Anul: Număr:
Cuvânt cheie:
HOTĂRÂREA NR.

Hotărârea nr. 67 - 2018

privind aprobarea Regulamentului Intern al Centrului Social Creşă

[mai departe]

Hotărârea nr. 248 - 2017

privind modificarea art. 1 a Hotărârii Consiliului Local nr. 218/2010 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru investitia: „REABILITAREA TERMICĂ A BLOCURILOR DE LOCUINŢE str. Harghita nr. 11”, cu modificări

[mai departe]

Hotărârea nr. 249 - 2017

privind aprobarea prelungirii Contractului de comodat nr.495/2012 încheiat cu Asociaţia ,, Caritas-Asistenţă Socială” Filiala Organizaţiei Caritas Alba Iulia

[mai departe]

Hotărârea nr. 250 - 2017

pentru modificarea Hotărârii Nr. 361/2016 privind aprobarea asocierii U.A.T Municipiul Miercurea Ciuc cu U.A.T. Judeţul Harghita în vederea efectuării, în comun, a unor lucrări de reparaţii pe drumul de acces spre Heliportul UM 01101, situat în

[mai departe]

Hotărârea nr. 251 - 2017

pentru completarea Hotărârii nr.58 /2017 privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017.

[mai departe]

Hotărârea nr. 252 - 2017

privind aprobarea modificării Statului de funcţii şi organigramei al Teatrului Municipal ,,Csíki Játékszín”, începând cu data de 1 septembrie 2017

[mai departe]

Hotărârea nr. 253 - 2017

privind completarea HCL 238/2017 privind aprobarea numărului de participanţi la evenimentele organizate de către oraşele înfrăţite Tiszaújváros, Hajdúnánás– Ungaria

[mai departe]

Hotărârea nr. 254 - 2017

privind modificarea HCL nr. 246/04.08.2017 – privind acordarea unui ajutor financiar pentru achiziţionarea unui sistem de încălzire şi apă caldă alternativ sistemului centralizat de termoficare şi aprobarea condiţiilor de acordare a ajutorului f

[mai departe]

Hotărârea nr. 255 - 2017

pentru modificarea şi completarea HOTĂRÂRII Nr. 184/30.06.2017

[mai departe]

Hotărârea nr. 256 - 2017

pentru modificarea Hotărârii nr. 217/2017 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru investiţia: „REABILITARE ŞCOALA GIMNAZIALĂ NAGY IMRE”

[mai departe]

Hotărârea nr. 257 - 2017

privind atribuirea în folosinţă a terenului aferent locuinţei, în favoarea persoanelor care au cumpărat apartamente construite din fondul locativ de stat

[mai departe]

Hotărârea nr. 258 - 2017

privind aprobarea dării în folosinţă gratuită a terenului, în suprafaţă de 4.223 mp, situat în P-ţa Libertăţii nr.1, în favoarea Universităţii Sapientia

[mai departe]

Hotărârea nr. 259 - 2017

privind aprobarea dării în folosinţă gratuită a Scenei în aer liber, situată în municipiul Miercurea-Ciuc, Jigodin-Băi, aflată în domeniul public al municipiului, în favoarea Bisericii Catolice din Jigodin

[mai departe]

Hotărârea nr. 260 - 2017

privind aprobarea modificării art.1 din Hotărârea nr.170/2017 privind punerea la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita ca autoritate contractantă a ,,Proiectului Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Harghita, a unui teren, af

[mai departe]

Hotărârea nr. 261 - 2017

privind aprobarea alipirii unor terenuri, situate în municipiul Miercurea-Ciuc, str. Iancu de Hunedoara nr.31, în vederea intabulării acestuia

[mai departe]

Hotărârea nr. 262 - 2017

privind aprobarea prelungirii Contractului de închiriere nr.35/2002 a imobilului, situat în municipiul Miercurea-Ciuc, str. Petőfi Sándor nr.38

[mai departe]

Hotărârea nr. 263 - 2017

privind aprobarea completării şi modificării Hotărârii nr.3/2013 privind aprobarea completării Listei de inventar cu bunurile care alcătuiesc domeniul public al municipiului Miercurea-Ciuc, însuşit prin Hotărârea nr.6/2008, cu modificările şi

[mai departe]

Hotărârea nr. 264 - 2017

privind emiterea deciziei de expropriere a imobilelor care sunt amplasate pe coridorul de expropriere pentru lucrarea de interes public local: „Amenajarea drum de ocolire, tronson sud-nord ”

[mai departe]

Hotărârea nr. 265 - 2017

privind aprobarea concesionării fără licitaţie publică a unui teren, aferent Staţiei de transfer temporar a deşeurilor, situat pe DN12A, pe actualul amplasament de depozit de deşeuri în favoarea S.C. ECO-CSIK S.R.L.

[mai departe]

Hotărârea nr. 266 - 2017

privind raportul de evaluare a activităţii asistenţilor personali al persoanelor cu handicap grav în semestrul I al anului 2017

[mai departe]

Hotărârea nr. 267 - 2017

privind suportarea din bugetul local a cheltuielilor de transport în comun pentru elevii de clasele V-VIII navetişti din Harghita-Băi, Subpădure şi Cioboteni şi pentru elevii orfani precum şi cei pentru care s-a stabilit o măsură de protecţie

[mai departe]

Hotărârea nr. 268 - 2017

pentru modificarea Hotărârii nr. 151/2017 cu modificările şi completările ulterioare privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru investiţia: „REABILITARE ŞCOALĂ GIMNAZIALĂ LIVIU REBREANU”

[mai departe]

Hotărârea nr. 269 - 2017

privind modificarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană şi al Planului de Mobilitate Urbană Durabilă ale municipiului Miercurea Ciuc, varianta română şi maghiară aprobate prin Hotărârea nr. 13/2017, cu modificările şi completările ult

[mai departe]

Hotărârea nr. 270 - 2017

privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie pentru investiţia: „REABILITARE LICEUL TEHNOLOGIC VENCZEL JÓZSEF”

[mai departe]

Hotărârea nr. 271 - 2017

privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie pentru investiţia: „REABILITARE LICEUL TEHNOLOGIC KÓS KÁROLY”                     

[mai departe]

<< < 1  2  3  ... 111  112  113 > >>

Ofertă de programe

AUG ZILELE MUNICIPIULUI MIERCUREA CIUC – ziua 1
05
AUG ZILELE MUNICIPIULUI MIERCUREA CIUC – ziua 4
04
AUG ZILELE MUNICIPIULUI MIERCUREA CIUC – ziua 3
03
AUG ZILELE MUNICIPIULUI MIERCUREA CIUC – ziua 2
02
AUG ZILELE MUNICIPIULUI MIERCUREA CIUC – ziua 1
01

 PUBLICAŢII DESPRE ORAŞ


  GALERIE FOTO

ZIUA CELOR O MIE DE FETE SECUIENE 2014

15 MARTIE 2013 – comemorare