ŞTIRI CONSILIUL LOCAL PRIMĂRIA INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC INSTITUŢII

Ştiri

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI MIERCUREA CIUC

organizează în data de 23 martie 2006, orele 9°°, concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale vacante:


 

2 posturi de consilier juridic, Gr. debutant la Compartimentul juridic

Condiţii de participare:

- studii superioare juridice de lungă durată

- cunoaşterea limbii române şi maghiare

- cunoştinţe de operare pe calculator

1 post de inspector de specialitate, Gr. III, şef serviciu la Secretariatul tehnic

Condiţii de participare:

- studii superioare de lungă durată

- cunoaşterea limbii române şi maghiare

- cunoştinţe de operare pe calculator

1 post de inspector de specialitate, Gr. I. A la Secretariatul tehnic

Condiţii de participare:

- studii superioare de lungă durată

- cunoaşterea limbii române şi maghiare

- cunoştinţe de operare pe calculator

1 post de inspector de specialitate, Gr. debutant la Secretariatul tehnic – pentru funcţia de traducător

Condiţii de participare:

- studii superioare de lungă durată, profil Filologie, specializarea limba şi literatura maghiară

- cunoaşterea excepţională a limbii române şi maghiare

- cunoştinţe de operare pe calculator

1 post de inspector, Gr. debutant la Serviciul de administrarea domeniului şi patrimoniului public, servicii publice

Condiţii de participare:

- studii superioare de lungă durată (profil construcţii constituie avantaj)

- cunoaşterea limbii române şi maghiare

- cunoştinţe de operare pe calculator

1 post de referent, Tr. I în cadrul Serviciului de administrarea domeniului şi patrimoniului public, servicii publice

Condiţii de participare:

- studii medii cu diplomă de bacalaureat

- cunoaşterea limbii române şi maghiare

- cunoştinţe de operare pe calculator

Avantaj : experienţă în domeniul construcţiilor, instalaţiilor electrice şi apă-canalizare .

1 post de inspector de specialitate, Gr. I. A la Serviciului de administrarea domeniului şi patrimoniului public, servicii publice

Condiţii de participare:

- studii superioare de lungă durată

- cunoaşterea limbii române şi maghiare

- cunoştinţe de operare pe calculator

- vechime 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei

1 post de referent de specialitate, Gr. I la Biroul comunitar pentru cadastru, agricultură şi silvicultură

Condiţii de participare:

- studii superioare de scurtă durată

- cunoaşterea limbii române şi maghiare

- cunoştinţe de operare pe calculator

- vechime 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei

- Obligatoriu deţinerea autorizaţiei de expert funciar emis de Oficiul Judeţean
de Cadastru.

1 post de inspector, Gr. debutant la Biroul comunitar pentru cadastru, agricultură şi silvicultură

Condiţii de participare:

- studii superioare de lungă durată

- cunoaşterea limbii române şi maghiare

- cunoştinţe de operare pe calculator

- Constituie avantaj calificarea în domeniul topografiei sau agriculturii

1 post de inspector, Gr. debutant la Serviciul urbanism şi amenajarea teritoriului

Condiţii de participare:

- studii superioare de lungă durată

- cunoaşterea limbii române şi maghiare

- cunoştinţe de operare pe calculator

1 post de referent, debutant la Serviciul urbanism şi amenajarea teritoriului

Condiţii de participare:

- studii medii cu diplomă de bacalaureat

- cunoaşterea limbii române şi maghiare

- cunoştinţe de operare pe calculator

Dosarele de înscriere vor cuprinde:

- cerere;

- curriculum vitae;

- diploma de studii în original şi copie;

- carnetul de muncă (xerocopie şi original);

- caracterizare de la ultimul loc de muncă;

- adeverinţă medicală;

- copie act de identitate.

Termenul de depunere a dosarelor de înscriere: 16 martie 2006, orele 12.00.

Informaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul resurse umane (camera 37) sau la telefonul 315120 / 114.

[înapoi]

Ofertă de programe

OCT INEFFABLE feat. BILL LAURANCE – concert
29
OCT MÁRTON ÁRPÁD 80+1 - expoziţie
08
IUN UNSCENE – Festivalul Universităţilor de Arte
08
SEP  
21
SEP FILMTETTFESZT – POVEŞTI MĂRUNTE
20

 PUBLICAŢII DESPRE ORAŞ


  GALERIE FOTO