Anul: Număr:
Cuvânt cheie:
HOTĂRÂREA NR.

Hotărârea nr. 144 - 2017

HOTĂRÂREA Nr. 144/ 11.05.2017 privind modificarea Listei obiectivelor de investiţii cu finanţare totală sau parţială de la bugetul local pe anul 2017

[mai departe]

Hotărârea nr. 145 - 2017

HOTĂRÂREA Nr. 145/ 11.05.2017 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL „Harghita Băi, FN – S.C. Hermiona Prodcom S.R.L.” în scopul realizării unei pensiuni turistice în intravilanul localităţi componente Harghita Băi al municipiului Mi

[mai departe]

Hotărârea nr. 146 - 2017

HOTĂRÂREA Nr. 146/ 11.05.2017 privind aprobarea participării municipiului Miercurea-Ciuc la Cererea de propuneri de proiecte Aprilie 2017 “Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de dezvoltare Locală - oraşe/municipii cu populaţie pe

[mai departe]

Hotărârea nr. 143 - 2017

HOTĂRÂREA Nr. 143/ 11.05.2017 privind aprobarea atribuirii Contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciilor publice de iluminat public in Municipiul Miercurea Ciuc

[mai departe]

Hotărârea nr. 142 - 2017

HOTĂRÂREA Nr. 142/ 11.05.2017 privind modificarea şi completarea Hotărârii nr. 98/2017 pentru aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru investiţia: „REABILITARE GRĂDINIŢA ARANYALMA”

[mai departe]

Hotărârea nr. 140 - 2017

HOTĂRÂREA Nr. 140/ 11.05.2017 privind aprobarea preluării suprafeţei de 466 m² / parte a imobilului cazărmii nr.2911 situat în Miercurea-Ciuc, str. Iancu de Hunedoara nr. 41-43 din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Apăr

[mai departe]

Hotărârea nr. 141 - 2017

HOTĂRÂREA Nr. 141/ 11.05.2017 privind aprobarea modificării şi completării art.1. din Hotărârea nr.334/2016 privind stabilirea componenţei Comisiei de negociere pentru achiziţionarea unui imobil, respectiv schimbarea unor imobile

[mai departe]

Hotărârea nr. 15 - 2017

HOTĂRÂRE NR.15/27.01.2017 privind aprobarea Regulamentului de exploatare a parcărilor şi zonelor de staţionare cu plată aflate pe domeniul public din municipiul Miercurea-Ciuc

[mai departe]

Hotărârea nr. 41 - 2017

HOTĂRÂREA Nr. 41/24.02.2017 privind acordarea de scutiri de la plata impozitului/taxei pe clădiri şi a impozitului/taxei pe teren pe anul fiscal 2017

[mai departe]

Hotărârea nr. 50 - 2017

HOTĂRÂREA Nr. 50/24.02.2017 pentru completarea Hotărârii nr. 310/2016 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale în municipiul Miercurea Ciuc pentru anul 2017

[mai departe]

Hotărârea nr. 298 - 2016

HOTĂRÂREA Nr. 298/2016 privind atribuirea în folosinţă a terenului aferent locuinţei, în favoarea persoanelor care au cumpărat apartamente construite din fondul locativ de stat

[mai departe]

Hotărârea nr. 299 - 2016

HOTĂRÂREA Nr. 299/2016 privind aprobarea prelungirii Contractului de administrare nr.553/2011 încheiat cu Judeţul Harghita

[mai departe]

Hotărârea nr. 300 - 2016

HOTĂRÂREA Nr. 300/2016 privind aprobarea modificării art.1 din Hotărârea nr.71/2012 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unui teren situat în str. Harghita fnr. aflat în domeniul public al municipiului Miercurea-Ciuc

[mai departe]

Hotărârea nr. 301 - 2016

HOTĂRÂREA Nr. 301/2016 privind aprobarea dezlipirii unui imobil, situat în municipiul Miercurea-Ciuc, Jigodin Băi, în vederea intabulării acestuia

[mai departe]

Hotărârea nr. 302 - 2016

HOTĂRÂREA Nr. 302/2016 privind aprobarea dării în folosinţă gratuită a imobilului situat în municipiul Miercurea-Ciuc, str. Márton Áron nr.58, aflat în domeniul public al municipiului, în favoarea Serviciului de Ambulanţă Judeţean Hargh

[mai departe]

Hotărârea nr. 303 - 2016

HOTĂRÂREA Nr. 303/2016 privind aprobarea completării şi modificării Hotărârii nr.3/2013 privind aprobarea completării Listei de inventar cu bunurile care alcătuiesc domeniul public al municipiului Miercurea-Ciuc, însuşit prin Hotărârea nr.

[mai departe]

Hotărârea nr. 304 - 2016

HOTĂRÂREA Nr. 304/2016 privind aprobarea modificării anexei Hotărârii nr.207/2016 privind reglementarea cadrului general a modalităţii şi a criteriilor de analiză şi soluţionare a cererilor de atribuire a locuinţelor pentru tineri, cons

[mai departe]

Hotărârea nr. 305 - 2016

HOTĂRÂREA Nr. 305/2016 privind aprobarea repartizării locuinţei situat în municipiul Miercurea-Ciuc, str. Copiilor nr.1/B/16

[mai departe]

Hotărârea nr. 306 - 2016

HOTĂRÂREA Nr. 306/2016 privind modificarea HCL 189/2008 privind aprobarea asocierii Municipiului Miercurea Ciuc în calitate de membru fondator la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Alcsík

[mai departe]

Hotărârea nr. 307 - 2016

HOTĂRÂREA Nr. 307/2016 privind Regulamentul cinematografului municipiului Miercurea Ciuc în vedera acreditării activităţii de cinematografie

[mai departe]

Hotărârea nr. 308 - 2016

HOTĂRÂREA Nr. 308/2016 pentru modificarea Anexei nr. 2 a Hotărârii nr. 18/2016, cu modificările şi completările ulterioare, privind aprobarea programelor şi a bugetului cultural anual, respectiv a proiectelor culturale şi de tineret ale Munici

[mai departe]

Hotărârea nr. 309 - 2016

HOTĂRÂREA Nr. 309/2016 privind aprobarea programelor culturale organizate în luna noiembrie 2016

[mai departe]

Hotărârea nr. 311 - 2016

HOTĂRÂREA Nr. 311/2016 privind aprobarea modificării art.2. a Hotărârii Consiliului Local nr. 155/2014 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia: „REABILITAREA TERMICĂ A CLĂDI

[mai departe]

Hotărârea nr. 312 - 2016

HOTĂRÂREA Nr. 312/2016 privind aprobarea modificării art.2. a Hotărârii Consiliului Local nr. 159/2014 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicato

[mai departe]

Hotărârea nr. 313 - 2016

HOTĂRÂREA Nr. 313/2016 privind aprobarea modificării art.2. a Hotărârii Consiliului Local nr. 158/2014 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia: „REABILITAREA TERMICĂ A CLĂDI

[mai departe]

<< < 1  2  3  ... 104  105  106 > >>

Ofertă de programe

IUN KINEDOK – Expirat
29
IUN EXPOZIŢIA LUI TOMPA BORS ESZTER
15
IUN KINEDOK – Turism!
15
IUN EXPOZIŢIA LUI SZIRTES JÁNOS
08
IUN CONCERTUL FORMAŢIEI ROLE
03

 PUBLICAŢII DESPRE ORAŞ


  GALERIE FOTO

ZIUA CELOR O MIE DE FETE SECUIENE 2014

15 MARTIE 2013 – comemorare