ŞTIRI CONSILIUL LOCAL PRIMĂRIA INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC INSTITUŢII
Anul: Număr:
Cuvânt cheie:
HOTĂRÂREA NR.

Hotărârea nr. 364 - 2019

privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al municipiului Miercurea-Ciuc, pentru lunile ianuarie, februarie şi martie 2019, respectiv locţiitorul acestuia

[mai departe]

Hotărârea nr. 356 - 2018

aprobarea delegării în mod direct a gestiunii serviciului de transport public local de transport persoane în municipiul Miercurea Ciuc

[mai departe]

Hotărârea nr. 357 - 2018

aprobarea Registrului spaţiilor verzi din Municipiul Miercurea Ciuc

[mai departe]

Hotărârea nr. 358 - 2018

aprobarea modificării şi completării studiului de oportunitate pentru achiziţionare autobuze ecologice în municipiul Miercurea Ciuc aprobat prin Hotărârea nr. 219/2018 al Consiliului Local Municipal Miercurea Ciuc

[mai departe]

Hotărârea nr. 359 - 2018

APROBAREA MODIFICĂRII STUDIULUI DE TRAFIC ÎN MUNICIPIUL MIERCUREA CIUC APROBAT PRIN HOTĂRÂREA NR. 151/2018

[mai departe]

Hotărârea nr. 360 - 2018

aprobarea studiului de fezabilitate privind „Sistemul de management al traficului”

[mai departe]

Hotărârea nr. 361 - 2018

emiterea deciziei de expropriere a unui imobil care constituie coridorul de expropriere a lucrării de utilitate publică „Reabilitare autogară (platformă betonată)”

[mai departe]

Hotărârea nr. 362 - 2018

modificarea Hotărârii nr. 34/2018 privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anii 2018-2021 al Municipiului Miercurea-Ciuc, cu modificările şi completările ulterioare, modificarea Hotărârii nr. 4/2018 privind aprobarea bugetului

[mai departe]

Hotărârea nr. 363 - 2018

modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 206/28.07.2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Miercurea- Ciuc şi din servicii

[mai departe]

Hotărârea nr. 365 - 2018

privind atribuirea în folosinţă a terenului aferent locuinţei, în favoarea persoanelor care au cumpărat apartamente construite din fondul locativ de stat

[mai departe]

Hotărârea nr. 366 - 2018

privind aprobarea prelungirii termenului de locaţiune a unor contracte de închiriere

[mai departe]

Hotărârea nr. 367 - 2018

privind aprobarea alipirii unor terenuri, situate în municipiul Miercurea-Ciuc, str.Topliţa nr. 22, în vederea intabulării acestuia

[mai departe]

Hotărârea nr. 368 - 2018

privind aprobarea stabilirii destinaţiei locuinţei situată în municipiul Miercurea-Ciuc, str.Müller László nr.2/A/21, ca locuinţă de serviciu, respectiv repartizarea acestuia

[mai departe]

Hotărârea nr. 369 - 2018

privind aprobarea Listei solicitanţilor care au sau nu acces la locuinţă şi a Listei de prioritate pentru acordarea locuinţei A.N.L

[mai departe]

Hotărârea nr. 370 - 2018

privind aprobarea modificării Hotărârii nr.200/2013 privind aprobarea dării în administrare a unor ştranduri, aflate în domeniul public al municipiului, în favoarea Clubului Sportiv Municipal ,,Vsk Csikszereda” Miercurea-Ciuc

[mai departe]

Hotărârea nr. 371 - 2018

privind mandatarea reprezentantului UAT Miercurea Ciuc sa voteze în adunarea Generala a Asociaţiei Intercomunitare de Dezvoltare Microregională ,,Alcsík” privind modificarea tarifelor pentru activitatea de colectare separata şi transport separat a

[mai departe]

Hotărârea nr. 372 - 2018

privind aprobarea modificării Statului de funcţii al Muzeului Secuiesc al Ciucului, începând cu data de 1 ianuarie 2019

[mai departe]

Hotărârea nr. 373 - 2018

privind stabilirea ordinii de prioritate pentru repartizarea locuinţelor de necesitate situate în Centrul Social din municipiul Miercurea Ciuc, Aleea Copiilor nr. 9

[mai departe]

Hotărârea nr. 374 - 2018

privind aprobarea modificării Statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului municipiului Miercurea-Ciuc, începând cu data de 01 ianuarie 2019,

[mai departe]

Hotărârea nr. 375 - 2018

pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de manager cultural la instituţiiile publice de cultură aflate în subordinea Consiliului Local Municipal Miercurea Ciuc: Ansamblul Naţional Secuiesc Harghita şi Muzeul Secu

[mai departe]

Hotărârea nr. 377 - 2018

privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Miercurea- Ciuc şi din serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului

[mai departe]

Hotărârea nr. 335 - 2018

privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale în municipiul Miercurea-Ciuc pe anul 2019

[mai departe]

Hotărârea nr. 335 - 2018

privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale în municipiul Miercurea-Ciuc pe anul 2019

[mai departe]

Hotărârea nr. 335 - 2018

privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale în municipiul Miercurea-Ciuc pe anul 2019

[mai departe]

Hotărârea nr. 314 - 2018

privind atribuirea în folosinţă a terenului aferent locuinţei, în favoarea persoanelor care au cumpărat apartamente construite din fondul locativ de stat

[mai departe]

<< < 1  2  3  ... 124  125  126 > >>

Ofertă de programe

IUN  
08
MAI  
27
MAR  
13
FEB  
28
OCT ZIUA INTERNAŢIONALĂ A PERSOANELOR VÂRSTNICE - Spectacol festiv
01

 PUBLICAŢII DESPRE ORAŞ


  GALERIE FOTO