Anul: Număr:
Cuvânt cheie:
HOTĂRÂREA NR.

Hotărârea nr. 245 - 2017

privind aprobarea Înţelegerii de cooperare între municipiul Miercurea Ciuc, judeţul Harghita din România şi Oraşul Hajdúnánás, din Ungaria

[mai departe]

Hotărârea nr. 246 - 2017

privind: acordarea unui ajutor financiar pentru achiziţionarea unui sistem de încălzire şi apă caldă alternativ sistemului centralizat de termoficare şi aprobarea condiţiilor de acordare a ajutorului financiar

[mai departe]

Hotărârea nr. 247 - 2017

privind modificarea art. 1 a Hotărârii Consiliului Local nr. 215/2010 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru investitia: „REABILITAREA TERMICĂ A BLOCURILOR DE LOCUINŢE str. Braşovului nr. 6”, cu modifică

[mai departe]

Hotărârea nr. 232 - 2017

privind aprobarea completării şi modificării Hotărârii nr.3/2013 privind aprobarea completării Listei de inventar cu bunurile care alcătuiesc domeniul public al municipiului Miercurea-Ciuc, însuşit prin Hotărârea nr.6/2008, cu modificările şi

[mai departe]

Hotărârea nr. 233 - 2017

privind reorganizarea Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Miercurea- Ciuc

[mai departe]

Hotărârea nr. 234 - 2017

privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie pentru investiţia: „REABILITAREA INTERNATULUI LA LICEUL TEHNOLOGIC SZÉKELY KÁROLY”

[mai departe]

Hotărârea nr. 235 - 2017

privind modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii nr. 62/2017 privind aprobarea programelor şi a bugetului cultural al Municipiului Miercurea Ciuc în anul 2017, cu modificările şi completările ulterioare

[mai departe]

Hotărârea nr. 236 - 2017

privind modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii nr. 186/2017, privind aprobarea proiectului programului şi a bugetului ZILELOR MUNICIPIULUI MIERCUREA CIUC 2017, precum şi invitarea delegaţiilor oficiale ale oraşelor înfrăţite şi a interpreţilor (a

[mai departe]

Hotărârea nr. 237 - 2017

privind aprobarea programelor culturale din lunile august–septembrie 2017

[mai departe]

Hotărârea nr. 238 - 2017

privind aprobarea numărului de participanţi la evenimentele organizate de către oraşele înfrăţite: Tiszaújváros, Hajdúnánás – Ungaria

[mai departe]

Hotărârea nr. 239 - 2017

privind aprobarea Regulamentelor evenimentelor sportive finanţare de la bugetul local al municipiului Miercurea Ciuc, organizate cu ocazia manifestării „Zilele Municipiului Miercurea Ciuc 2017

[mai departe]

Hotărârea nr. 240 - 2017

privind modificarea Hotărârii nr. 187/ 2013 privind aprobarea Programului Municipal «KORI&ÚSZÁS 2013» cu modificările şi completările ulterioare

[mai departe]

Hotărârea nr. 241 - 2017

privind modificarea Anexei nr. 1 al Planului de analiză şi acoperire a riscurilor municipiului Miercurea-Ciuc, aprobat cu Hotărârea Consiliului Local al municipiului Miercurea-Ciuc nr. 75/2016

[mai departe]

Hotărârea nr. 242 - 2017

cu privire la aprobarea reconstituirii Comisiei Tehnice de amenajare a teritoriului şi din urbanismul din cadrul Primăriei Municipiului Miercurea-Ciuc

[mai departe]

Hotărârea nr. 243 - 2017

privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU „Strada Unió, nr. 18 - S.C. Intramuros Concept S.R.L.” din municipiul Miercurea Ciuc.

[mai departe]

Hotărârea nr. 244 - 2017

privind modificarea Hotărârii nr. 263/2015, cu privire la aprobarea modificării preţului local al energiei termice facturat populaţiei de către SC GOSCOM SA Miercurea – Ciuc

[mai departe]

Hotărârea nr. 244 - 2017

privind modificarea Hotărârii nr. 263/2015, cu privire la aprobarea modificării preţului local al energiei termice facturat populaţiei de către SC GOSCOM SA Miercurea – Ciuc

[mai departe]

Hotărârea nr. 210 - 2017

privind aprobarea modificării art.1 din Hotărârea nr.7/2017 privind exercitarea dreptului de preemţiune cu privire la intenţia de vânzare a imobilului situat în municipiul Miercurea-Ciuc, str.Petőfi Sándor nr.32, oferit de către proprietarul tab

[mai departe]

Hotărârea nr. 211 - 2017

privind punerea la dispoziţia S.C. Electrica S.A./SDEE Harghita a unor terenuri, aflate în municipiul Miercurea-Ciuc

[mai departe]

Hotărârea nr. 212 - 2017

privind atribuirea în folosinţă a terenului aferent locuinţei, în favoarea persoanelor care au cumpărat apartamente construite din fondul locativ de stat

[mai departe]

Hotărârea nr. 213 - 2017

privind constituirea Comisiei de Siguranţa Circulaţiei din cadrul Municipiului Miercurea Ciuc precum şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia

[mai departe]

Hotărârea nr. 214 - 2017

pentru modificarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Local nr. 127/2013 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru investiţia: „AMENAJARE CIMITIRULUI ŞI A CASEI MORTUARE DIN MIERCUREA CIUC”

[mai departe]

Hotărârea nr. 215 - 2017

privind modificarea Hotărârii nr.159/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică Miercurea – Ciuc cu S.C. GOSCOM S.A.cu modificările şi completările ulterioare

[mai departe]

Hotărârea nr. 216 - 2017

ROMÂNIA Anexa nr. 4 la HCL nr. 216/2017 JUDEŢUL HARGHITA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL MIERCUREA–CIUC Proiectele de execuţie a instalaţiilor de iluminat 1. Str. G

[mai departe]

Hotărârea nr. 217 - 2017

privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie pentru investiţia: „REABILITARE ŞCOALA GIMNAZIALĂ NAGY IMRE”

[mai departe]

<< < 1  2  3  ... 108  109  110 > >>

Ofertă de programe

NOI CETĂŢEANUL (dramă)
26
NOI MONSTRUL DIN MARTFŰ (crimă, thriller)
25
NOI SERATE MUZICALE – Demény Balázs (pian)
24
NOI COMOARA / KINCSEM (istoric, romantic, aventură)
22
NOI SERATE MUZICALE – Artur Kaganovskiy (vioară), Székely Attila (pian)
18

 PUBLICAŢII DESPRE ORAŞ


  GALERIE FOTO

ZIUA CELOR O MIE DE FETE SECUIENE 2014

15 MARTIE 2013 – comemorare