Anul: Număr:
Cuvânt cheie:
HOTĂRÂREA NR.

Hotărârea nr. 247 - 2018

privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al municipiului Miercurea-Ciuc, pentru lunile octombrie, noiembrie, decembrie 2018, respectiv locţiitorul acestuia

[mai departe]

Hotărârea nr. 248 - 2018

privind atribuirea în folosinţă a terenului aferent locuinţei, în favoarea persoanelor care au cumpărat apartamente construite din fondul locativ de stat

[mai departe]

Hotărârea nr. 249 - 2018

privind ocuparea temporară de către S.C. Electrica S.A./SDEE Harghita a 75 mp din domeniul public al municipiului Miercurea Ciuc

[mai departe]

Hotărârea nr. 250 - 2018

privind aprobarea alipirii unor terenuri, situate în municipiul Miercurea-Ciuc, str.Salcâm nr.1, în vederea intabulării acestuia

[mai departe]

Hotărârea nr. 251 - 2018

privind aprobarea concesionării fără licitaţie publică a terenului, alăturat garajului, în suprafaţă de 4 mp, situat în municipiul Miercurea-Ciuc, str.Braşovului nr.51, precum şi modificarea şi completarea Contractului de concesiune nr.138/20

[mai departe]

Hotărârea nr. 252 - 2018

privind modificarea Hotărârii nr. 34/2018 privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anii 2018-2021 al Municipiului Miercurea-Ciuc, cu modificările şi completările ulterioare, modificarea Hotărârii nr. 4/2018 privind aprobarea bug

[mai departe]

Hotărârea nr. 254 - 2018

privind aprobarea sprijinului financiar acordat persoanelor care au împlinit vârsta de 65 de ani, pentru achitarea contravalorii apei calde menajere, furnizată din sistemul de alimentare centralizat cu energie termică a municipiului Miercurea-Ciuc, î

[mai departe]

Hotărârea nr. 253 - 2018

privind aprobarea codului de conduită

[mai departe]

Hotărârea nr. 255 - 2018

privind achitarea cotizaţiei pe anul 2018 către Asociaţia Oraşe Energie în România (OER)

[mai departe]

Hotărârea nr. 256 - 2018

privind modificarea art. 4 al Hotărârii nr. 111/2010privind aprobarea înfiinţării instituţiei publice Clubul Sportiv Municipal “Városi Sport Klub Csíkszereda” Miercurea-Ciuc, în subordinea autorităţii administraţiei publice locale din Mie

[mai departe]

Hotărârea nr. 257 - 2018

privind însuşirea propunerii de stemă a Municipiului Miercurea Ciuc pe baza Hotărârii Consiliului Local nr. 149/2009, cu modificările şi completările ulterioare

[mai departe]

Hotărârea nr. 258 - 2018

privind aprobarea programelor culturale din luna octombrie 2018

[mai departe]

Hotărârea nr. 259 - 2018

privind modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii nr. 24/2018 privind aprobarea programelor şi a bugetului cultural al Municipiului Miercurea Ciuc în anul 2018, cu modificările şi completările ulterioare

[mai departe]

Hotărârea nr. 260 - 2018

privind colaborarea cu Asociaţia Judeţeană Judo Harghita în organizarea Finalei Campionatului Naţional de Judo, care va avea loc în perioada 29–30 septembrie 2018, în Miercurea Ciuc, în Arena „Erőss Zsolt” din Miercurea Ciuc

[mai departe]

Hotărârea nr. 261 - 2018

privind colaborarea cu Universitatea Sapientia Miercurea Ciuc în organizarea programului educaţional Ezüst Akadémia, care va avea loc în perioada octombrie 2018–mai 2019 în Miercurea Ciuc, Casa de Cultură a Sindicatelor

[mai departe]

Hotărârea nr. 262 - 2018

privind desemnarea unor consilieri locali în vederea participării lor la recepţionarea tuturor lucrărilor finanţate din bugetul local şi cele de investiţii

[mai departe]

Hotărârea nr. 263 - 2018

privind suportarea din bugetul local a cheltuielilor de transport în comun pentru elevii navetişti din Harghita-Băi, Subpădure şi Cioboteni şi pentru elevii orfani precum şi cei pentru care s-a stabilit o măsură de protecţie specialăpe ruta H

[mai departe]

Hotărârea nr. 264 - 2018

privind numirea reprezentanţilor consiliului local în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de de stat, care funcţionează pe raza administrativ-teritorială a municipiului Miercurea Ciuc, pentru anul şcolar

[mai departe]

Hotărârea nr. 265 - 2018

privind aprobarea stabilirii unor lucrări edilitare gospodăreşti pe raza municipiului Miercurea-Ciuc, constând în demolarea construcţiilor executate fără autorizaţie de construire pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului,

[mai departe]

Hotărârea nr. 266 - 2018

privind aprobarea modificării Statului de funcţii prin promovare al aparatului de specialitate al primarului municipiului Miercurea-Ciuc, începând cu data de 01 octombrie 2018,

[mai departe]

Hotărârea nr. 267 - 2018

privind aprobarea modificării Statului de funcţii al Muzeului Secuiesc al Ciucului, începând cu data de 1 octombrie 2018

[mai departe]

Hotărârea nr. 268 - 2018

privind aprobarea modificării Statului de funcţii şi al Organigramei al Teatrului Municipal ,,Csíki Játékszín”, începând cu data de 01 octombrie 2018

[mai departe]

Hotărârea nr. 269 - 2018

privind constituirea Comisiei locale de constatarea pagubelor, evaluarea acestora şi stabilirea răspunderii civile, produse de exemplarele din speciile de faună sălbatică de interes cinegetic

[mai departe]

Hotărârea nr. 270 - 2018

privind aprobarea încheierii Actului adiţional la Contractul de comodat nr. 638/2013

[mai departe]

Hotărârea nr. 271 - 2018

pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr. 75/2011 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru investiţia: „CONSTRUIRE SALĂ DE SPORT LA ŞCOALA GENERALĂ PETŐFI SÁNDOR”, cu modificările şi ompletările ulterioare

[mai departe]

<< < 1  2  3  ... 121  122  123 > >>

Ofertă de programe

OCT ZIUA INTERNAŢIONALĂ A PERSOANELOR VÂRSTNICE - Spectacol festiv
01
SEP FILMSZEREDA – ziua 6
18
SEP FILMSZEREDA – ziua 5
17
SEP FILMSZEREDA – ziua 4
16
SEP FILMSZEREDA – ziua 3
15

 PUBLICAŢII DESPRE ORAŞ


  GALERIE FOTO

ZIUA CELOR O MIE DE FETE SECUIENE 2014

15 MARTIE 2013 – comemorare