ŞTIRI CONSILIUL LOCAL PRIMĂRIA INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC INSTITUŢII

CONCURS – Compartiment proiecte

Municipiul Miercurea Ciuc organizează concurs în data de 03 noiembrie 2020, ora 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii, nr. 1 pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale pe perioadă determinată:

 • 2 posturi de Consilier debutant posturi temporar vacante, contractuale pe perioadă determinată la Compartiment proiecte;
 • 1 post de Consilier I post temporar vacant, contractual pe perioadă determinată la Compartiment proiecte;
 • 2 posturi de Consilier IA posturi temporar vacante, contractuale pe perioadă determinată la Compartiment proiecte;

Dosarele de înscriere pot fi trimise şi prin cale electronică la adresa de e-mail: kovacszsuzsa@szereda.ro până la data de 26 octombrie 2020.


Anunţ

 

Bibliografie – consilier debutant 1 

Fişa postconsilier debutant 1

 

Bibliografie – consilier debutant 2

Fişa postconsilier debutant 2

 

Bibliografie – consilier I

Fişa postconsilier I

 

Bibliografie – consilier IA

Fişa postconsilier IA

CONCURS – Centru Social

Municipiul Miercurea Ciuc organizează concurs în data de 09 noiembrie 2020, ora 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii, nr. 1 pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale pe perioadă nedeterminată:

 • 1 post de administrator tr. I,  post contractual vacant pe perioadă nedeterminată la Centrul Social – Cantină de ajutor  social;
 • 1 post de muncitor necalificat tr. I, post contractual vacant pe perioadă nedeterminată la Centrul Social – Cantină de ajutor social;
 • 1 post de îngrijitor tr. I,  post contractual vacant pe perioadă  nedeterminată la Centrul Social – Cantină de ajutor  social;
 • 1 post de asistent social gr. Prof. Debutant post contractual vacant pe perioadă nedeterminată la Centrul Social – Asistenţă la domiciliu a bătrânilor;
 • 1 post de îngrijitor, tr. I, post contractual vacant pe perioadă  nedeterminată la Centrul Social – Asistenţă la domiciliu a bătrânilor;

Anunţ

Bibliografie – post de administrator tr. I.
Fişa post – post de administrator tr. I.

Bibliografie – post de muncitor necalificat tr. I
Fişa post – post de muncitor necalificat tr. I

Bibliografie – post de îngrijitor tr. I
Fişa post – post de îngrijitor tr. I

Bibliografie – post de asistent social gr. Prof. Debutant
Fişa post – post de asistent social gr. Prof. Debutant

Bibliografie – post de îngrijitor, tr. I – Centrul Social – Asistenţă la domiciliu a bătrânilor;
Fişa post – post de îngrijitor, tr. I – Centrul Social – Asistenţă la domiciliu a bătrânilor;

CONCURS – muncitor calificat

Municipiul Miercurea Ciuc organizează concurs în data de 29 octombrie 2020, ora 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii, nr. 1 pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale pe perioadă nedeterminată:

2 posturi de muncitor calificat – floricultor la Direcţia floricolă, spaţii verzi şi baze sportive;

Anunţ

Bibliografie

Fişa postului

CONCURS – Consilier juridic debutant - Direcţia de Asis. Soc.

Municipiul Miercurea Ciuc organizează concurs în data de 25 mai 2020, orele 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarei funcţii publice de execuţie:

 - consilier juridic, clasa I. grad profesional debutant la Compartiment strategii, programe proiecte in domeniul asistenţei sociale.

 

Anunţ

Bibliografie

Rezultatul selectării dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul interviului

Rezultatul final

CONCURS – Consilier juridic - superior I.

Municipiul Miercurea Ciuc organizează concurs în data de 21 mai 2020, orele 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarei funcţii publice de execuţie:

- consilier juridic, clasa I. grad profesional superior
la Compartiment juridic.

Anunţ

Bibliografie

Rezultatul selectării dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul interviului

Rezultatul final

CONCURS – Consilier superior I.

Municipiul Miercurea Ciuc organizează concurs în data de 18 mai 2020, orele 10:00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarei funcţii publice de execuţie:

           - consilier, clasa I. grad profesional superior la Compartiment evidenţă, urmărirea şi încasare a veniturilor şi de executare silită din cadrul Serviciului de impozite, taxe şi alte venituri

 

Anunţ

Bibliografie

Fişa postului

Rezultatul selectării dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul interviului

CONCURS – Consilier, Compartimentul proiecte

Municipiul Miercurea Ciuc organizează concurs în data de 11 mai 2020, orele 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarei funcţii publice de execuţie:
   
• consilier, clasa I. grad profesional superior la Compartimentul proiecte

Anunţ

Bibliografie

Fişa postului

Rezultatul selectării dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul probei scrisă după contestare

CONCURS – Şef birou la Birou financiar contabil, Direcţia economică

Municipiul Miercurea Ciuc organizează concurs în data de 27 aprilie 2020, orele 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarei funcţie publică de conducere:

 • Şef birou la Birou financiar contabil, Direcţia economică din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Miercurea-Ciuc


Anunţ

Bibliografie

Fişa postului

Rezultatul selectării dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul interviului

Rezultatul final

CONCURS ÎN VEDEREA PROMOVĂRII ÎN GRAD PROFESIONAL

Având în vedere art. 478 alin. 1 din Ordonanţa de urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art. 16 şi art. 19, din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, Primarul municipiului Miercurea-Ciuc organizează concurs în vederea promovării în grad profesional în data de 06.04.2020 proba scrisă pentru următoarele posturi:

- consilier clasa I grad profesional principal la Compartiment autorizări, recepţii şi disciplină în construcţii /Serviciul urbanism şi amenajarea teritoriului
- consilier clasa I grad profesional principal la Compartimntul juridic
- consilier clasa I grad profesional superior la Compartimntul juridic
- consilier clasa I grad profesional superior la Compartiment evidenţă informare şi ghişeu unic/ Serviciul public comuniutar privind evidenţa populaţiei

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării adică de la 06.03.2020 până la data de 26.03.2020, la sediul Primăriei municipiului Miercurea-Ciuc.


Pot participa la examen funcţionarii publici de execuţie care indeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

- 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
- să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;
- să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentului cod.

Dosarul de concurs se depune de către candidaţi în termen de 20 de zile de la data afişării anunţului privind organizarea examenului sau concursului de promovare şi conţine în mod obligatoriu:


    a) copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
    b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;
    c) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la HG nr.611/2008.

Termenul de depunere a dosarelor 26.03.2020 ora 12,00.  

CONCURS – muncitor calificat

Municipiul Miercurea Ciuc organizează concurs în data de 27 martie 2020, ora 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii, nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată al următorul post contractual:

    • 1 post de muncitor calificat – floricultor post contractual vacant pe perioadă nedeterminată la Secţia de utilaj, întreţinere, floricolă, spaţii verzi, baze sportive şi cimitir


Anunţ

Bibliografie

Fişa postului

Proces verbal - anularea concursului

CONCURS – moaşă

Municipiul Miercurea Ciuc organizează concurs în data de 19 martie 2020, ora 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii, nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată al următorul post contractual:

    • 1 post de moaşă la Serviciul public de asistenţă medicală comunitară

Anunţ

Bibliografie

Fişa postului

Rezultatul selectării dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul interviului

Rezultat final al concursului

CONCURS – consilier

Municipiul Miercurea Ciuc organizează concurs în data de 26 martie 2020, orele 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarei funcţii publice de execuţie:

    • consilier, clasa I. grad profesional superior la Compartiment resurse umane şi control financiar preventiv

Anunţ

Bibliografie

Fişa postului

Rezultatul selectării dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul interviului

Rezultatul final al concursului

CONCURS – educator - puericultor

Municipiul Miercurea Ciuc organizează concurs în data de 11 februarie 2020, ora 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii, nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă determinată al următorul post contractual:

 – 1 post de educator – puericultor  post contractual  temporar vacant pe perioadă determinată la  Serviciul social de educaţie antepreşcolară

Anunţ

Bibliografie

Fişa postului

Rezultatul selectării dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul probei scrise

Rezultatul final al concursului

CONCURS – muncitor calificat, mecanic

Municipiul Miercurea Ciuc organizează concurs în data de 04 februarie 2020, ora 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii, nr. 1 pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale pe perioadă nedeterminată:

    • 3 posturi de muncitor calificat – Secţia de utilaj, întreţinere, floricolă, spaţii verzi, baze sportive şi cimitir
    • 1 post de muncitor calificat – mecanic – Secţia de utilaj, întreţinere, floricolă, spaţii verzi, baze sportive şi cimitir
     
Anunţ


Bibliografie – muncitor calificat

Bibliografie – muncitor calificat – mecanic


Fişa postului – muncitor calificat

Fişa postului – muncitor calificat – mecanic


Rezultatul selectării dosarelor – muncitor calificat

Rezultatul selectării dosarelor – muncitor calificat - mecanic

 

Rezultatul probei scrise – muncitor calificat

Rezultatul probei scrise – muncitor calificat - mecanic

 

Rezultatul interviului – muncitor calificat

Rezultatul interviului muncitor calificat - mecanic

 

Rezultatul final al concursului – muncitor calificat

Rezultatul final al concursuluimuncitor calificat - mecanic

CONCURS – referent, clasa III. grad profesional superior

Municipiul Miercurea Ciuc organizează concurs în data de 31 octombrie 2019, orele 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarei funcţii publice de execuţie:

- referent, clasa III. grad profesional superior la Biroul de evidenţă a patrimoniului, concesionări şi închirieri

 

Anunţ

Bibliografie

Fişa postului   

Rezultatul selectării dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul interviului

Rezultatul final al concursului

CONCURS – consilier

Municipiul Miercurea Ciuc organizează concurs în data de 31 octombrie 2019, orele 13.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarei funcţii publice de execuţie:

- consilier, clasa I. grad profesional superior la Serviciul urbanism şi amenajarea teritoriului;

- consilier, clasa I. grad profesional principal la Serviciul urbanism şi amenajarea teritoriului;

- consilier, clasa I. grad profesional superior la Compartiment evidenţă informare şi ghişeu unic;

 

Anunţ

Bibliografie - consilier, clasa I. grad profesional superior la Serviciul urbanism şi amenajarea teritoriului;

Bibliografie - consilier, clasa I. grad profesional principal la Serviciul urbanism şi amenajarea teritoriului;

Bibliografie - consilier, clasa I. grad profesional superior la Compartiment evidenţă informare şi ghişeu unic;

 

Fişa postului - consilier, clasa I. grad profesional superior la Serviciul urbanism şi amenajarea teritoriului;

Fişa postului - consilier, clasa I. grad profesional principal la Serviciul urbanism şi amenajarea teritoriului;

Fişa postului - consilier, clasa I. grad profesional superior la Compartiment evidenţă informare şi ghişeu unic;

 

Rezultatul selectării dosarelor – consilier, clasa I. grad profesional superior la Serviciul urbanism şi amenajarea teritoriului;

Rezultatul selectării dosarelor – consilier, clasa I. grad profesional principal la Serviciul urbanism şi amenajarea teritoriului;

Rezultatul selectării dosarelor –  consilier, clasa I. grad profesional superior la Compartiment evidenţă informare şi ghişeu unic;

 

Rezultatul probei scrise – consilier, clasa I. grad profesional superior la Serviciul urbanism şi amenajarea teritoriului;

Rezultatul probei scrise – consilier, clasa I. grad profesional principal la Serviciul urbanism şi amenajarea teritoriului;

Rezultatul probei scrise –  consilier, clasa I. grad profesional superior la Compartiment evidenţă informare şi ghişeu unic;

 

Rezultatul interviului – consilier, clasa I. grad profesional superior la Serviciul urbanism şi amenajarea teritoriului;

Rezultatul interviului – consilier, clasa I. grad profesional principal la Serviciul urbanism şi amenajarea teritoriului;

Rezultatul interviului –  consilier, clasa I. grad profesional superior la Compartiment evidenţă informare şi ghişeu unic;

 

Rezultatul final al concursului – consilier, clasa I. grad profesional superior la Serviciul urbanism şi amenajarea teritoriului;

Rezultatul final al concursului – consilier, clasa I. grad profesional principal la Serviciul urbanism şi amenajarea teritoriului;

Rezultatul final al concursului –  consilier, clasa I. grad profesional superior la Compartiment evidenţă informare şi ghişeu unic;

CONCURS DE PROMOVARE

Municipiul Miercurea Ciuc organizează concurs de promovare în data de 24 octombrie 2019, orele 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarei funcţie publică de conducere:

 • Director executiv, grad I la Direcţia economică din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Miercurea-Ciuc

 

Anunţ 

Bibliografie

Fişa postului

Rezultatul selectării dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul interviului

Rezultatul final al concursului

CONCURS – şef birou

Municipiul Miercurea Ciuc organizează concurs în data de 23 octombrie 2019, orele 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarei funcţii publice de conducere:

 • şef birou, grad I la Biroul investiţii din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Miercurea-Ciuc

 

Anunţ

Bibliografie

Fişa postului

CONCURS – consilier juridic, referent, consilier

Municipiul Miercurea Ciuc organizează concurs în data de 18 octombrie 2019, orele 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarei funcţii publice de execuţie:

 • consilier juridic, clasa I. grad profesional superior la Serviciul Impozite, Taxe, şi alte Venituri;
 • referent, clasa III. grad profesional superior la Serviciul Impozite, Taxe, şi alte Venituri;
 • consilier, clasa I. grad profesional principal la Compartiment financiar - contabil şi control financiar de gestiune;

 

Anunţ

Bibliografie (1. consilier juridic, 2. referent, 3. consilier)

Fişa postului (1. consilier juridic, 2. referent, 3. consilier)

Rezultatul selectării dosarelor  (1. consilier juridic, 2. referent, 3. consilier)

Rezultatul probei scrise (1. consilier juridic, 2. referent, 3. consilier)

Rezultatul final al concursului (1. consilier juridic, 3. consilier)

Rezultatul interviului (2. referent)

Rezultatul final al concursului (2. referent)

CONCURS – consilier

Municipiul Miercurea Ciuc organizează concurs în data de 17 octombrie 2019, orele 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarei funcţii publice de execuţie:

 • consilier, clasa I. grad profesional superior la Biroul investiţii;


Anunţ

Bibliografie

Fişa postului

Rezultatul selectării dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul interviului

Rezultatul final al concursului

CONCURS – Referent, Maistru lumini şi sunet

Municipiul Miercurea Ciuc organizează concurs în data de 24 septembrie 2019, ora 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii, nr. 1 pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale pe perioadă nedeterminată:

 

 • 1 post de Referent, treaptă profesională I A, post contractual vacant pe perioadă nedeterminată la Compartimentul Csik-Info;

 • 1 post de Maistru lumini şi sunet, treaptă profesională I., post contractual vacant pe perioadă nedeterminată la Compartimentul Csiki Mozi;

 

Anunţ

Anulare

CONCURS – Consultant artistic

Municipiul Miercurea Ciuc organizează concurs în data de 17 septembrie 2019, ora 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii, nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă determinată al următorului post contractual:

 

 • 1 post de Consultant artistic, grad profesională I, post contractual vacant pe perioadă determinată la Biroul de cultură, tineret şi sport.

 

Anunţ

Anulare

CONCURS – consilier debutant

Municipiul Miercurea Ciuc organizează concurs în data de 23 septembrie 2019, ora 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii, nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată al următorului post contractual:

 • 1 post de Consilier debutant la Serviciul managementul proiectelor din fonduri externe

 

Anunţ

Bibliografie

Fişa postului

Rezultatul selectării dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul interviului 

Rezultatul final al concursului

CONCURS – muncitor necalificat, post de paznic

Municipiul Miercurea Ciuc organizează concurs în data de 18 septembrie 2019, ora 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii, nr. 1 pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale pe perioadă nedeterminată:

 

 • 1 post de muncitor necalificat post contractual vacant pe perioadă nedeterminată la centrul social – adăpost de noapte;
 • 1 post de muncitor necalificat post contractual vacant pe perioadă nedeterminată la Serviciul deservire şi pază;
 • 1 post de paznic post contractual vacant pe perioadă nedeterminată la centrul social – adăpost de noapte.

 

Anunţ

ANULARE

CONCURS – asistent medical

Municipiul Miercurea Ciuc organizează concurs în data de 6 septembrie 2019, ora 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată al următoarelor posturi contractuale:

 •  3 posturi contractuale de asistent medical principal la Cabinetele medicale şcolare

 

Anunţ

Bibliografie

Fişa postului

Rezultatul selectării dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul interviului

Rezultatul final al concursului

CONCURS – inspector de specialitate grad I. în cadrul Biroului de cultură, tineret şi sport

Municipiul Miercurea Ciuc organizează concurs în data de 3 septembrie 2019, ora 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii, nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă determinată al următorul post contractual:

– 1 post de inspector de specialitate grad I. în cadrul Biroului de cultură, tineret şi sport

 

Anunţ

Bibliografie

Fişa postului

Rezultatul selectării dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul interviului

Rezultatul final al concursului

CONCURS – educator - puericultor

Municipiul Miercurea Ciuc organizează concurs în data de 1 august 2019, ora 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii, nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă determinată al următorul post contractual:

– 1 post de educator – puericultor  post contractual  temporar vacant pe perioadă determinată la  Serviciul social de educaţie antepreşcolară


Anunţ

Bibliografie

Fişa postului

Rezultatul selectării dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul interviului

Rezultatul final al concursului

CONCURS – Director Executiv la Instituţia publică Poliţia Locală Miercurea Ciuc

Municipiul Miercurea Ciuc organizează concurs în data de 06.08.2019, de la ora 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarei funcţii publice de conducere:

Director Executiv la Instituţia publică Poliţia Locală Miercurea Ciuc subordonată Municipiului Miercurea Ciuc.

 

Anunţ

Bibliografie

Rezultatul selectării dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul final al concursului

CONCURS – Consilier (Compartimentul relaţii cu unităţile de învăţământ)

Municipiul Miercurea Ciuc organizează concurs în data de 09.07.2019, orele 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarei funcţii publice de execuţie.

 • consilier, clasa I. grad profesional debutant la Compartimentul relaţii cu unităţile de învăţământ.

 

Anunţ

Bibliografie

Fişa postului

Rezultatul selectării dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul interviului

Rezultatul final al concursului

ANUNT concurs organizat pentru ocuparea postului de manager la Ansamblul Naţional Secuiesc Harghita

Municipiul Miercurea Ciuc, cu sediul în Miercurea Ciuc, Piaţa Cetăţii nr. 1, organizează concurs pentru ocuparea postului de manager la Ansamblul Naţional Secuiesc Harghita.

 

Anunţ

Caiet de obiective

Regulamentul concursului

CONCURS - Referent (Servicul impozite, taxe şi alte venituri)

Municipiul Miercurea Ciuc organizează concurs în data de 4 aprilie 2019, orele 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarei funcţii publice de execuţie:

 

 • referent (clasa III., grad profesional superior) la Servicul impozite, taxe şi alte venituri

 

Anunţ

Bibliografie

Rezultatul selectării dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul soluţionării contestaţiei după reanalizarea lucrării scrise

Rezultatul interviului

Rezultatul final al concursului

CONCURS - Consilier (Direcţia de asistenţă socială – Compartiment de servicii şi beneficii sociale)

Municipiul Miercurea Ciuc organizează concurs în data de 1 aprilie 2019, orele 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarei funcţii publice de execuţie:

 

 • consilier (clasa I. grad profesional debutant) la Direcţia de asistenţă socială – Compartiment de servicii şi beneficii sociale

 

Anunţ

Bibliografie

Rezultatul selectării dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul interviului

Rezultatul soluţionării contestaţiei la proba interviu

Rezultatul final al concursului


CONCURS - Consilier juridic (Biroul de investiţii)

Municipiul Miercurea Ciuc organizează concurs în data de 28 martie 2019, orele 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată al următorului post de funcţionar public de execuţie:

 

 • consilier juridic (clasa I., grad profesional principal) la Biroul de investiţii

 

Anunţ

Bibliografie

Rezultatul selectării dosarelor

CONCURS - Consilier (Compartimentul resurse umane şi salarizare)

Municipiul Miercurea Ciuc organizează concurs în data de 25 martie 2019, orele 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarei funcţii publice de execuţie:

 

 • consilier (clasa I. grad profesional asistent) la Compartimentul resurse umane şi salarizare.

 

Anunţ

Bibliografie

Fişa postului

Rezultatul selectării dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul interviului

Rezultatul final al concursului

CONCURS - Inspector de specialitate (Serviciul de gospodărie)

Municipiul Miercurea Ciuc organizează concurs în data de 7 martie 2019, ora 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii, nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată al următorului post contractual:

  

 • inspector de specialitate (grad IA) la Serviciul de gospodărie, management energetic transport local şi administrarea drumurilor.

 

Anunţ

Bibliografie

Rezultatul selectării dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul interviului

Rezultatul final al concursului

ANUNT concurs organizat pentru ocuparea postului de manager la Muzeul Secuiesc al Ciucului

Municipiul Miercurea Ciuc, cu sediul în Miercurea Ciuc, Piaţa Cetăţii nr. 1, organizează concurs pentru ocuparea postului de manager la Muzeul Secuiesc al Ciucului.

Detalii

Descărcare (46.50 kB)

ANUNT concurs organizat pentru ocuparea postului de manager la Ansamblul Naţional Secuiesc Harghita

Municipiul Miercurea Ciuc, cu sediul în Miercurea Ciuc, Piaţa Cetăţii nr. 1, organizează concurs pentru ocuparea postului de manager la Ansamblul Naţional Secuiesc Harghita.

Detalii

 

CONCURS - Referent (Compartimentul relaţii cu unităţiile de învăţămănt)

Municipiul Miercurea Ciuc organizează concurs în data de 14 februarie 2019, ora 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii, nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarelor posturi contractuale:

 

 •   referent grad IA la Compartimentul relaţii cu unităţiile de învăţămănt

 

Anunţ

Bibliografie

Fişa postului

Rezultatul selectării dosarelor

Rezultatul probei scrise

CONCURS - Referent (Serviciul de gospodărie)

Municipiul Miercurea Ciuc organizează concurs în data de 14 februarie 2019, ora 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii, nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarelor posturi contractuale:

 

 • referent grad IA la Serviciul de gospodărie, management energetic, transport local şi administrarea drumurilor.

 

Anunţ

Bibliografie

Fişa postului

Rezultatul selectării dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul interviului

Rezultatul concursului

 

CONCURS - Referent (Contabilitate)

Municipiul Miercurea Ciuc organizează concurs în data de 4 februarie 2019, orele 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată al următorului post de funcţionar public de execuţie:

 

 • referent (clasa III., grad profesional superior) la Direcţia economică – Compartimentul financiar-contabil şi control financiar de gestiune.

 

Anunţ

Bibliografie

Rezultatul selectării dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul interviului

Rezultatul concursului

CONCURS - Consilier juridic (Servicul impozite, taxe şi alte venituri)

Municipiul Miercurea Ciuc organizează concurs în data de 28 ianuarie 2019, orele 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarei funcţii publice de execuţie:

 

 • consilier juridic (clasa I., grad profesional superior) la Servicul impozite, taxe şi alte venituri

 

Anunţ

Bibliografie

Fişa postului

ANULAREA PROCEDURII DE CONCURS - Referent (Compartimentul relaţii cu unităţiile de învăţămănt)

 

Primăria Municipiului Miercurea  Ciuc  anulează  procedura de recrutare a concursului anunţat pentru data de 8 ianuarie 2019, ora 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii, nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată al următorului post contractual:

 

      1 post de referent grad IA – post contractual vacant – la Compartimentul relaţii cu unităţiile de învăţămănt;

 

Scoaterea la concurs a postului de referent grad IA la Compartimentul relaţii cu unităţiile de învăţămănt va fi reluată la o dată ulterioară.

Informaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul resurselor umane (camera 139) sau prin telefon la numărul 0266–315 120 / 114.

CONCURS - Referent (Biroul de investiţii)

 

Municipiul Miercurea Ciuc organizează concurs în data de 14 ianuarie 2019, orele 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarei  funcţii publice de execuţie :

 

 • referent clasa III. grad profesional superior la Biroul de investiţii

 

Anunţ

Bibliografie

Fişa postului

Rezultatul selectării dosarelor

CONCURS

Municipiul Miercurea Ciuc organizează concurs în data de 8 ianuarie 2019, ora 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii, nr. 1 pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale (pe perioadă nedeterminată):

 

1.  referent grad IA la Compartimentul relaţii cu unităţiile de învăţămănt;

2.  referent grad IA la Serviciul de gospodărie, management energetic, transport local şi administrarea drumurilor;

3.  consilier grad IA la Biroul de cultură, tineret şi sport.

 

Anunţ

Bibliografie (1. referent, 2. referent, 3. consilier)

Fişa postului (1. referent, 2. referent, 3. consilier)

Rezultatul selectării dosarelor (1. referent)

Rezultatul selectării dosarelor (3. consilier)

Rezultatul probei scrise (1. referent)

Rezultatul probei scrise (3. consilier)

Rezultatul interviului (3. consilier)

Rezultatul concursului (3. consilier)

EXAMEN DE PROMOVARE IN GRAD PROFESIONAL

 

Anunţ

Bibliografie

CONCURS - Educator puericultor (Grădiniţa Cimbora)

 

Municipiul Miercurea Ciuc organizează concurs în data de 4 decembrie 2018, ora 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii, nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă determinată al următorului post contractual:

 

 • 1 post de educator puericultor la Serviciul social de educaţie antepreşcolară

 

Anunţ

Bibliografie

Rezultatul selectării dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul interviului

Rezultatul concursului

CONCURS - Inspector de specialitate (Biroul Csík-Info)

 

Municipiul Miercurea Ciuc organizează concurs în data de 24 octombrie  2018, ora 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii, nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată al următorului post contractual:

 

 • inspector de specialitate grad Ilacompartimentul Csík-Info

 

Anunţ

Bibliografie

Fişa postului

Rezultatul selectării dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul interviului

Rezultatul concursului

CONCURS - Consilier (Contabilitate)

 

Municipiul Miercurea Ciuc organizează concurs în data de 8 octombrie 2018, orele 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următorului post de funcţionar public de execuţie:

 

 • consilier, clasa I. grad profesional debutant la Direcţia economică – Compartimentul financiar-contabil şi control financiar de gestiune.

 

Anunţ

Bibliografie

Atribuţiile postului

Rezultatul selectării dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul concursului

PROMOVARE IN GRAD PROFESIONAL - consilier juridic

 

Anunţ

Bibliografie

Rezultatul selectării dosarelor

CONCURS - Referent (Contabilitate)

 

Municipiul Miercurea Ciuc organizează concurs în data de 19 septembrie 2018, orele 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următorului post de funcţionar public de execuţie:

 •   referent, clasa III. grad profesional superior la Direcţia economică – Compartimentul financiar-contabil şi control financiar de gestiune.

Anunţ 

Bibliografie

Fişa postului

Rezultatul selectării dosarelor

CONCURS - Inspector de specialitate (Biroul de investiţii)

Municipiul Miercurea Ciuc organizează concurs în data de 16 august  2018, ora 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii, nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată al următorului post contractual: 

 • inspector de specialitate grad I la Biroul de investiţii

 

Anunţ

Bibliografie

Rezultatul selectării dosarelor

Anunţ - interviu

CONCURS - Inspector de specialitate, muncitor calificat

Municipiul Miercurea Ciuc organizează concurs în data de 31 iulie 2018 ora 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii, nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată al următoarelor posturi contractuale:

 

 • inspector de specialitate, debutant post contractual la Compartimentul administraţie publică, registratură şi arhivă 

 

 • muncitor calificat I, post contractual la Secţia de utilaj şi întreţinere

 

Anunţ

Bibliografie

 

Post inspector de specialitate

Rezultatul selectării dosarelor  

Rezultatul probei scrise

Rezultatul interviului

Rezultatul final al concursului

 

Post muncitor calificat

Rezultatul interviului

Rezultatul final


CONCURS - Consilier (Compartimentul financiar-contabil şi control financiar de gestiune)

Municipiul Miercurea Ciuc organizează concurs în data de 6 august 2018, orele 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată al următorului post de funcţionar public de execuţie:  

 •  consilier, clasa I. grad profesional debutant la Direcţia economică – Compartimentul financiar-contabil şi control financiar de gestiune.

 

 

Anunţ

Bibliografie

Fişa postului

Rezultatul selectării dosarelor

Rezultatul probei scrise

Anunţ - interviu

Rezultatul interviului

Rezultatul soluţionării contestaţiei

CONCURS - Îngrijitor (Serv. de gospodărie), muncitor calificat (Secţ. de utilaj şi întreţinere)

Municipiul Miercurea Ciuc organizează concurs în data de 27 iunie 2018, ora 10.00  la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii, nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată al următoarelor posturi contractuale:

 

 • îngrijitor la Serviciul de gospodărie, management energetic, transport local şi administrarea drumurilor (post contractual vacant pe perioadă nedeterminată) 
 •  muncitor calificat I la Secţia de utilaj şi întreţinere (post contractual vacant pe perioadă nedeterminată)

 

Anunţ

Bibliografie

Rezultatul selectării dosarelor

 

CONCURS - Inspector (Biroul de investiţii)

Municipiul Miercurea Ciuc organizează concurs în data de 25 iunie 2018, orele 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următorului post de funcţionar public de execuţie:

 

 • inspector clasa I., grad profesional principal la Biroul de investiţii

 

Anunţ

Bibliografie

Atribuţiile postului

Rezultatul selectării dosarelor

Rezultatul probei scrise

CONCURS - Inspector de specialitate (Biroul de investiţii)

 

Municipiul Miercurea Ciuc organizează concurs în data de 7 iunie 2018, ora 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii, nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată al următorului post contractual:

 

 • inspector de specialitate grad IA la Biroul de investiţii.

 

Anunţ

Bibliografie

CONCURS - Consilier (Biroul public de asistenţă socială)

 

Municipiul Miercurea Ciuc organizează concurs în data de 25 aprilie 2018, orele 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă determinată a următorului post de funcţionar public de execuţie:

 

 • consilier, clasa I. grad profesional asistent  la Biroul public de asistenţă socială

 

Anunţ

Bibliografie

Atribuţiile postului

ANUNT concurs organizat pentru ocuparea postului de manager la Teatrul Municipal „Csíki Játékszín”

Municipiul Miercurea Ciuc, cu sediul în Miercurea Ciuc, Piaţa Cetăţii nr. 1, organizează concurs pentru ocuparea postului de manager la Teatrul Municipal „Csíki Játékszín”.

Termen limită pentru depunerea dosarelor de concurs şi a planurilor de management: 20 aprilie 2018.

 

Anunţ concurs

Bibliografie

Caiet de obiective

Rezultatul etapei I.

Rezultatul etapei II.

Rezultatul final al concursului

CONCURS - Consilier (Serviciul pulic comunitar local de evidenţă a persoanelor)

Municipiul Miercurea Ciuc organizează concurs în data de 26 aprilie 2018, orele 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următorului post de funcţionar public de execuţie:

 

 • consilier, clasa I. grad profesional principal la Serviciul pulic comunitar local de evidenţă a persoanelor – Compartiment evidenţă informare şi ghişeu unic 

 

Anunţ

Bibliografie

Atribuţiile postului

Rezultatul selectării dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul interviului

Rezultatul final al concursului

CONCURS - Consilier (Direcţia economică)

 

Municipiul Miercurea Ciuc organizează concurs în data de 11 aprilie 2018, orele 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următorului post de funcţionar public de execuţie:

 

 • consilier, clasa I. grad profesional principal la Direcţia economică – Compartimentul financiar-contabil şi control financiar de gestiune.

 

Anunţ

Bibliografie

Atribuţiile postului

Rezultatul selectării dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul interviului

Rezultatul final al concursului

CONCURS - Asistent medical (Cabinet medical şcolar)

 

Municipiul Miercurea Ciuc organizează concurs în data de 12 martie 2018, ora 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată al următoarului post contractual:

  

 • asistent medical la Cabinetele medicale şcolare

 

Anunţ

Bibliografie

Rezultatul selectării dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul interviului

Rezultatul final al concursului

ANUNT concurs organizat pentru ocuparea postului de manager la Teatrul Municipal „Csíki Játékszín”

 

Municipiul Miercurea Ciuc, cu sediul în Miercurea Ciuc, Piaţa Cetăţii nr. 1, organizează concurs pentru ocuparea postului de manager la Teatrul Municipal „Csíki Játékszín”.

Termen limită pentru depunerea dosarelor de concurs şi a planurilor de management: 12 martie 2018.

 

Anunţ concurs

Bibliografie

Caiet de obiective

Rezultatul concursului

CONCURS - Inspector de specialitate (Serv. de gospodărie, Bir. de investiţii)

 

Municipiul Miercurea Ciuc organizează concurs în data de 6 martie 2018, ora 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii, nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată al următoarelor posturi contractuale:

  

 • 1 post inspector de specialitate, grad IA la Serviciul de gospodărie, management energetic transport local şi administrarea drumurilor
 • 1 post inspector de specialitate, grad IA la Direcţia managementul proiectelor, achiziţii publice şi investiţii – Birou de investiţii

 

Anunţ

Bibliografie

Rezultatul selectării dosarelor

CONCURS - Îngrijitor curăţenie (Creşă)

 

Municipiul Miercurea Ciuc organizează concurs în data de 2 martie 2018 ora 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii, nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată al următorului post contractual:

  

 • îngrijitor curăţenie la Centru social – Cresă

 

Anunţ

Bibliografie 1.

Bibliografie 2.

Bibliografie 3.

Rezultatul selectării dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul interviului

Rezultatul final al concursului

CONCURS - Referent de specialitate (Serviciul de urbanism şi amenajarea teritoriului)

 

Municipiul Miercurea Ciuc organizează concurs în data de 9 martie 2018, orele 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului funcţionar public de execuţie:

 

 • referent de specialitate clasa II., grad profesional superior la Serviciul de urbanism şi amenajarea teritoriului 

 

Anunt

Bibliografie

CONCURS - Consilier (Compartiment stare civilă)

 

Municipiul Miercurea Ciuc organizează concurs în data de 23 ianuarie 2018, orele 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr.1 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului funcţionar public de execuţie:

 

 • consilier, clasa I., grad profesional principal la Serviciul Public Local de Evidenţă a Persoanelor – Compartiment stare civilă. 

 

Anunţ

Bibliografie

CONCURS - Referent de specialitate (Serviciul de urbanism şi amenajarea teritoriului)

 

Municipiul Miercurea Ciuc organizează concurs în data de 29 ianuarie 2018, orele 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr.1 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului funcţionar public de execuţie:

 

 • referent de specialitate clasa II grad profesional superior la Serviciul de urbanism şi amenajarea teritoriului

 

Anunţ

Bibliografie

CONCURS - Consilier (Direcţia economică)

 

Municipiul Miercurea Ciuc organizează concurs în data de 22 ianuarie 2018, orele 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarelor posturi de funcţionar public de execuţie:

 

 • consilier, clasa I. grad profesional superior
 • consilier, clasa I. grad profesional principal la Direcţia economică – Compartimentul financiar-contabil şi control financiar de gestiune.

 

Anunţ

Bibliografie

CONCURS - Consilier (Compartimentul de relaţii cu unităţile de învăţământi)

 

Municipiul Miercurea Ciuc organizează concurs în data de 18 ianuarie 2018 orele 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr.1 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului funcţionar public de execuţie:

 

 • consilier, clasa I grad prof. debutant la Compartimentul de relaţii cu unităţile de învăţământ


Anunţ

Bibliografie

Rezultatul probei scrise

CONCURS

 

Municipiul Miercurea Ciuc organizează concurs în data de 29 decembrie 2017 ora 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii, nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată al următoarelor posturi contractuale:

  

 • consilier gr. debutant, post contractual vacant pe perioadă nedeterminată la Serviciul urbanism şi amenajarea teritoriului
 • inspector de specialitate grad I. A, post contractual vacant pe perioadă nedeterminată la Serviciul de gospodărie, management energetic, transport local şi administrarea drumurilor
 • consilier gr. debutant, post contractual vacant pe perioadă nedeterminată la Direcţia managementul proiectelor, achiziţii publice şi investiţii – Serviciul managementul proiectelor din fonduri externe
 • consilier gr. I., post contractual vacant pe perioadă nedeterminată la Direcţia managementul proiectelor, achiziţii publice şi investiţii – Serviciul managementul proiectelor din fonduri externe
 • consilier gr. I., post contractual vacant pe perioadă nedeterminată la Direcţia managementul proiectelor, achiziţii publice şi investiţii – Compartiment relaţii cu unităţile de învăţământ
 • consilier gr. debutant, post contractual vacant pe perioadă nedeterminată la Direcţia managementul proiectelor, achiziţii publice şi investiţii – Birou de achiziţii publice
 • inspector de specialitate grad I. A, post contractual vacant pe perioadă nedeterminată la Direcţia managementul proiectelor, achiziţii publice şi investiţii – Birou de investiţii

 

Anunţ

Bibliografie

Rezultatul selectării dosarelor

Rezultat - proba scrisă

Rezultat - interviu

Rezultatul final al concursului


CONCURS - Inspector de specialitate (Bir. achiziţii publice)

 

Municipiul Miercurea Ciuc organizează concurs în data de 14 decembrie 2017 ora 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată al următorului post contractual:

  

 • inspector de specialitate gr. IA, la Biroul de achiziţii publice


Anunţ

Bibliografie

CONCURS - muncitor calificat (Secţia floricolă)

Municipiul Miercurea Ciuc organizează concurs în data de 4 decembrie 2017 ora 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următorelor posturi contractuale:

  

 • 3 post de muncitor calificat I la Serviciul public floricolă spaţii verzi, terenuri sport şi de joacă, baze sportive şi cimitir

 

Anunţ

Raportul final al interviului

Raportul final al concursului

 

CONCURS - • director executiv adjunct (Direcţia managementul proiectelor)

Municipiul Miercurea Ciuc organizează concurs, în data de 26 septembrie 2017, ora 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului funcţionar public de conducere:

 • director executiv adjunct gr. I. la Direcţia managementul proiectelor, achiziţii publice şi investiţii. 

 

Anunţ

Bibliografie

CONCURS - Consilier (Serviciul impozite taxe şi alte venituri)

Primăria Municipiului Miercurea Ciuc organizează concurs în data de 20 septembrie 2017, orele 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr.1 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată al următorului post de funcţionar public de execuţie:

 

 • consilier, clasa I grad prof. principal la Serviciul impozite, taxe şi alte venituri – Compartiment gestionare bunuri impozabile

 

Anunţ

Bibliografie

EXAMEN PENTRU PROMOVARE ÎN GRAD / TREAPTĂ

 

Anunţ

[ arhivă ]

Ofertă de programe

SEP  
21
SEP FILMTETTFESZT – POVEŞTI MĂRUNTE
20
SEP FILMTETTFESZT – ÎN LINIŞTE
20
SEP FILMTETTFESZT – PĂLĂRIETARE ŞI NASDECARTOF
19
SEP FILMTETTFESZT – EDEN
19

 PUBLICAŢII DESPRE ORAŞ


  GALERIE FOTO