Anul: Număr:
Cuvânt cheie:
HOTĂRÂREA NR.

Hotărârea nr. 169 - 2017

HOTĂRÂREA Nr. 169/14.06.2017 privind completarea Hotărârii nr. 58/2017 privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017

[mai departe]

Hotărârea nr. 165 - 2017

HOTĂRÂREA Nr. 165/14.06.2017 privind revocarea Hotărârii nr.111/2017 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unui teren, situat în municipiul Miercurea-Ciuc, str. Stadion nr.1-3, modificată prin Hotărârea nr.117/2017

[mai departe]

Hotărârea nr. 166 - 2017

HOTĂRÂREA Nr. 166/14.06.2017 privind aprobarea modificării Hotărârii nr.51/2017 privind aprobarea dării în administrarea Clubului Sportiv Municipal ,,Vsk Csikszereda” Miercurea-Ciuc a unor suprafeţe de teren, situate în str.Stadion, cu modif

[mai departe]

Hotărârea nr. 167 - 2017

HOTĂRÂREA Nr. 167/14.06.2017 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unui teren, situat în municipiul Miercurea-Ciuc, str. Stadion nr.1-3

[mai departe]

Hotărârea nr. 168 - 2017

HOTĂRÂREA Nr. 168/14.06.2017 privind modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii nr. 62/2017 privind aprobarea programelor şi a bugetului cultural al Municipiului Miercurea Ciuc în anul 2017

[mai departe]

Hotărârea nr. 161 - 2017

HOTĂRÂREA Nr. 161/9.06.2017 privind completarea şi modificarea Hotărârii nr. 58/2017 privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017

[mai departe]

Hotărârea nr. 162 - 2017

HOTĂRÂREA Nr. 162/9.06.2017 privind aprobarea achiziţionării serviciului de consultanţă, asistenţă şi reprezentare juridică a intereselor UATM Miercurea-Ciuc în faţa instanţelor de judecată

[mai departe]

Hotărârea nr. 163 - 2017

HOTĂRÂREA Nr. 163/14.06.2017 privind revocarea Hotărârii nr.123/2013 privind aprobarea dării în folosinţă gratuită a unui teren, situat în municipiul Miercurea-Ciuc, str. Stadion nr.3, în favoarea Asociaţiei Futball Klub Csíkszereda-Miercu

[mai departe]

Hotărârea nr. 164 - 2017

HOTĂRÂREA Nr. 164/14.06.2017 privind revocarea Hotărârii nr.230/2013 privind aprobarea dării în folosinţă gratuită a unor terenuri de sport, situat în municipiul Miercurea-Ciuc, str. Stadion nr.3, în favoarea Asociaţiei Futball Klub Csíksz

[mai departe]

Hotărârea nr. 150 - 2017

HOTĂRÂREA Nr. 150/26.05.2017 privind aprobarea finanţării din bugetul local a cheltuielilor aferente cotei de contribuţie ce revine proprietarilor / asociaţiilor de proprietari pentru reabilitarea termică prin programul local al blocului de locui

[mai departe]

Hotărârea nr. 151 - 2017

HOTĂRÂREA Nr. 151/26.05.2017 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru investiţia: „REABILITARE ŞCOALĂ GIMNAZIALĂ LIVIU REBREANU”

[mai departe]

Hotărârea nr. 152 - 2017

HOTĂRÂREA Nr. 152/26.05.2017 privind modificarea şi completarea Hotărârii nr. 128/2017 pentru aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru investiţia: „REABILITARE GRĂDINIŢA CIMBORA”

[mai departe]

Hotărârea nr. 153 - 2017

HOTĂRÂREA Nr. 153/26.05.2017 privind modificarea şi completarea Hotărârii nr. 99/2017 pentru aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru investiţia: „REABILITARE GRĂDINIŢA TULIPÁN”

[mai departe]

Hotărârea nr. 154 - 2017

HOTĂRÂREA Nr. 154/26.05.2017 privind aprobarea modificării Statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului municipiului Miercurea-Ciuc, precum începând cu data de 1 iunie 2017.

[mai departe]

Hotărârea nr. 155 - 2017

HOTĂRÂREA Nr. 155/26.05.2017 privind aprobarea memoriului cu propunerile tehnice pentru reducerea pierderilor pe sistem de distribuţie şi transport al energiei termice în Miercurea Ciuc

[mai departe]

Hotărârea nr. 149 - 2017

HOTĂRÂREA Nr. 149/26.05.2017 privind modificarea şi completarea Hotărârii nr.159/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică, Miercurea – Ciuc cu S.C. GOSCOM S.A. cu modificăr

[mai departe]

Hotărârea nr. 147 - 2017

HOTĂRÂREA Nr. 147/26.05.2017 privind atribuirea în folosinţă a terenului aferent locuinţei, în favoarea persoanelor care au cumpărat apartamente construite din fondul locativ de stat

[mai departe]

Hotărârea nr. 148 - 2017

HOTĂRÂREA Nr. 148/26.05.2017 privind aprobarea completării şi modificării Hotărârii nr.3/2013 privind aprobarea completării Listei de inventar cu bunurile care alcătuiesc domeniul public al municipiului Miercurea-Ciuc, însuşit prin Hotărâre

[mai departe]

Hotărârea nr. 156 - 2017

HOTĂRÂREA Nr. 156/26.05.2017 privind avizarea Regulamentului consolidat şi armonizat al Serviciului de salubrizare la nivel judeţean pentru localităţile membre ale Asociaţiei Intercomunitare de Dezvoltare ”Sistemului integrat de management al d

[mai departe]

Hotărârea nr. 157 - 2017

HOTĂRÂREA Nr. 157/26.05.2017 privind aprobarea progamelor culturale din luna iunie 2017

[mai departe]

Hotărârea nr. 159 - 2017

HOTĂRÂREA Nr.159/26.05.2017 privind modificarea şi completarea Hotărârii nr. 95/2017.

[mai departe]

Hotărârea nr. 160 - 2017

HOTĂRÂREA Nr. 160/26.05.2017 privind aprobarea stabilirii destinaţiei locuinţei situat în municipiul Miercurea-Ciuc, B-dul Timişoarei nr.35 ap.2, ca locuinţă de serviciu, respectiv repartizarea acestuia

[mai departe]

Hotărârea nr. 158 - 2017

HOTĂRÂREA Nr. 158/26.05.2107 privind aprobarea achiziţionării imobilului – Restaurantul Jigodin situat în municipiul Miercurea-Ciuc, Jigodin Băi

[mai departe]

Hotărârea nr. 144 - 2017

HOTĂRÂREA Nr. 144/ 11.05.2017 privind modificarea Listei obiectivelor de investiţii cu finanţare totală sau parţială de la bugetul local pe anul 2017

[mai departe]

Hotărârea nr. 145 - 2017

HOTĂRÂREA Nr. 145/ 11.05.2017 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL „Harghita Băi, FN – S.C. Hermiona Prodcom S.R.L.” în scopul realizării unei pensiuni turistice în intravilanul localităţi componente Harghita Băi al municipiului Mi

[mai departe]

<< < 1  2  3  ... 105  106  107 > >>

Ofertă de programe

IUL KINEDOK – Plimbare sub clar de lună cu bunicul
27
IUL FESTIVALUL INTERNAŢIONAL DE JAZZ - MIERCUREA CIUC
27
IUL KINEDOK – Ceaţă peste râu
13
IUL FESTIVALUL DE MUZICĂ VECHE MIERCUREA CIUC
08
IUN KINEDOK – Expirat
29

 PUBLICAŢII DESPRE ORAŞ


  GALERIE FOTO

ZIUA CELOR O MIE DE FETE SECUIENE 2014

15 MARTIE 2013 – comemorare