Anul: Număr:
Cuvânt cheie:
HOTĂRÂREA NR.

Hotărârea nr. 356 - 2017

HOTĂRÂREA Nr. 356/2016 pentru completarea şi modificarea Hotărârii nr. 1/2016 privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016, cu modificările şi completările ulterioare

[mai departe]

Hotărârea nr. 357 - 2017

HOTĂRÂREA Nr. 357/2016 privind aprobarea modificării Statului de funcţii şi al organigramei al aparatului de specialitate al primarului municipiului Miercurea-Ciuc, începând cu data de 1 ianuarie 2017

[mai departe]

Hotărârea nr. 358 - 2017

HOTĂRÂREA Nr. 358/2016 privind aprobarea Convenţiei de administrare privind predarea, respectiv preluarea în administrare şi exploatare a patinoarului artificial mobil, situat în municipiul Miercurea-Ciuc, str. Inimii fnr.

[mai departe]

Hotărârea nr. 332 - 2017

HOTĂRÂREA Nr. 332/2016 privind atribuirea în folosinţă a terenului aferent locuinţei, în favoarea persoanelor care au cumpărat apartamente construite din fondul locativ de stat

[mai departe]

Hotărârea nr. 333 - 2017

HOTĂRÂREA Nr. 333/2016 privind exercitarea dreptului de preemţiune cu privire la intenţia de vânzare a imobilului – Restaurantul Jigodin situat în municipiul Miercurea-Ciuc, Jigodin Băi, oferit de către proprietarii Szász Mária şi Szász

[mai departe]

Hotărârea nr. 334 - 2017

HOTĂRÂREA Nr. 334/2016 privind stabilirea componenţei Comisiei de negociere pentru achiziţionarea unui imobil, respectiv schimbarea unor imobile

[mai departe]

Hotărârea nr. 335 - 2017

HOTĂRÂREA Nr. 335/2016 privind intenţia preluării în domeniul public al Municipiului Miercurea-Ciuc şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Miercurea-Ciuc din domeniul public al judeţului Harghita al cotei părţi de 3,83% în v

[mai departe]

Hotărârea nr. 336 - 2017

HOTĂRÂREA Nr. 336/2016 privind modificarea Hotărârii nr.159/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică, Miercurea – Ciuc cu S.C. GOSCOM S.A. cu modificările şi completări

[mai departe]

Hotărârea nr. 337 - 2017

HOTĂRÂREA NR. 337/2016 privind aprobarea modificării şi completării preambulului Hotărârii nr. 297/2016 privind aprobarea preluării în administrare şi exploatare cu titlu gratuit al unui patinoar artificial mobil de către Municipiul Miercu

[mai departe]

Hotărârea nr. 338 - 2017

HOTĂRÂREA Nr. 338/2016 privind stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor intravilane, conform art. nr. 36 alin.3 din Legea fondului funciar nr.18/1991, cu modificările şi completările ulterioare în favoarea numitului Körössy Zsolt

[mai departe]

Hotărârea nr. 339 - 2017

HOTĂRÂREA Nr. 339/2016 pentru modificarea anexei 1, poziţia 1 al Hotărârii Consiliului Local nr. 97/2013 privind stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor intravilane conform art. nr. 36 alin. 3 din Legea nr.18/1991 modificată ş

[mai departe]

Hotărârea nr. 340 - 2017

HOTĂRÂREA Nr. 340/2016 privind revocarea HCL nr.270/2016 privind aprobarea Regulamentului de exploatare a parcărilor şi zonelor de staţionare cu plată aflate pe domeniul public din municipiul Miercurea-Ciuc

[mai departe]

Hotărârea nr. 341 - 2017

HOTĂRÂREA Nr. 341/2016 privind aprobarea achiziţionării serviciului de expertiză extrajudiciară de către un expert judiciar în construcţii, în vederea evaluării prejudiciilor cauzat de S.C. EOL FACILITY S.R.L. care a executat lucrări de rea

[mai departe]

Hotărârea nr. 342 - 2017

HOTĂRÂREA Nr. 342/2016 pentru modificarea anexei nr. 1 din Hotărârea nr. 27/2016 privind utilizarea excedentului din anul precedent pentru cheltuieli de dezvoltare, modificată ulterior

[mai departe]

Hotărârea nr. 343 - 2017

HOTĂRÂRE nr. 343/2016 privind aprobarea denumirii străzii ,,Ugar” din municipiul Miercurea Ciuc,

[mai departe]

Hotărârea nr. 344 - 2017

HOTĂRÂREA nr. 344/2016 modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 238 din 2016 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL „Szécseny, FN. - Tánczos Imre” din municipiul Miercurea Ciuc, pentru introducerea terenului cu suprafaţa de 6

[mai departe]

Hotărârea nr. 345 - 2017

HOTĂRÂREA Nr. 345/2016 privind aprobarea programelor culturale organizate în luna decembrie 2016

[mai departe]

Hotărârea nr. 346 - 2017

HOTĂRÂREA Nr. 346/2016 privind darea în folosinţă cu titlu gratuit a Arenei sportive „Erőss Zsolt” din Municipiul Miercurea Ciuc, aparţinând domeniului public al Municipiului Miercurea Ciuc şi aprobarea contractului de colaborare între Aso

[mai departe]

Hotărârea nr. 347 - 2017

HOTĂRÂREA Nr. 347/2016 pentru completarea Hotărârii nr. 1/2016 privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016, cu modificările şi completările ulterioare

[mai departe]

Hotărârea nr. 349 - 2017

HOTĂRÂREA nr. 349/2016 privind numirea unui membru în Consiliul Administrativ al Ansamblului Naţional Secuiesc Harghita

[mai departe]

Hotărârea nr. 350 - 2017

HOTĂRÂREA Nr. 350/2016 privind desemnarea şi mandatarea reprezentanţilor Municipiului Miercurea-Ciuc în Adunarea Generală a SC GOSCOM SA Miercurea-Ciuc

[mai departe]

Hotărârea nr. 351 - 2017

HOTĂRÂREA Nr. 351/2016 aprobarea includerii al unui bun mobil în domeniul privat a municipiului Miercurea-Ciuc

[mai departe]

Hotărârea nr. 352 - 2017

HOTĂRÂREA Nr. 352/2016 privind alocarea unor sume din Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 în vederea oferirii unori cadouri salariaţilor cât şi pentru copiii minori ai acestora cu ocazia Crăciunului

[mai departe]

Hotărârea nr. 353 - 2017

HOTĂRÂREA Nr. 353/2016 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2017 pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Miercurea Ciuc

[mai departe]

Hotărârea nr. 354 - 2017

HOTĂRÂREA Nr. 354/2016 privind aprobarea modificării Statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului municipiului Miercurea-Ciuc, începând cu data de 1 decembrie 2016,

[mai departe]

<< < 1  2  3  ... 104  105  106 > >>

Ofertă de programe

FEB CONCERT DE VIOARĂ ŞI PIAN
11
FEB ARCAŞUL CĂLARE - proiectare film
10
FEB BEST 100 – expoziţie internaţională de fotografie
09
DEC CONCERTUL ORCHESTREI DE CAMERA CIUC
09
NOI KINEDOK – Fraţi pe vecie
24

 PUBLICAŢII DESPRE ORAŞ


  GALERIE FOTO

ZIUA CELOR O MIE DE FETE SECUIENE 2014

15 MARTIE 2013 – comemorare