ŞTIRI CONSILIUL LOCAL PRIMĂRIA INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC INSTITUŢII

Hotărârea nr. 1

privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local al Municipiului Miercurea-Ciuc a deficitului secţiunii de dezvoltare şi funcţionare pe anul 2020 şi aprobarea utilizării excedentului din anii precedenţi al Municipiului Miercurea-Ciuc în anul 2021

 

Hotărârea nr. 2

privind aprobarea utilizării creditelor bugetare pentru cheltuieli necesare pentru starea de urgenţă cauzate de incendiul survenit la adresa str. Şumuleu nr. 33

 

Hotărârea nr. 3

privind aprobarea schimbării temporare a destinaţiei a unor spaţii din incinta imobilelor situate în municipiul Miercurea-Ciuc, str. Salcâm nr. 1, respectiv Jigodin-Băi, aflate în patrimoniul municipiului Miercurea-Ciuc

 

Hotărârea nr. 4

privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Miercurea-Ciuc, pentru luna februarie, martie, aprilie 2021, respectiv locţiitorul acestuia

 

Hotărârea nr. 5

privind atribuirea în folosinţă a terenului aferent locuinţei, în favoarea persoanelor care au cumpărat apartamente construite din fondul locativ de stat

 

Hotărârea nr. 6

pentru atribuirea dreptului de proprietate a suprafeţei de 83 mp, intravilan în favoarea numiţilor Kovács Maria, Kovács Tibor-József, Barabás Edit

 

Hotărârea nr. 7

pentru atribuirea dreptului de proprietate a suprafeţei de 24.46 mp, intravilan, în favoarea numitei Demeter Ana

 

Hotărârea nr. 8

privind aprobarea dreptului de proprietate a suprafeţei de 60 mp, intravilan în favoarea numitului Fehér Levente

 

Hotărârea nr. 9

privind analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul agricol pentru trimestrul IV (octombrie–decembrie) al anului  2020 şi stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi

 

Hotărârea nr. 10

privind aprobarea rezilierii contractului de închiriere nr. 9/2018 încheiat cu S.C. Gift Center S.R.L.

 

Hotărârea nr. 11

pentru modificarea art. 2, 3, 4 din Hotărârea nr. 318/2018 privind aprobarea cererii de finanţare şi a cheltuielilor aferente pentru proiectul: „Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe în vederea ridicării performanţei energetice (7 blocuri)”

 

Hotărârea nr. 12

pentru modificarea art. 2 şi art. 3 al Hotărârii nr. 146/2018 privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul „Reabilitarea internatului la Colegiul Naţional Octavian Goga", cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 13

pentru modificarea art. 2 şi art. 3 al Hotărârii nr. 373/2017 privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul „Reabilitare Grădiniţa Tulipán", cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 14

privind modificarea art. 2 şi art. 3 al Hotărârii nr. 144/2018 privind privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect pentru „Reabilitarea internatului la Liceul Tehnologic Székely Károly”, cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 15

privind aprobarea „Programului anual de colaborare cu structurile asociative ale persoanelor cu handicap din municipiul Miercurea-Ciuc” pe anul 2021

 

Hotărârea nr. 16

privind aprobarea „Programului anual de colaborare cu fundaţii şi asociaţii care oferă programe şi servicii pensionarilor şi vârstnicilor din municipiul Miercurea-Ciuc” pe anul 2021

 

Hotărârea nr. 17

privind aprobarea raportului de evaluare a activităţii asistenţilor personali al persoanelor cu handicap grav în semestrul II al anului 2020

 

Hotărârea nr. 18

privind aprobarea numărului asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav şi a numărului de indemnizaţii lunare cuvenite persoanelor cu handicap grav, sau prin reprezentantul legal ai acestora pentru anul 2021

 

Hotărârea nr. 19

privind aprobarea listei de reţea şcolară pentru anul şcolar 2021–2022

 

Hotărârea nr. 20

privind desemnarea şi mandatarea reprezentantului Municipiului Miercurea-Ciuc în Asociaţia Oraşe Energie din România

 

Hotărârea nr. 21

privind desemnarea şi mandatarea reprezentantului Municipiului Miercurea-Ciuc în Adunarea Generală a Asociaţiei Club Sportiv Felcsík SK

 

Hotărârea nr. 22

privind aprobarea raportului anului 2020 şi a programului anual al Muzeului Secuiesc al Ciucului – ,,Csíki Székely Múzeum” pentru anul 2021

 

Hotărârea nr. 23

privind aprobarea raportului anului 2020 şi a programului anual al Ansamblului Naţional Secuiesc Harghita – Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes pentru anul 2021

 

Hotărârea nr. 24

privind aprobarea raportului anului 2020 şi a programului anual al al CSM–VSK  Csíkszereda–Miercurea Ciuc pentru anul 2021

 

Hotărârea nr. 25

privind aprobarea raportului anului 2020 şi a programului anual al Teatrului Municipal „Csíki Játékszín” pentru anul 2021

 

Hotărârea nr. 26

pentru delegarea consilierilor locali în Consiliul de Administraţie a „Editurii Csíkszereda”, respectiv abrogarea Hotărârii nr. 337/2020

 

Hotărârea nr. 27

cu privire la aprobarea reconstituirii Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Miercurea-Ciuc

 

Hotărârea nr. 28

privind aprobarea încheierii contractului de comodat cu Ministerul Afacerilor Interne

 

Hotărârea nr. 29

privind aprobarea prelungirii contractelor şi actualizării anuală a cuantumului chiriei la locuinţele construite de către ANL

 

Hotărârea nr. 30

privind exercitarea/neexercitarea dreptului de preemţiune cu privire la intenţia de vânzare pentru imobilul situat în strada Petőfi Sándor nr. 35, Miercurea-Ciuc, judeţul Harghita

 

Hotărârea nr. 31

privind aprobarea cererii de finanţare şi a cheltuielilor aferente pentru proiectul: „Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe în vederea ridicării performanţei energetice, 9 blocuri din Miercurea-Ciuc, judeţul Harghita”

 

Hotărârea nr. 32

privind aprobarea cererii de finanţare şi a cheltuielilor aferente pentru proiectul: „Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe în vederea ridicării performanţei energetice, 3 blocuri de locuinţe din Miercurea-Ciuc, judeţul Harghita”

 

Hotărârea nr. 33

privind aprobarea cererii de finanţare şi a cheltuielilor aferente pentru proiectul: „Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe în vederea ridicării performanţei energetice, 9 blocuri de locuinţe din Miercurea-Ciuc, judeţul Harghita (tranşa II)”

 

Hotărârea nr. 34

privind modificarea Hotărârii nr. 324/2018 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru investiţia: „Reabilitarea termica a blocurilor de locuinţe în vederea ridicării performanţei energetice, din Miercurea-Ciuc, judeţul Harghita” – aleea Octavian Goga 10/AB, cu modificările ulterioare

 

Hotărârea nr. 35

privind modificarea Hotărârii nr. 325/2018 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru investiţia: „Reabilitarea termica a blocurilor de locuinţe în vederea ridicării performanţei energetice, din Miercurea-Ciuc, judeţul Harghita” – aleea Octavian Goga nr. 6/AB, cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 36

privind modificarea Hotărârii nr. 322/2018 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru investiţia: „Reabilitarea termica a blocurilor de locuinţe în vederea ridicării performanţei energetice, din Miercurea-Ciuc, judeţul Harghita” – aleea Narciselor nr. 6/AB, cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 37

privind modificarea Hotărârii nr. 331/2018 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru investiţia: „Reabilitarea termica a blocurilor de locuinţe în vederea ridicării performanţei energetice, din Miercurea-Ciuc, judeţul Harghita” – str. Revoluţiei din decembrie nr. 5/AB, cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 38

privind aprobarea programelor culturale şi de recreere organizate în luna februarie 2021

 

Hotărârea nr. 39

privind aprobarea utilizării excedentului bugetar din anii precedenţi al fondurilor externe nerambursabile pentru Ansamblul Naţional Secuiesc Harghita în anul 2021

 

Hotărârea nr. 40

privind modificarea Hotărârii nr. 156/2019 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru investiţia: „Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe în vederea ridicării performanţei energetice str. Tudor Vladimirescu nr. 17”, cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 41

privind modificarea Hotărârii nr. 157/2019 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru investiţia: „Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe în vederea ridicării performanţei energetice str. Revoluţiei din Decembrie nr. 32 AB”, cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 42

privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 160/2019 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru investiţia: „Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe în vederea ridicării performanţei energetice bloc str. Revoluţiei din decembrie nr. 26 AB”, cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 43

privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 161/2019 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru proiectul: „Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe în vederea ridicării performanţei energetice bloc str. Müller László nr. 4 ABC”, cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 44

privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 155/2019 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru investiţia: „Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe în vederea ridicării performanţei energetice str. Kossuth Lajos nr. 42”, cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 45

privind modificarea Hotărârii nr. 159/2019 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru investiţia: „Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe în vederea ridicării performanţei energetice b-dul Frăţiei nr. 15 AB”, cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 46

privind modificarea Hotărârii nr. 152/2019 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru investiţia: „Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe în vederea ridicării performanţei energetice b-dul Frăţiei nr. 11 AB”, cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 47

privind modificarea Hotărârii nr. 153/2019 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru investiţia: „Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe în vederea ridicării performanţei energetice aleea Ciocârliei nr. 7”, cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 48

privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 154/2019 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru investiţia: „Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe în vederea ridicării performanţei energetice aleea Ciocârliei nr. 5”, cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 49

privind modificarea Hotărârii nr. 158/2014 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru investiţia: „Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe în vederea ridicării performanţei energetice, 9 blocuri de locuinţe din Miercurea Ciuc, judeţul Harghita – Octavian Goga 4AB”, cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 50

privind modificarea Hotărârii nr. 157/2014 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru investiţia: „Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe în vederea ridicării performanţei energetice, 9 blocuri de locuinţe din Miercurea Ciuc, judeţul Harghita – Octavian Goga 2AB”, cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 51

privind modificarea Hotărârii nr. 330/2018 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru investiţia: „Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe in vederea ridicării performanţei energetice, 3 blocuri de locuinţe din Miercurea Ciuc, judeţul Harghita – Patinoarului 14AB”, cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 52

privind modificarea Hotărârii nr. 329/2018 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru investiţia: „Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe in vederea ridicării performanţei energetice, 3 blocuri de locuinţe din Miercurea Ciuc, judeţul Harghita – Patinoarului 12AB”, cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 53

privind modificarea Hotărârii nr. 328/2018 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru investiţia: „Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe în vederea ridicării performanţei energetice, 9 blocuri de locuinţe din Miercurea Ciuc, judeţul Harghita – Inimii 12–14”, cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 54

privind modificarea Hotărârii nr. 327/2018 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru investiţia: „Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe în vederea ridicării performanţei energetice, 9 blocuri de locuinţe din Miercurea Ciuc, judeţul Harghita – Cântar 12–14”, cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 55

privind modificarea Hotărârii nr. 326/2018 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru investiţia: „Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe în vederea ridicării performanţei energetice, 9 blocuri de locuinţe din Miercurea Ciuc, judeţul Harghita – Bradului 11 ABCD”, cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 56

privind modificarea Hotărârii nr. 323/2018 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru investiţia: „Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe în vederea ridicării performanţei energetice, 3 blocuri de locuinţe din Miercurea Ciuc, judeţul Harghita – Avântului 5 AB”, cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 57

privind atribuirea în folosinţă a terenului aferent locuinţei, în favoarea persoanelor care au cumpărat apartamente construite din fondul locativ de stat

 

Hotărârea nr. 58

privind aprobare schimbării destinaţiei imobilului situat în municipiul Miercurea-Ciuc, str. Petőfi Sándor nr. 38, aflat în patrimoniul public al municipiului Miercurea-Ciuc

 

Hotărârea nr. 59

privind aprobarea închirierii prin licitaţie a unor spaţii excedentare disponibile din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, care deţin în administrare bunuri imobile, proprietatea municipiului Miercurea-Ciuc

 

Hotărârea nr. 60

privind modificarea prin completare a Hotărârii nr. 273/2020 privind aprobarea solicitării declarării imobilului-teren, situat la Harghita-Băi, înscris în Carte funciară nr. 2762 Ciceu, din bun de interes public comunal în bun de interes municipal şi transmiterea imobilului din domeniul public al comunei Ciceu şi din administrarea Consiliului Local Ciceu în domeniul public al municipiului Miercurea-Ciuc şi în administrarea Consiliului Local Miercurea-Ciuc

Anexa

 

Hotărârea nr. 61

privind modificarea prin completare a Hotărârii nr. 271/2020 privind aprobarea rectificării dreptului de proprietate înscris în CF nr. 64615, 64617, 64669, 65950, pe motiv de indicare greşită a traseului străzii Csiba

 

Hotărârea nr. 62

privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a spaţiului comercial nr. 1, aflat în incinta Liceului de Artă „Nagy István”, situat în municipiul Miercurea-Ciuc, P-ţa Libertăţii nr. 18

 

Hotărârea nr. 63

privind revocarea Hotărârii nr. 135/2015 privind aprobarea dării în administrarea Clubului Sportiv Municipal ,,VSK Csíkszereda” Miercurea-Ciuc a imobilului, compus din construcţii şi teren aferent, situat în zona Piricske, respectiv aprobarea rezilierii Contractului de administrare nr. 566/2015

 

Hotărârea nr. 64

privind aprobarea repartizării unor spaţii din incinta clădirii situate în strada Mihai Eminescu nr. 2A

 

Hotărârea nr. 65

pentru completarea Hotărârii nr. 15/2013 privind transmiterea dreptului de administrare asupra unor clădiri, cu terenurile aferente destinate instruirii şi educaţiei, din administrarea Consiliului Local Municipal Miercurea-Ciuc în administrarea consiliilor de administraţie ale unor instituţii de învăţământ preuniversitar

 

Hotărârea nr. 66

privind modificarea art. 2 şi art. 3 al Hotărârii nr. 371/2017 privind privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect pentru Reabilitare Şcoala Gimnazială „Liviu Rebreanu”, cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 67

privind aprobarea trecerii din domeniul public al municipiului Miercurea-Ciuc în domeniul privat al acestuia, a unor mijloace fixe, in vederea scoaterii lor din funcţiune

 

Hotărârea nr. 68

privind aprobarea raportului anului 2020 şi a programului anual al Editurii Csíkszereda pentru anul 2021 

 

Hotărârea nr. 69

privind aprobarea programelor culturale şi de recreere organizate în luna martie 2021

 

Hotărârea nr. 70

privind aprobarea constituirii Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret al municipiului Miercurea-Ciuc şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al acestuia

 

Hotărârea nr. 71

privind modificarea Hotărârii nr. 215/2020, privind aprobarea modificării statului de funcţii şi a organigramei Ansamblului Naţional Secuiesc Harghita, cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 72

privind aprobarea modificării Statului de funcţii al aparatului de specialitate al Muzeului Secuiesc al Ciucului, începând cu data de 1 martie 2021

 

Hotărârea nr. 73

privind restructurarea organigramei şi a statului de funcţii al Muzeului Secuiesc al Ciucului începând cu data de 1 aprilie 2021

Anexa nr. 1

Anexa nr. 2

 

Hotărârea nr. 74

privind mandatarea reprezentanţilor legali ai municipiului Miercurea-Ciuc în Adunarea Generală a SC Goscom SA, pentru aprobarea modificării contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare centralizată cu energie termică în municipiul Miercurea-Ciuc nr. 526/2013

 

Hotărârea nr. 75

privind modificarea HCL nr. 27/2021 cu privire la aprobarea reconstituirii Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Miercurea-Ciuc

 

Hotărârea nr. 76

privind punerea la dispoziţia SDEE Transilvania Sud SA/SDEE Harghita a unor terenuri aflate în municipiul Miercurea-Ciuc

 

Hotărârea nr. 77

privind mandatarea reprezentanţilor legali ai municipiului Miercurea-Ciuc în Adunarea Generală a SC Eco-Csík SRL, pentru aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli şi a anexelor de fundamentare a acestuia al societăţii Eco-Csík SRL pentru anul 2021

 

Hotărârea nr. 78

privind modificarea si completarea Hotărârii nr. 213/2020 privind Eficientizarea sistemului de iluminat public din Municipiului Miercurea-Ciuc

 

Hotărârea nr. 79

pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr. 342/2020 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de manager cultural la instituţia publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Local Municipal Miercurea-Ciuc: Teatrul Municipal „Csíki Játékszín”

 

Hotărârea nr. 80

privind aprobarea alipirii unor terenuri, situate în municipiul Miercurea-Ciuc, str. Stadion nr. 1–3, în vederea intabulării acestora

 

Hotărârea nr. 81

privind aprobarea modificării şi completării Hotărârii nr. 6/2008 privind însuşirea Listei de inventar cu bunurile care alcătuiesc domeniul public al municipiului Miercurea-Ciuc, cu modificările şi completările ulterioare

Anexa

 

Hotărârea nr. 82

privind aprobarea modificării Statului de funcţii şi a organigramei al Clubului Sportiv Municipal „VSK Csíkszereda” Miercurea Ciuc, începând cu data de 5 aprilie 2021

Anexa nr. 1

Anexa nr. 2

 

Hotărârea nr. 83

privind reorganizarea Statului de funcţii şi a organigramei al aparatului de specialitate al primarului municipiului Miercurea-Ciuc începând cu data de 05 aprilie 2021

 

Hotărârea nr. 84

privind aprobarea Manualelor de proceduri pentru Centrul Social – Adăpost de Noapte şi pentru Cantina de Ajutor Social

 

Hotărârea nr. 85

privind constatarea încetării de drept, prin deces, a mandatului de consilier local al domnului Kálmán Dionisie şi declararea ca vacant a locului deţinut de acesta

 

Hotărârea nr. 86

privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului Ţepeluş Marius, de pe lista de candidaţi ai P.N.L. şi declararea ca vacant a locului deţinut de acesta

 

Hotărârea nr. 87

pentru modificarea art. 7 din anexa nr. 2 a Hotărârii nr. 363/2019 privind aprobarea Regulamentelor de organizare şi funcţionare a Centrului Social – Adăpost de Noapte, Cantinei de Ajutor Social, Asistenţei la domiciliu a bătrânilor şi bolnavilor

 

Hotărârea nr. 88

pentru modificarea art. 1 din Hotărârea nr. 196/2013 privind aprobarea Regulamentului de acordare a hranei la Cantina de ajutor social

 

Hotărârea nr. 89

privind aprobarea acordului de parteneriat între Şcoala Profesională Specială „Szent Anna” şi Liceul Tehnologic „Székely Károly”

 

Hotărârea nr. 90

privind atribuirea în folosinţă a terenului aferent locuinţei, în favoarea persoanelor care au cumpărat apartamente construite din fondul locativ de stat

 

Hotărârea nr. 91

pentru modificarea art. 6 din Hotărârea nr. 62/2021 privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a spaţiului comercial nr. 1, aflat în incinta Liceului de Artă „Nagy István”, situat în municipiul Miercurea-Ciuc, P-ţa Libertăţii nr. 18

 

Hotărârea nr. 92

privind aprobarea dării în folosinţă gratuită a aripei de nord din clădirea situată în P-ţa Cetăţii nr. 1, în favoarea Centrului Militar Judeţean Harghita

 

Hotărârea nr. 93

pentru modificarea Hotărârii nr. 219/2018 al Consiliului Local Municipal Miercurea-Ciuc, privind aprobarea studiului de oportunitate pentru achiziţionare autobuze ecologice în municipiul Miercurea-Ciuc, cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 94

privind acceptarea şi însuşirea contractului pentru acordarea de servicii de asistenţă socială comunitară încheiată cu furnizorul de servicii sociale Asociaţia Caritas, Alba Iulia

 

Hotărârea nr. 95

privind modificarea Hotărârii nr. 369/2017 privind aprobarea proiectelor şi a cheltuielilor legate de poiect pentru proiectul „Reabilitare Grădiniţa Cimbora”

 

Hotărârea nr. 96

privind modificarea Hotărârii nr. 150/2018 privind privind aprobarea proiectelor şi a cheltuielilor legate de poiect pentru proiectul „Reabilitarea Liceului Tehnologic Joannes Kájoni”

Hotărârea nr. 97

privind modificarea Hotărârii nr. 189/2018 privind aprobarea proiectelor şi a cheltuielilor legate de proiect pentru proiectul „Reabilitare Liceul Tehnologic Kós Károly”

Hotărârea nr. 98

privind acordarea de scutiri de la plata impozitului/taxei pe clădiri şi a impozitului/taxei pe teren pe anul fiscal 2021

 

Hotărârea nr. 99

privind desemnarea unui reprezentant din cadrul Consiliului Local al Municipiul Miercurea-Ciuc în Consiliul Consultativ pe Probleme de Tineret al Municipiului Miercurea-Ciuc

 

Hotărârea nr. 100

privind aprobarea programelor culturale şi de recreere organizate în luna aprilie 2021

 

Hotărârea nr. 101

privind modificarea Hotărârii nr. 328/2016 privind aprobarea Programului Municipal „Zene&Mozi 2016” de educaţie culturală

 

Hotărârea nr. 102

cu privire la  mandatarea reprezentantului UAT Miercurea-Ciuc să voteze în adunarea Generală a Asociaţiei Intercomunitare de Dezvoltare Microregională ,,Alcsík” privind modificarea tarifelor pentru activitatea de colectare separată şi transport separat al deşeurilor menajere în municipiul Miercurea-Ciuc

 

Hotărârea nr. 103

privind aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea pieţei agroalimentare „Piaţa agroalimentară centrală – Központi zöldségpiac” din Municipiul Miercurea-Ciuc

Anexa

 

Hotărârea nr. 104

privind aprobarea modului de utilizare a fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare aferente serviciilor de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare al operatorului regional de servicii Harvíz S.A., pe anul 2021, în municipiul Miercurea-Ciuc

Anexa

 

Hotărârea nr. 105

privind modificarea şi completarea Hotărârii nr. 159/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică, Miercurea-Ciuc cu S.C. Goscom S.A., cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 106

privind aprobarea completării Hotărârii nr. 6/2008 privind însuşirea Listei de inventar cu bunurile care alcătuiesc domeniul public al municipiului Miercurea-Ciuc, cu modificările şi completările ulterioare

Anexa

 

Hotărârea nr. 107

privind modificarea art. 2 şi art. 3 al Hotărârii nr. 144/2018 privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect pentru „Reabilitarea internatului la Liceul Tehnologic Székely Károly”, cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 108

privind modificarea Hotărârii nr. 234/2017 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru investiţia: „Reabilitarea Internatului la Liceul Tehnologic Székely Károly”, cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 109

pentru modificarea Hotărârii nr. 146/2018 privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul „Reabilitarea internatului la Colegiul Naţional Octavian Goga",  cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 110

pentru aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul „Elaborarea planului de atenuare şi prevenire a schimbărilor climatice în municipiul Miercurea-Ciuc”

 

Hotărârea nr. 111

privind acordarea de scutire de la plata impozitului/taxei pe clădiri, pentru proprietarii care execută lucrări în condiţiile Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor

 

Hotărârea nr. 112

privind rectificarea Hotărârii nr. 82/2021 privind aprobarea modificării Statului de funcţii şi a organigramei al Clubului Sportiv Municipal „VSK Csíkszereda” Miercurea-Ciuc, începând cu data de 05 aprilie 2021

Anexa

 

Hotărârea nr. 113

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Miercurea-Ciuc pe anul 2021 şi estimări pentru anii 2022–2024

Anexa nr. 1

Anexa nr. 2

Anexa nr. 3

Anexa nr. 4

Anexa nr. 5

Anexa nr. 6

Anexa nr. 7

Anexa nr. 8

Anexa nr. 9

Anexa nr. 10

Anexa nr. 11

Anexa nr. 12

Anexa nr. 13

 

Hotărârea nr. 114

privind aprobarea delegării gestiunii serviciului de iluminat public pe teritoriul administrativ al Municipiului Miercurea Ciuc 

 

Hotărârea nr. 115

privind rectificarea HCL nr. 83/2021 privind reorganizarea Statului de funcţii şi a organigramei al aparatului de specialitate al primarului municipiului Miercurea-Ciuc începând cu data de 05.04.2021

 

Hotărârea nr. 116

privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al municipiului Miercurea-Ciuc, pentru lunile mai, iunie, iulie 2021, respectiv locţiitorului acestuia

 

Hotărârea nr. 117

privind atribuirea în folosinţă a terenului aferent locuinţei, în favoarea persoanelor care au cumpărat apartamente construite din fondul locativ de stat

 

Hotărârea nr. 118

privind aprobarea Regulamentului pentru închirierea de terenuri, clădiri existente şi alte bunuri imobile

Anexa

 

Hotărârea nr. 119

privind aprobarea Regulamentului de stabilire a modalităţii de achiziţie de bunuri imobile

Anexa

 

Hotărârea nr. 120

privind aprobarea punerii la dispoziţia Administraţiei Bazinale de Apă Olt - Sistemul de Gospodărire a Apelor Harghita a drumului de acces la Lacul Şuta (drumul de câmp Kodor), aflat pe teritoriul municipiului Miercurea-Ciuc, pe perioada executării lucrării ,,Punerea în siguranţă a barajului Şuta, judeţul Harghita”

 

Hotărârea nr. 121

privind aprobarea dreptului de proprietate a suprafeţei de 60 mp, intravilan  în favoarea numitelor Paşcanu Ibolya şi Kristály Rozália-Gabriela

 

Hotărârea nr. 122

privind modificarea  Hotărârii nr. 332/2018 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie pentru investiţia: „Reabilitarea grădiniţei Micimackó” în municipiul Miercurea-Ciuc, cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 123

privind modificarea Hotărârii nr. 33/21.02.2020 pentru aprobarea proiectului „Reducerea emisiilor de carbon în municipiul Miercurea-Ciuc prin investiţii bazate pe planul de mobilitate urbană durabilă” şi a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 124

privind indexarea impozitelor şi taxele locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, precum şi limitele amenzilor care se fac venit la buget local, pentru anul 2022

Anexa

 

Hotărârea nr. 125

privind aprobarea denumirii unor străzi în zona Szécseny din Municipiului Miercurea-Ciuc

Anexa

 

Hotărârea nr. 126

privind stabilirea nivelului contribuţiei comunităţii locale la finanţarea activităţii de asistenţă socială a persoanelor internate în Centre de îngrijire şi asistenţă socială

Anexa

 

Hotărârea nr. 127

privind stabilirea nivelului contribuţiei comunităţii locale la finanţarea activităţii de protecţie a copilului

 

Hotărârea nr. 128

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 16/2021 privind aprobarea „Programului anual de colaborare cu fundaţii şi asociaţii care oferă programe şi servicii pensionarilor şi vârstnicilor din Municipiul Miercurea-Ciuc” pe anul 2021

 

Hotărârea nr. 129

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 15/2021 privind aprobarea „Programului anual de colaborare cu structurile asociative ale persoanelor cu handicap din Municipiul Miercurea-Ciuc” pe anul 2021

 

Hotărârea nr. 130

privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Miercurea-Ciuc pentru anul 2021

 

Hotărârea nr. 131

privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere pentru copii care vor frecvenţă creşă în anul şcolar 2021-2022

 

Hotărârea nr. 132

privind achitarea cotizaţiei pe anul 2021 către Asociaţia Oraşe Energie în România

 

Hotărârea nr. 133

privind achitarea cotizaţiei pe anul 2021 către Asociaţia Municipiilor din România

 

Hotărârea nr. 134

privind achitarea cotizaţiei pe luna ianuarie, februarie şi martie 2021 către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Pro Cultura Siculi

 

Hotărârea nr. 135

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Miercurea-Ciuc nr. 291/2020 privind numirea reprezentanţilor consiliului local al municipiului Miercurea-Ciuc în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, care funcţionează pe raza administrativ-teritorială a municipiului Miercurea Ciuc, pentru mandatul 2020–2024

 

Hotărârea nr. 136

privind modificarea şi completarea Hotărârii nr. 335/2020 privind desemnarea şi mandatarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Miercurea-Ciuc în Adunarea Generală al SC HARVIZ SA

 

Hotărârea nr. 137

privind modificarea Hotărârii nr. 286/2020 privind stabilirea domeniilor de activitate a comisiilor de specialitate, a denumirii şi numărului de membri a acestora, precum şi a numărului de locuri ce revine fiecărui grup de consilieri

 

Hotărârea nr. 138

privind aprobarea prelungirii contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de iluminat public în Municipiului Miercurea-Ciuc

 

Hotărârea nr. 139

privind aprobarea dezlipirii unui teren extravilan, situat în municipiul Miercurea-Ciuc, în vederea intabulării acestuia

 

Hotărârea nr. 140

privind ocuparea temporară şi definitivă a unei suprafeţe de teren, aflat în municipiul Miercurea-Ciuc, de către SDEE Transilvania Sud SA/SDEE Harghita

 

Hotărârea nr. 141

privind aprobarea Listei solicitanţilor care au sau nu au acces la locuinţe construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe şi a listei privind stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor

Anexa nr. 1

Anexa nr. 2

Anexa nr. 3


Hotărârea nr. 142

privind aprobarea instituirii Programului multianual de interes local pentru susţinerea familiilor cu minim trei copii cu domiciliu/reşedinţa în municipiului Miercurea-Ciuc, în vederea promovării unui stil de viaţă sănătos prin înlesnirea accesului acestora la serviciile publice aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Miercurea-Ciuc şi a creşterii calităţii vieţii

Anexa

 

Hotărârea nr. 143

privind aprobarea procedurii de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă, a anunţului public, a metodologiei de finanţare şi a ghidului solicitantului pentru finanţarea nerambursabilă, sprijinirea cultelor religioase recunoscute de lege care îşi desfăşoară activitatea în municipiul Miercurea-Ciuc pe anul 2021

 

Hotărârea nr. 144

privind aprobarea procedurii de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă, a anunţului public, a cereri de finanţare a metodologiei de finanţare şi ghidului de decontare, a ghidului solicitantului şi a contractului cadru de finanţare nerambursabilă pentru activitatile culturale non profit de interes local pe anul 2021

 

Hotărârea nr. 145

privind aprobarea acordării subvenţiei pentru cofinanţarea activităţilor Clubului Sportiv Şcolar Miercurea-Ciuc pe anul 2021

 

Hotărârea nr. 146

privind aprobarea programului cultural Festivalul Întâlnirea Ansamblurilor de Dans Profesionist Maghiare din Transilvania

 

Hotărârea nr. 147

privind aprobarea procedurii de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă, a anunţului public, a cereri de finanţare a metodologiei de finanţare şi ghidului de decontare, a ghidului solicitantului şi a contractului cadru de finanţare nerambursabilă pentru activitatile sportive non profit de interes local pe anul 2021

 

Hotărârea nr. 148

privind atribuirea în folosinţă a terenului aferent locuinţei, în favoarea persoanelor care au cumpărat apartamente construite din fondul locativ de stat

 

Hotărârea nr. 149

privind aprobarea modificării art. 2 din Hotărârea nr. 292/2016 privind stabilirea cotei autorităţii publice locale (mărimea beneficiului) aplicabilă pentru titularii de contracte care au împlinit vârsta de 35 de ani la valoarea de înlocuire a locuinţei pentru tineri, destinate închirierii, realizate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe în municipiul Miercurea-Ciuc, începând cu 1 octombrie 2016, cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 150

privind aprobarea dării în folosinţă gratuită a terenului, în supafaţă de 200 mp, situat în municipiul Miercurea-Ciuc, P-ţa Libertăţii nr. 1, în favoarea Universităţii Sapientia

 

Hotărârea nr. 151

privind punerea la dispoziţia SDEE Transilvania Sud SA/SDEE Harghita a unor terenuri aflate în municipiul Miercurea-Ciuc

 

Hotărârea nr. 152

privind aprobarea situaţiilor financiare anuale pe anul 2020

 

Hotărârea nr. 153

pentru modificarea Hotărârii nr. 360/2018 al Consiliului Local Municipal Miercurea-Ciuc, privind aprobarea studiului de fezabilitate privind „Sistemul de management al traficului”

 

Hotărârea nr. 154

pentru modificarea Hotărârii nr. 151/2018 al Consiliului Local Municipal Miercurea-Ciuc, privind aprobarea modificării studiului de trafic în Municipiul Miercurea-Ciuc, cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 155

privind stabilirea modalităţii de acordare şi cuantumul valorii de transport public local de călători în mod gratuit, persoanelor cu handicap grav şi accentuat, însoţitorilor şi asistenţilor personali ai acestora, precum şi veteranilor de război şi văduvelor de război din municipiul Miercurea-Ciuc

 

Hotărârea nr. 156

privind aprobarea majorării alocaţiei zilnice de hrană pentru beneficiarii Cantinei de Ajutor Social

 

Hotărârea nr. 157

privind acceptarea şi însuşirea contractului pentru acordarea de servicii sociale încheiate cu furnizorul de servicii sociale Asociaţia Caritas, Alba Iulia

 

Hotărârea nr. 158

privind apobarea modificării statului de funcţii al Muzeului Secuiesc al Ciucului începând cu data de 1 iunie 2021

 

Hotărârea nr. 159

privind modificarea statutului Muzeului Secuiesc al Ciucului precum şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare

 

Hotărârea nr. 160

privind modificarea art. 4 al Hotărârii nr. 111/2010 privind aprobarea înfiinţării instituţiei publice Clubul Sportiv Municipal „Városi Sportklub Csíkszereda” Miercurea-Ciuc, în  subordinea autorităţii administraţiei publice locale din Miercurea-Ciuc

 

Hotărârea nr. 161

privind mandatarea specială a reprezentanţilor legali ai municipiului Miercurea-Ciuc în Adunarea Generală a SC Goscom SA, pentru şedinţa ordinară din data de 31 mai 2021

 

Hotărârea nr. 162

privind aprobarea modificării datei programului cultural Filmszereda – Festivalul Cinematografic al Ţinutului Secuiesc pentru luna iunie 2021

 

Hotărârea nr. 163

privind aprobarea programului cultural şi a bugetului „Festivalul UnScene”, organizat de Teatrul Municipal „Csíki Játékszín”

 

Hotărârea nr. 164

privind achitarea cotizaţiei pe anul 2021 către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Harghita-Băi

 

Hotărârea nr. 165

privind modificarea şi completarea Hotărârii nr. 89/2021 privind acordul de parteneriat între Şcoala Profesională Specială „Szent Anna” şi Liceul Tehnologic „Székely Károly”

 

Hotărârea nr. 166

privind aprobarea rezilierii Contractului de închiriere nr. 397/2020, încheiat cu Composesoratul Csíksomlyó, având ca obiect imobilul compus din construcţie şi teren, situat în municipiul Miercurea-Ciuc, str. Kissomlyó nr. 9

Ofertă de programe

IUN UNSCENE – Festivalul Universităţilor de Arte
08
SEP  
21
SEP FILMTETTFESZT – POVEŞTI MĂRUNTE
20
SEP FILMTETTFESZT – ÎN LINIŞTE
20
SEP FILMTETTFESZT – PĂLĂRIETARE ŞI NASDECARTOF
19

 PUBLICAŢII DESPRE ORAŞ


  GALERIE FOTO