REZULTATUL SELECŢIEI

Programul Operaţional Regional Capital Uman - înfiinţarea Grupului de Acţiune Locală


În urma evaluării ofertelor depuse până la termenul limită, Comisia de evaluare numită prin Dispoziţia primarului nr. 507/2017 a selectat partenerii pentru depunerea cererii de finanţare aferente proiectului în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 (POCU), Cod 2014RO05M9OP001, “Sprijin pregătitor pentru animarea comunităţii din cadrul oraşelor cu populaţie peste 20.000 de locuitori”, Etapa I – Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL) şi pentru înfiinţare GAL nou la cerinţele DLRC pentru perioada de programare 2014 – 2020, AP 5/PI 9.vi/OS 5.1/Sprijin pregătitor.

Partenerii selectaţi:

- persoană juridică privată: SC ACHI-PRO CONSULTING SRL

- persoană juridică fără scop patrimonial: Asociaţia Caritas Alba Iulia – Asistenţă medicală şi socială

 

Eventualele contestaţii se pot depune în ziua imediat următoare comunicării rezultatelor. Rezultatele definitive după analizarea contestaţiilor vor fi publicate pe site-ul www.szereda.ro în termen de 2 zile de la data soluţionării acestora. Date de contact: Dósa Eszter, edosa@szereda.ro

 

[înapoi]

Ofertă de programe

OCT ZIUA INTERNAŢIONALĂ A PERSOANELOR VÂRSTNICE - Spectacol festiv
01
SEP FILMSZEREDA – ziua 6
18
SEP FILMSZEREDA – ziua 5
17
SEP FILMSZEREDA – ziua 4
16
SEP FILMSZEREDA – ziua 3
15

 PUBLICAŢII DESPRE ORAŞ


  GALERIE FOTO

ZIUA CELOR O MIE DE FETE SECUIENE 2014

15 MARTIE 2013 – comemorare