafeţei de 60 mp, intravilan în favoarea numitului Fehér Levente

 

Hotărârea nr. 9

privind analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul agricol pentru trimestrul IV (octombrie–decembrie) al anului  2020 şi stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi

 

Hotărârea nr. 10

privind aprobarea rezilierii contractului de închiriere nr. 9/2018 încheiat cu S.C. Gift Center S.R.L.

 

Hotărârea nr. 11

pentru modificarea art. 2, 3, 4 din Hotărârea nr. 318/2018 privind aprobarea cererii de finanţare şi a cheltuielilor aferente pentru proiectul: „Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe în vederea ridicării performanţei energetice (7 blocuri)”

 

Hotărârea nr. 12

pentru modificarea art. 2 şi art. 3 al Hotărârii nr. 146/2018 privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul „Reabilitarea internatului la Colegiul Naţional Octavian Goga", cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 13

pentru modificarea art. 2 şi art. 3 al Hotărârii nr. 373/2017 privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul „Reabilitare Grădiniţa Tulipán", cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 14

privind modificarea art. 2 şi art. 3 al Hotărârii nr. 144/2018 privind privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect pentru „Reabilitarea internatului la Liceul Tehnologic Székely Károly”, cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 15

privind aprobarea „Programului anual de colaborare cu structurile asociative ale persoanelor cu handicap din municipiul Miercurea-Ciuc” pe anul 2021

 

Hotărârea nr. 16

privind aprobarea „Programului anual de colaborare cu fundaţii şi asociaţii care oferă programe şi servicii pensionarilor şi vârstnicilor din municipiul Miercurea-Ciuc” pe anul 2021

 

Hotărârea nr. 17

privind aprobarea raportului de evaluare a activităţii asistenţilor personali al persoanelor cu handicap grav în semestrul II al anului 2020

 

Hotărârea nr. 18

privind aprobarea numărului asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav şi a numărului de indemnizaţii lunare cuvenite persoanelor cu handicap grav, sau prin reprezentantul legal ai acestora pentru anul 2021

 

Hotărârea nr. 19

privind aprobarea listei de reţea şcolară pentru anul şcolar 2021–2022

 

Hotărârea nr. 20

privind desemnarea şi mandatarea reprezentantului Municipiului Miercurea-Ciuc în Asociaţia Oraşe Energie din România

 

Hotărârea nr. 21

privind desemnarea şi mandatarea reprezentantului Municipiului Miercurea-Ciuc în Adunarea Generală a Asociaţiei Club Sportiv Felcsík SK

 

Hotărârea nr. 22

privind aprobarea raportului anului 2020 şi a programului anual al Muzeului Secuiesc al Ciucului – ,,Csíki Székely Múzeum” pentru anul 2021

 

Hotărârea nr. 23

privind aprobarea raportului anului 2020 şi a programului anual al Ansamblului Naţional Secuiesc Harghita – Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes pentru anul 2021

 

Hotărârea nr. 24

privind aprobarea raportului anului 2020 şi a programului anual al al CSM–VSK  Csíkszereda–Miercurea Ciuc pentru anul 2021

 

Hotărârea nr. 25

privind aprobarea raportului anului 2020 şi a programului anual al Teatrului Municipal „Csíki Játékszín” pentru anul 2021

 

Hotărârea nr. 26

pentru delegarea consilierilor locali în Consiliul de Administraţie a „Editurii Csíkszereda”, respectiv abrogarea Hotărârii nr. 337/2020

 

Hotărârea nr. 27

cu privire la aprobarea reconstituirii Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Miercurea-Ciuc

 

Hotărârea nr. 28

privind aprobarea încheierii contractului de comodat cu Ministerul Afacerilor Interne

 

Hotărârea nr. 29

privind aprobarea prelungirii contractelor şi actualizării anuală a cuantumului chiriei la locuinţele construite de către ANL

 

Hotărârea nr. 30

privind exercitarea/neexercitarea dreptului de preemţiune cu privire la intenţia de vânzare pentru imobilul situat în strada Petőfi Sándor nr. 35, Miercurea-Ciuc, judeţul Harghita

 

Hotărârea nr. 31

privind aprobarea cererii de finanţare şi a cheltuielilor aferente pentru proiectul: „Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe în vederea ridicării performanţei energetice, 9 blocuri din Miercurea-Ciuc, judeţul Harghita”

 

Hotărârea nr. 32

privind aprobarea cererii de finanţare şi a cheltuielilor aferente pentru proiectul: „Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe în vederea ridicării performanţei energetice, 3 blocuri de locuinţe din Miercurea-Ciuc, judeţul Harghita”

 

Hotărârea nr. 33

privind aprobarea cererii de finanţare şi a cheltuielilor aferente pentru proiectul: „Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe în vederea ridicării performanţei energetice, 9 blocuri de locuinţe din Miercurea-Ciuc, judeţul Harghita (tranşa II)”

 

Hotărârea nr. 34

privind modificarea Hotărârii nr. 324/2018 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru investiţia: „Reabilitarea termica a blocurilor de locuinţe în vederea ridicării performanţei energetice, din Miercurea-Ciuc, judeţul Harghita” – aleea Octavian Goga 10/AB, cu modificările ulterioare

 

Hotărârea nr. 35

privind modificarea Hotărârii nr. 325/2018 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru investiţia: „Reabilitarea termica a blocurilor de locuinţe în vederea ridicării performanţei energetice, din Miercurea-Ciuc, judeţul Harghita” – aleea Octavian Goga nr. 6/AB, cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 36

privind modificarea Hotărârii nr. 322/2018 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru investiţia: „Reabilitarea termica a blocurilor de locuinţe în vederea ridicării performanţei energetice, din Miercurea-Ciuc, judeţul Harghita” – aleea Narciselor nr. 6/AB, cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 37

privind modificarea Hotărârii nr. 331/2018 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru investiţia: „Reabilitarea termica a blocurilor de locuinţe în vederea ridicării performanţei energetice, din Miercurea-Ciuc, judeţul Harghita” – str. Revoluţiei din decembrie nr. 5/AB, cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 38

privind aprobarea programelor culturale şi de recreere organizate în luna februarie 2021

 

Hotărârea nr. 39

privind aprobarea utilizării excedentului bugetar din anii precedenţi al fondurilor externe nerambursabile pentru Ansamblul Naţional Secuiesc Harghita în anul 2021

 

Hotărârea nr. 40

privind modificarea Hotărârii nr. 156/2019 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru investiţia: „Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe în vederea ridicării performanţei energetice str. Tudor Vladimirescu nr. 17”, cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 41

privind modificarea Hotărârii nr. 157/2019 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru investiţia: „Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe în vederea ridicării performanţei energetice str. Revoluţiei din Decembrie nr. 32 AB”, cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 42

privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 160/2019 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru investiţia: „Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe în vederea ridicării performanţei energetice bloc str. Revoluţiei din decembrie nr. 26 AB”, cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 43

privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 161/2019 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru proiectul: „Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe în vederea ridicării performanţei energetice bloc str. Müller László nr. 4 ABC”, cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 44

privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 155/2019 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru investiţia: „Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe în vederea ridicării performanţei energetice str. Kossuth Lajos nr. 42”, cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 45

privind modificarea Hotărârii nr. 159/2019 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru investiţia: „Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe în vederea ridicării performanţei energetice b-dul Frăţiei nr. 15 AB”, cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 46

privind modificarea Hotărârii nr. 152/2019 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru investiţia: „Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe în vederea ridicării performanţei energetice b-dul Frăţiei nr. 11 AB”, cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 47

privind modificarea Hotărârii nr. 153/2019 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru investiţia: „Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe în vederea ridicării performanţei energetice aleea Ciocârliei nr. 7”, cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 48

privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 154/2019 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru investiţia: „Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe în vederea ridicării performanţei energetice aleea Ciocârliei nr. 5”, cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 49

privind modificarea Hotărârii nr. 158/2014 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru investiţia: „Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe în vederea ridicării performanţei energetice, 9 blocuri de locuinţe din Miercurea Ciuc, judeţul Harghita – Octavian Goga 4AB”, cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 50

privind modificarea Hotărârii nr. 157/2014 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru investiţia: „Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe în vederea ridicării performanţei energetice, 9 blocuri de locuinţe din Miercurea Ciuc, judeţul Harghita – Octavian Goga 2AB”, cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 51

privind modificarea Hotărârii nr. 330/2018 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru investiţia: „Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe in vederea ridicării performanţei energetice, 3 blocuri de locuinţe din Miercurea Ciuc, judeţul Harghita – Patinoarului 14AB”, cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 52

privind modificarea Hotărârii nr. 329/2018 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru investiţia: „Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe in vederea ridicării performanţei energetice, 3 blocuri de locuinţe din Miercurea Ciuc, judeţul Harghita – Patinoarului 12AB”, cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 53

privind modificarea Hotărârii nr. 328/2018 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru investiţia: „Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe în vederea ridicării performanţei energetice, 9 blocuri de locuinţe din Miercurea Ciuc, judeţul Harghita – Inimii 12–14”, cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 54

privind modificarea Hotărârii nr. 327/2018 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru investiţia: „Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe în vederea ridicării performanţei energetice, 9 blocuri de locuinţe din Miercurea Ciuc, judeţul Harghita – Cântar 12–14”, cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 55

privind modificarea Hotărârii nr. 326/2018 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru investiţia: „Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe în vederea ridicării performanţei energetice, 9 blocuri de locuinţe din Miercurea Ciuc, judeţul Harghita – Bradului 11 ABCD”, cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 56

privind modificarea Hotărârii nr. 323/2018 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru investiţia: „Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe în vederea ridicării performanţei energetice, 3 blocuri de locuinţe din Miercurea Ciuc, judeţul Harghita – Avântului 5 AB”, cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 57

privind atribuirea în folosinţă a terenului aferent locuinţei, în favoarea persoanelor care au cumpărat apartamente construite din fondul locativ de stat

 

Hotărârea nr. 58

privind aprobare schimbării destinaţiei imobilului situat în municipiul Miercurea-Ciuc, str. Petőfi Sándor nr. 38, aflat în patrimoniul public al municipiului Miercurea-Ciuc

 

Hotărârea nr. 59

privind aprobarea închirierii prin licitaţie a unor spaţii excedentare disponibile din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, care deţin în administrare bunuri imobile, proprietatea municipiului Miercurea-Ciuc

 

Hotărârea nr. 60

privind modificarea prin completare a Hotărârii nr. 273/2020 privind aprobarea solicitării declarării imobilului-teren, situat la Harghita-Băi, înscris în Carte funciară nr. 2762 Ciceu, din bun de interes public comunal în bun de interes municipal şi transmiterea imobilului din domeniul public al comunei Ciceu şi din administrarea Consiliului Local Ciceu în domeniul public al municipiului Miercurea-Ciuc şi în administrarea Consiliului Local Miercurea-Ciuc

Anexa

 

Hotărârea nr. 61

privind modificarea prin completare a Hotărârii nr. 271/2020 privind aprobarea rectificării dreptului de proprietate înscris în CF nr. 64615, 64617, 64669, 65950, pe motiv de indicare greşită a traseului străzii Csiba

 

Hotărârea nr. 62

privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a spaţiului comercial nr. 1, aflat în incinta Liceului de Artă „Nagy István”, situat în municipiul Miercurea-Ciuc, P-ţa Libertăţii nr. 18

 

Hotărârea nr. 63

privind revocarea Hotărârii nr. 135/2015 privind aprobarea dării în administrarea Clubului Sportiv Municipal ,,VSK Csíkszereda” Miercurea-Ciuc a imobilului, compus din construcţii şi teren aferent, situat în zona Piricske, respectiv aprobarea rezilierii Contractului de administrare nr. 566/2015

 

Hotărârea nr. 64

privind aprobarea repartizării unor spaţii din incinta clădirii situate în strada Mihai Eminescu nr. 2A

 

Hotărârea nr. 65

pentru completarea Hotărârii nr. 15/2013 privind transmiterea dreptului de administrare asupra unor clădiri, cu terenurile aferente destinate instruirii şi educaţiei, din administrarea Consiliului Local Municipal Miercurea-Ciuc în administrarea consiliilor de administraţie ale unor instituţii de învăţământ preuniversitar

 

Hotărârea nr. 66

privind modificarea art. 2 şi art. 3 al Hotărârii nr. 371/2017 privind privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect pentru Reabilitare Şcoala Gimnazială „Liviu Rebreanu”, cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 67

privind aprobarea trecerii din domeniul public al municipiului Miercurea-Ciuc în domeniul privat al acestuia, a unor mijloace fixe, in vederea scoaterii lor din funcţiune

 

Hotărârea nr. 68

privind aprobarea raportului anului 2020 şi a programului anual al Editurii Csíkszereda pentru anul 2021 

 

Hotărârea nr. 69

privind aprobarea programelor culturale şi de recreere organizate în luna martie 2021

 

Hotărârea nr. 70

privind aprobarea constituirii Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret al municipiului Miercurea-Ciuc şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al acestuia

 

Hotărârea nr. 71

privind modificarea Hotărârii nr. 215/2020, privind aprobarea modificării statului de funcţii şi a organigramei Ansamblului Naţional Secuiesc Harghita, cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 72

privind aprobarea modificării Statului de funcţii al aparatului de specialitate al Muzeului Secuiesc al Ciucului, începând cu data de 1 martie 2021

 

Hotărârea nr. 73

privind restructurarea organigramei şi a statului de funcţii al Muzeului Secuiesc al Ciucului începând cu data de 1 aprilie 2021

Anexa nr. 1

Anexa nr. 2

 

Hotărârea nr. 74

privind mandatarea reprezentanţilor legali ai municipiului Miercurea-Ciuc în Adunarea Generală a SC Goscom SA, pentru aprobarea modificării contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare centralizată cu energie termică în municipiul Miercurea-Ciuc nr. 526/2013

 

Hotărârea nr. 75

privind modificarea HCL nr. 27/2021 cu privire la aprobarea reconstituirii Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Miercurea-Ciuc

 

Hotărârea nr. 76

privind punerea la dispoziţia SDEE Transilvania Sud SA/SDEE Harghita a unor terenuri aflate în municipiul Miercurea-Ciuc

 

Hotărârea nr. 77

privind mandatarea reprezentanţilor legali ai municipiului Miercurea-Ciuc în Adunarea Generală a SC Eco-Csík SRL, pentru aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli şi a anexelor de fundamentare a acestuia al societăţii Eco-Csík SRL pentru anul 2021

 

Hotărârea nr. 78

privind modificarea si completarea Hotărârii nr. 213/2020 privind Eficientizarea sistemului de iluminat public din Municipiului Miercurea-Ciuc

 

Hotărârea nr. 79

pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr. 342/2020 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de manager cultural la instituţia publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Local Municipal Miercurea-Ciuc: Teatrul Municipal „Csíki Játékszín”

 

Hotărârea nr. 80

privind aprobarea alipirii unor terenuri, situate în municipiul Miercurea-Ciuc, str. Stadion nr. 1–3, în vederea intabulării acestora

 

Hotărârea nr. 81

privind aprobarea modificării şi completării Hotărârii nr. 6/2008 privind însuşirea Listei de inventar cu bunurile care alcătuiesc domeniul public al municipiului Miercurea-Ciuc, cu modificările şi completările ulterioare

Anexa

 

Hotărârea nr. 82

privind aprobarea modificării Statului de funcţii şi a organigramei al Clubului Sportiv Municipal „VSK Csíkszereda” Miercurea Ciuc, începând cu data de 5 aprilie 2021

Anexa nr. 1

Anexa nr. 2

 

Hotărârea nr. 83

privind reorganizarea Statului de funcţii şi a organigramei al aparatului de specialitate al primarului municipiului Miercurea-Ciuc începând cu data de 05 aprilie 2021

 

Hotărârea nr. 84

privind aprobarea Manualelor de proceduri pentru Centrul Social – Adăpost de Noapte şi pentru Cantina de Ajutor Social

 

Hotărârea nr. 85

privind constatarea încetării de drept, prin deces, a mandatului de consilier local al domnului Kálmán Dionisie şi declararea ca vacant a locului deţinut de acesta

 

Hotărârea nr. 86

privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului Ţepeluş Marius, de pe lista de candidaţi ai P.N.L. şi declararea ca vacant a locului deţinut de acesta

 

Hotărârea nr. 87

pentru modificarea art. 7 din anexa nr. 2 a Hotărârii nr. 363/2019 privind aprobarea Regulamentelor de organizare şi funcţionare a Centrului Social – Adăpost de Noapte, Cantinei de Ajutor Social, Asistenţei la domiciliu a bătrânilor şi bolnavilor

 

Hotărârea nr. 88

pentru modificarea art. 1 din Hotărârea nr. 196/2013 privind aprobarea Regulamentului de acordare a hranei la Cantina de ajutor social

 

Hotărârea nr. 89

privind aprobarea acordului de parteneriat între Şcoala Profesională Specială „Szent Anna” şi Liceul Tehnologic „Székely Károly”

 

Hotărârea nr. 90

privind atribuirea în folosinţă a terenului aferent locuinţei, în favoarea persoanelor care au cumpărat apartamente construite din fondul locativ de stat

 

Hotărârea nr. 91

pentru modificarea art. 6 din Hotărârea nr. 62/2021 privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a spaţiului comercial nr. 1, aflat în incinta Liceului de Artă „Nagy István”, situat în municipiul Miercurea-Ciuc, P-ţa Libertăţii nr. 18

 

Hotărârea nr. 92

privind aprobarea dării în folosinţă gratuită a aripei de nord din clădirea situată în P-ţa Cetăţii nr. 1, în favoarea Centrului Militar Judeţean Harghita

 

Hotărârea nr. 93

pentru modificarea Hotărârii nr. 219/2018 al Consiliului Local Municipal Miercurea-Ciuc, privind aprobarea studiului de oportunitate pentru achiziţionare autobuze ecologice în municipiul Miercurea-Ciuc, cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 94

privind acceptarea şi însuşirea contractului pentru acordarea de servicii de asistenţă socială comunitară încheiată cu furnizorul de servicii sociale Asociaţia Caritas, Alba Iulia

 

Hotărârea nr. 95

privind modificarea Hotărârii nr. 369/2017 privind aprobarea proiectelor şi a cheltuielilor legate de poiect pentru proiectul „Reabilitare Grădiniţa Cimbora”

 

Hotărârea nr. 96

privind modificarea Hotărârii nr. 150/2018 privind privind aprobarea proiectelor şi a cheltuielilor legate de poiect pentru proiectul „Reabilitarea Liceului Tehnologic Joannes Kájoni”

Hotărârea nr. 97

privind modificarea Hotărârii nr. 189/2018 privind aprobarea proiectelor şi a cheltuielilor legate de proiect pentru proiectul „Reabilitare Liceul Tehnologic Kós Károly”

Hotărârea nr. 98

privind acordarea de scutiri de la plata impozitului/taxei pe clădiri şi a impozitului/taxei pe teren pe anul fiscal 2021

 

Hotărârea nr. 99

privind desemnarea unui reprezentant din cadrul Consiliului Local al Municipiul Miercurea-Ciuc în Consiliul Consultativ pe Probleme de Tineret al Municipiului Miercurea-Ciuc

 

Hotărârea nr. 100

privind aprobarea programelor culturale şi de recreere organizate în luna aprilie 2021

 

Hotărârea nr. 101

privind modificarea Hotărârii nr. 328/2016 privind aprobarea Programului Municipal „Zene&Mozi 2016” de educaţie culturală

 

Hotărârea nr. 102

cu privire la  mandatarea reprezentantului UAT Miercurea-Ciuc să voteze în adunarea Generală a Asociaţiei Intercomunitare de Dezvoltare Microregională ,,Alcsík” privind modificarea tarifelor pentru activitatea de colectare separată şi transport separat al deşeurilor menajere în municipiul Miercurea-Ciuc

 

Hotărârea nr. 103

privind aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea pieţei agroalimentare „Piaţa agroalimentară centrală – Központi zöldségpiac” din Municipiul Miercurea-Ciuc

Anexa

 

Hotărârea nr. 104

privind aprobarea modului de utilizare a fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare aferente serviciilor de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare al operatorului regional de servicii Harvíz S.A., pe anul 2021, în municipiul Miercurea-Ciuc

Anexa

 

Hotărârea nr. 105

privind modificarea şi completarea Hotărârii nr. 159/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică, Miercurea-Ciuc cu S.C. Goscom S.A., cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 106

privind aprobarea completării Hotărârii nr. 6/2008 privind însuşirea Listei de inventar cu bunurile care alcătuiesc domeniul public al municipiului Miercurea-Ciuc, cu modificările şi completările ulterioare

Anexa

 

Hotărârea nr. 107

privind modificarea art. 2 şi art. 3 al Hotărârii nr. 144/2018 privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect pentru „Reabilitarea internatului la Liceul Tehnologic Székely Károly”, cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 108

privind modificarea Hotărârii nr. 234/2017 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru investiţia: „Reabilitarea Internatului la Liceul Tehnologic Székely Károly”, cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 109

pentru modificarea Hotărârii nr. 146/2018 privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul „Reabilitarea internatului la Colegiul Naţional Octavian Goga",  cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 110

pentru aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul „Elaborarea planului de atenuare şi prevenire a schimbărilor climatice în municipiul Miercurea-Ciuc”

 

Hotărârea nr. 111

privind acordarea de scutire de la plata impozitului/taxei pe clădiri, pentru proprietarii care execută lucrări în condiţiile Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor

 

Hotărârea nr. 112

privind rectificarea Hotărârii nr. 82/2021 privind aprobarea modificării Statului de funcţii şi a organigramei al Clubului Sportiv Municipal „VSK Csíkszereda” Miercurea-Ciuc, începând cu data de 05 aprilie 2021

Anexa

 

Hotărârea nr. 113

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Miercurea-Ciuc pe anul 2021 şi estimări pentru anii 2022–2024

Anexa nr. 1

Anexa nr. 2

Anexa nr. 3

Anexa nr. 4

Anexa nr. 5

Anexa nr. 6

Anexa nr. 7

Anexa nr. 8

Anexa nr. 9

Anexa nr. 10

Anexa nr. 11

Anexa nr. 12

Anexa nr. 13

Ofertă de programe

SEP  
21
SEP FILMTETTFESZT – POVEŞTI MĂRUNTE
20
SEP FILMTETTFESZT – ÎN LINIŞTE
20
SEP FILMTETTFESZT – PĂLĂRIETARE ŞI NASDECARTOF
19
SEP FILMTETTFESZT – EDEN
19

 PUBLICAŢII DESPRE ORAŞ


  GALERIE FOTO