chevron_right
Monitorul oficial local

Hotărâri

Hotărârea nr. 351 (04.11.2022)

privind aprobarea numirii delegației oficiale pentru vizita de lucru în Republica Serbia, orașul NoviSad

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 350 (28.10.2022)

privind aprobarea modificării Statului de funcţii și al aparatului de specialitate al primarului municipiului Miercurea-Ciuc aprobată prin H.C.L. nr. 238/2022, cu modificările și compeltările ulterioare

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 349 (28.10.2022)

privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 212/2021 privind aprobarea participării Municipiului Miercurea-Ciuc la Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinație de unități de învățământ, finanțat din Fondul pentru mediu, precum și aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru investiţia: „Reabilitare Școala Gimnazială Xantus János – Subunitatea Harghita Băi”

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 348 (28.10.2022)

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru investiția “Extinderea sistemului de canalizare menajeră în zona Csiba din Miercurea Ciuc”

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 347 (28.10.2022)

privind modificarea Hotărârii nr. 43/2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Miercurea-Ciuc pe anul 2022 şi estimări pentru anii 2023-2025

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 346 (28.10.2022)

privind Inițierea actualizării și prelungirea valabilității Planului urbanistic general cu Regulamentul local aferent al municipiului Miercurea-Ciuc

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 345 (28.10.2022)

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Miercurea-Ciuc nr. 291/2020 privind numirea reprezentanţilor consiliului local al municipiului Miercurea-Ciuc în consiliile de administraţie ale unităţilor de învățământ preuniversitar de stat, care funcționează pe raza administrativ-teritorială a municipiului Miercurea-Ciuc, pentru mandatul 2020–2024

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 344 (28.10.2022)

privind modificarea Hotărârii nr. 215/2020, privind aprobarea modificării statului de funcţii și a organigramei Ansamblului Național Secuiesc Harghita, cu modificările și completările ulterioare

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 343 (28.10.2022)

privind aprobarea demarării procedurii de desfințare a Institutului de Cercetări SICULUS

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 342 (28.10.2022)

privind actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor al municipiului Miercurea-Ciuc

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 341 (28.10.2022)

privind aprobarea procedurii de publicare a listei contribuabililor persoane juridice care nu au obligații restante la bugetul local al municipiului Miercurea-Ciuc

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 340 (28.10.2022)

privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2022 privind indexarea impozitelor şi taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, precum și limitele amenzilor care se fac venit la buget local, pentru anul 2023

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 339 (28.10.2022)

privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție, a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții: „ Reabilitare strada Zorilor și Salcâm, Reabilitare strada Fabricii ” aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții ”Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 338 (28.10.2022)

privind aprobarea modificării și completării Hotărârii nr. 199/2022 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare str. Kós Károly și str. Szentkirály, Iancu de Hunedoara aferent zonă”

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 337 (28.10.2022)

privind aprobarea mandatării reprezentantului UAT Miercurea Ciuc să voteze în Adunarea Generală a Asociaţiei Intercomunitare de Dezvoltare Microregională ,,Alcsík” privind modificarea tarifelor pentru curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț

move_to_inboxDescarcă fișier