chevron_right
Helyi hivatalos közlöny

KERÉKPÁRTÁROLÓK BÉRBE ADÁSÁNAK SZABÁLYZATA

Kerékpártárolók bérbe adásának szabályzata


Magyar nyelvű kivonat:

A tárolók egyenként 16 kerékpár raktározására alkalmasak. A tárolóhelyek igénylése csakis a környező tömbházak lakói számára biztosított, az igénylések elküldésének sorrendjében, a rendelkezésre álló helyek függvényében. Az igénylést szolgáló felület elérhető Csíkszereda Városháza honlapján.

A legfeljebb kétfős háztartások egy helyre, a több mint kétfős háztartások pedig maximum két helyre pályázhatnak. Ezen adatok ellenőrzése a lakószövetségi társulásoktól begyűjtött kimutatás alapján történik.

Az igénylők értesítést kapnak e-mailen a pályázás sikerességére vonatkozóan. Az igénylőknek jogukban áll fellebbezni az e-mail küldését követő 5 napon belül. Az óvások elbírálási ideje az iktatástól számítva ugyancsak 5 nap.

A tárolóhelyeket éves bérlet alapján ruházzák az igénylőre. A bérleteket személyi igazolvány és a bérleti díj befizetésének igazolása alapján állítják ki. A bérleti díjat évente állapítják meg és önkormányzati határozatban rögzítik (2024-ben ennek ellenértéke 50 lej/év/kerékpár). A bérlet nem átruházható!

A tárolókban való belépés ellenőrzötten, kulccsal történik. A bérlet tulajdonosa és a vele egy háztartásban élők kötelessége, hogy használat után kulcsra zárják a tárolókat.