Anul: Număr:
Cuvânt cheie:
HOTĂRÂREA NR.

Hotărârea nr. 206 - 2017

privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Miercurea- Ciuc şi din serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului

[mai departe]

Hotărârea nr. 190 - 2017

privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 65/2011, modificată ulterior, privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru investiţia: „Amenajarea drumului de ocolire a Municipiului Miercurea-Ciuc, tronson nord – est, lu

[mai departe]

Hotărârea nr. 187 - 2017

privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al municipiului Miercurea-Ciuc, pentru lunile iulie, august şi septembrie 2017, respectiv locţiitorul acestuia

[mai departe]

Hotărârea nr. 188 - 2017

privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Miercurea-Ciuc nr. 54/24.02.2017 privind modificarea Hotărârii nr. 377/2016 privind pronunţarea asupra constituirii/ neconstituirii Municipiului Miercurea-Ciuc ca parte civilă şi desemn

[mai departe]

Hotărârea nr. 189 - 2017

pentru declanşarea procedurii de expropriere a tuturor imobilelor care constituie coridorul de expropriere a lucrării de utilitate publică „Amenajarea drum de ocolire, tronson sud-nord”

[mai departe]

Hotărârea nr. 186 - 2017

privind aprobarea proiectului programului şi a bugetului ZILELOR MUNICIPIULUI MIERCUREA CIUC 2017, precum şi invitarea delegaţiilor oficiale ale oraşelor înfrăţite şi a interpreţilor (artiştilor), altor invitaţi la sărbătorirea „ZILELOR MUN

[mai departe]

Hotărârea nr. 191 - 2017

referitor la aprobarea Regulamentului privind stabilirea unori măsuri pentru organizarea si desfăsurarea păşunatului pe teritoriul administrativ al municipiului Miercurea-Ciuc

[mai departe]

Hotărârea nr. 182 - 2017

privind aprobarea Bilanţului energetic al sistemului de producere şi distribuţie a energiei termice din municipiul Miercurea-Ciuc

[mai departe]

Hotărârea nr. 183 - 2017

pentru aprobarea Regulamentului de funcţionare a pistei de atletism de pe lângă Arena „Erőss Zsolt” din municipiul Miercurea Ciuc

[mai departe]

Hotărârea nr. 185 - 2017

privind aprobarea programelor culturale din luna iulie 2017

[mai departe]

Hotărârea nr. 172 - 2017

privind revocarea Hotărârii nr.118/2017 privind aprobarea modificarea art.2 şi art.3 din Hotărârea nr.351/2016 privind aprobarea includerii al unui bun mobil în domeniul privat al municipiului Miercurea-Ciuc

[mai departe]

Hotărârea nr. 173 - 2017

referitor la modificarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Local nr. 162/2016 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru investiţia: „Lucrări edilitare şi sistematizare verticală la terenul de fotbal din Stadionul municipal”

[mai departe]

Hotărârea nr. 170 - 2017

privind punerea la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita ca autoritate contractantă a ,,Proiectului Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Harghita, a unui teren, aflat în domeniul public al municipiului Miercurea-Ciuc

[mai departe]

Hotărârea nr. 171 - 2017

privind aprobarea prelungirii contractului cu nr. 7577/2002 încheiat cu Asociaţia Handicapaţilor Fizici Judeţul Harghita

[mai departe]

Hotărârea nr. 174 - 2017

privind aprobarea modificării Statului de funcţii al aparatului de specialitate al Muzeului Secuiesc al Ciucului, începând cu data de 01 iulie 2017,

[mai departe]

Hotărârea nr. 175 - 2017

privind aprobarea modificării Statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului municipiului Miercurea-Ciuc, precum începând cu data de 1 iulie 2017

[mai departe]

Hotărârea nr. 176 - 2017

privind modificarea Hotărârii nr. 128/2017 pentru aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru investiţia: „REABILITARE GRĂDINIŢA CIMBORA”, cu modificările şi completările ulterioare

[mai departe]

Hotărârea nr. 177 - 2017

privind modificarea Hotărârii nr. 99/2017 pentru aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru investiţia: „REABILITARE GRĂDINIŢA TULIPÁN”, cu modificările şi completările ulterioare

[mai departe]

Hotărârea nr. 178 - 2017

privind modificarea Hotărârii nr.254/2016, cu privire la majorarea capitalului social al S.C. GOSCOM S.A. Miercurea Ciuc

[mai departe]

Hotărârea nr. 179 - 2017

privind aprobarea tarifelor la serviciile de transport public local de călători prin curse regulate la nivelul Municipiului Miercurea Ciuc

[mai departe]

Hotărârea nr. 180 - 2017

pentru completarea Hotărârii nr.58 /2017 privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017.

[mai departe]

Hotărârea nr. 181 - 2017

privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2017 al S.C. CSÍKI FÜRDŐK S.RL.

[mai departe]

Hotărârea nr. 169 - 2017

HOTĂRÂREA Nr. 169/14.06.2017 privind completarea Hotărârii nr. 58/2017 privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017

[mai departe]

Hotărârea nr. 165 - 2017

HOTĂRÂREA Nr. 165/14.06.2017 privind revocarea Hotărârii nr.111/2017 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unui teren, situat în municipiul Miercurea-Ciuc, str. Stadion nr.1-3, modificată prin Hotărârea nr.117/2017

[mai departe]

Hotărârea nr. 166 - 2017

HOTĂRÂREA Nr. 166/14.06.2017 privind aprobarea modificării Hotărârii nr.51/2017 privind aprobarea dării în administrarea Clubului Sportiv Municipal ,,Vsk Csikszereda” Miercurea-Ciuc a unor suprafeţe de teren, situate în str.Stadion, cu modif

[mai departe]

<< < 1  2  3  ... 106  107  108 > >>

Ofertă de programe

AUG ZILELE MUNICIPIULUI MIERCUREA CIUC – ziua 4
06
AUG ZILELE MUNICIPIULUI MIERCUREA CIUC – ziua 3
05
AUG ZILELE MUNICIPIULUI MIERCUREA CIUC – ziua 2
04
AUG ZILELE MUNICIPIULUI MIERCUREA CIUC – ziua 1
03
AUG ZILELE MUNICIPIULUI MIERCUREA CIUC – ziua 0
02

 PUBLICAŢII DESPRE ORAŞ


  GALERIE FOTO

ZIUA CELOR O MIE DE FETE SECUIENE 2014

15 MARTIE 2013 – comemorare