Anul: Număr:
Cuvânt cheie:
HOTĂRÂREA NR.

Hotărârea nr. 283 - 2018

privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru investiţia: „Finalizarea lucrărilor începute la Liceul Tehnologic Kós Károly: atelier”

[mai departe]

Hotărârea nr. 284 - 2018

privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru investiţia: „Reabilitare str. Harghita, inclusiv amenajare interseţie Str. Rét –Harghita”

[mai departe]

Hotărârea nr. 285 - 2018

privind aprobarea finanţării din bugetul local a cheltuielilor aferente cotei de contribuţie ce revine proprietarilor / asociaţiilor de proprietari pentru reabilitarea termică prin programul local al blocului de locuinţe din str. Harghita nr. 11 şi

[mai departe]

Hotărârea nr. 286 - 2018

privind aprobarea modificării Statului de funcţii şi al Organigramei al Teatrului Municipal ,,Csíki Játékszín”, începând cu data de 01 noiembrie 2018

[mai departe]

Hotărârea nr. 287 - 2018

pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr. 226/2016 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru investiţia: „REABILITARE STRADA CÂMPUL MIC” cu modificările şi completările ulterioare

[mai departe]

Hotărârea nr. 288 - 2018

privind mandatarea reprezentantului UAT Miercurea Ciuc sa voteze în adunarea Generala a Asociaţiei Intercomunitare de Dezvoltare Microregională ,,Alcsík” privind modificarea tarifelor pentru curatarea şi transportul zapezii de pe caile publice şi

[mai departe]

Hotărârea nr. 289 - 2018

privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru investiţia: „Reabilitare Şcoala Gimnazială József Attila din str. Miron Cristea”

[mai departe]

Hotărârea nr. 290 - 2018

privind achitarea cotizaţiei pe anul 2018 către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Harghita

[mai departe]

Hotărârea nr. 291 - 2018

privind colaborarea cu Federaţia Română de Nataţie şi Pentatlon Modern în vederea organizării campionatului naţional de Înot în bazin de 25 m pentru juniori şi seniori pentru ediţiile 2018-2020 în Miercurea Ciuc, în Bazinul de înot” Csí

[mai departe]

Hotărârea nr. 292 - 2018

privind modificarea şi completarea anexei 1 a Hotărârii Nr. 184/2017 pentru aprobarea Regulamentului de Funcţionare al bazinului de înot polo „Csíki Csobbanó”, respectiv abrogarea art. nr. 2 din Hotărârea nr.83/2013;

[mai departe]

Hotărârea nr. 293 - 2018

privind modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii nr. 24/2018 privind aprobarea programelor şi a bugetului cultural al Municipiului Miercurea Ciuc în anul 2018, cu modificările şi completările ulterioare

[mai departe]

Hotărârea nr. 294 - 2018

privind aprobarea programelor culturale din luna noiembrie 2018

[mai departe]

Hotărârea nr. 295 - 2018

privind aprobarea Regulamentului de autorizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă pe raza Municipiului Miercurea-Ciuc

[mai departe]

Hotărârea nr. 296 - 2018

privind modificarea Hotărârii nr. 34/2018 privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anii 2018-2021 al Municipiului Miercurea-Ciuc, cu modificările şi completările ulterioare, modificarea Hotărârii nr. 4/2018 privind aprobarea bug

[mai departe]

Hotărârea nr. 297 - 2018

privind modificarea Hotărârii nr. 173/2004, privind aprobarea cotelor de dezvoltare la activitatea de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare-epurare în municipiul Miercurea-Ciuc, cu modificările şi completările ulterioare

[mai departe]

Hotărârea nr. 298 - 2018

privind aprobarea Modificării Planului Urbanistic Zonal Piaţa Majláth Gusztáv Károly din municipiul Miercurea Ciuc.

[mai departe]

Hotărârea nr. 299 - 2018

privind aprobarea intenţia de achiziţionare a unor imobile – construcţii, situate în municipiul Miercurea-Ciuc, str. Salcâm nr.1

[mai departe]

Hotărârea nr. 300 - 2018

privind modificarea Hotărârii nr. 34/2018 privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anii 2018-2021 al Municipiului Miercurea-Ciuc, cu modificările şi completările ulterioare, modificarea Hotărârii nr. 4/2018 privind aprobarea bug

[mai departe]

Hotărârea nr. 301 - 2018

privind aprobarea modificării Statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului municipiului Miercurea-Ciuc începând cu data de 01 noiembrie 2018

[mai departe]

Hotărârea nr. 277 - 2018

privind aprobarea repartizării unei locuinţe situat în municipiul Miercurea-Ciuc, str. Petőfi Sándor nr.19

[mai departe]

Hotărârea nr. 278 - 2018

privind aprobarea dezlipirii unui teren, situat în municipiul Miercurea-Ciuc, Băile Miercurea-Ciuc, în vederea intabulării acestuia

[mai departe]

Hotărârea nr. 279 - 2018

privind aprobarea prelungirii Contractului de închiriere nr.692/60886/30.12.2011 a imobilului, situat în municipiul Miercurea-Ciuc, str. Mihail Sadoveanu nr.6

[mai departe]

Hotărârea nr. 280 - 2018

privind aprobarea prelungirii Contractului de închiriere nr.37/17.02.2009 a imobilului, situat în municipiul Miercurea-Ciuc, str. Szék nr.139

[mai departe]

Hotărârea nr. 281 - 2018

privind aprobarea modificării Hotărârii nr.51/2017 privind aprobarea dării în administrarea Clubului Sportiv Municipal ,,Vsk Csikszereda” Miercurea-Ciuc a unor suprafeţe de teren, situate în str.Stadion, cu modificările şi completările ulteri

[mai departe]

Hotărârea nr. 247 - 2018

privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al municipiului Miercurea-Ciuc, pentru lunile octombrie, noiembrie, decembrie 2018, respectiv locţiitorul acestuia

[mai departe]

<< < 1  2  3  ... 122  123  124 > >>

Ofertă de programe

OCT ZIUA INTERNAŢIONALĂ A PERSOANELOR VÂRSTNICE - Spectacol festiv
01
SEP FILMSZEREDA – ziua 6
18
SEP FILMSZEREDA – ziua 5
17
SEP FILMSZEREDA – ziua 4
16
SEP FILMSZEREDA – ziua 3
15

 PUBLICAŢII DESPRE ORAŞ


  GALERIE FOTO

ZIUA CELOR O MIE DE FETE SECUIENE 2014

15 MARTIE 2013 – comemorare