ŞTIRI CONSILIUL LOCAL PRIMĂRIA INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC INSTITUŢII
Anul: Număr:
Cuvânt cheie:
HOTĂRÂREA NR.

Hotărârea nr. 315 - 2019

privind modificarea şi completarea Hotărârii nr. 129/2018 privind aderarea Municipiului Miercurea Ciuc la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „FOREST”

[mai departe]

Hotărârea nr. 314 - 2019

privind aprobarea achiziţionării imobilui, situat în municipiul Miercurea-Ciuc, str.Mihail Sadoveanu nr.4, de la proprietarul S.C IMO PROPERTY INVESTMENTS BUCUREŞTI S.A.

[mai departe]

Hotărârea nr. 291 - 2019

privind atribuirea în folosinţă a terenului aferent locuinţei, în favoarea persoanelor care au cumpărat apartamente construite din fondul locativ de stat

[mai departe]

Hotărârea nr. 292 - 2019

privind aprobarea transmiterii unui imobil din domeniul public al Statului Român în domeniul public al Municipiului Miercurea-Ciuc şi în administrarea Consiliului Local Municipal Miercurea-Ciuc

[mai departe]

Hotărârea nr. 293 - 2019

privind aprobarea dării în folosinţă gratuită a imobilului situat în municipiul Miercurea-Ciuc, str.Topliţa nr.93, aflat în patrimoniul public al municipiului în favoarea Arhiepiscopiei Romano-Catolice Alba Iulia

[mai departe]

Hotărârea nr. 294 - 2019

privind aprobarea modificării Hotărârii nr.6/2008 privind însuşirea Listei de inventar cu bunurile care alcătuiesc domeniul public al municipiului Miercurea-Ciuc, cu modificările şi completările ulterioare

[mai departe]

Hotărârea nr. 295 - 2019

privind aprobarea modificarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Local nr. 364/2016 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru investiţia: „Reabilitarea strada Jigodin II.”,cu modificările şi completările ulte

[mai departe]

Hotărârea nr. 296 - 2019

pentru modificarea art.2 şi art.3. din Hotărârea nr. 280/2019 privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect pentru proiectul „Finalizarea lucrărilor începute la Liceul Tehnologic Kós Károly: atelier”

[mai departe]

Hotărârea nr. 297 - 2019

privind mandatarea reprezentanţilor legali ai Municipiului Miercurea-Ciuc în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „HARGITA VÍZ” Egyesület, pentru aprobarea modificării componenţei Consiliului Director

[mai departe]

Hotărârea nr. 298 - 2019

privind mandatarea reprezentantului UAT Miercurea Ciuc să voteze în adunarea Generală a Asociaţiei Intercomunitare de Dezvoltare Microregională ,,Alcsík” privind modificarea tarifelor pentru curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publi

[mai departe]

Hotărârea nr. 299 - 2019

privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli şi a anexelor de fundamentare a acestuia al S.C. GOSCOM S.A. Miercurea Ciuc pe anul 2019

[mai departe]

Hotărârea nr. 300 - 2019

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Miercurea-Ciuc

[mai departe]

Hotărârea nr. 301 - 2019

privind constituirea echipei mobile pentru intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă domestică

[mai departe]

Hotărârea nr. 302 - 2019

privind aprobarea programelor culturale şi de recreere organizate în luna noiembrie 2019

[mai departe]

Hotărârea nr. 303 - 2019

privind modificarea Hotărârii nr. 19/2003, privind înfiinţarea “Editurii Csíkszereda“ a Primăriei Miercurea Ciuc

[mai departe]

Hotărârea nr. 304 - 2019

privind achitarea cotizaţiei pe anul 2019 către Asociaţia Oraşe Energie în România (OER)

[mai departe]

Hotărârea nr. 305 - 2019

privind aprobarea achitării tranşei a doua a cotizaţiei pe anul 2019 către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Hargita Víz

[mai departe]

Hotărârea nr. 306 - 2019

privind aprobarea Proiectului Regulamentului consolidat şi armonizat al Serviciului de salubrizare la nivel judeţean pentru localităţile membre ale ADI ”Sistemului integrat de management al deşeurilor” Harghita (S.I.M.D.)

[mai departe]

Hotărârea nr. 307 - 2019

privind modificarea organigramei Teatrului Municipal „Csíki Játékszín” începând cu data de 1 noiembrie 2019

[mai departe]

Hotărârea nr. 308 - 2019

privind propunerea spre închiriere prin licitaţie publică a unor spaţii comerciale amplasate în incinta Complexului Comercial al Pieţei Agroalimentare Centrale, din municipiul Miercurea-Ciuc, str.Pieţii nr.2, aflate în patrimoniul public al munic

[mai departe]

Hotărârea nr. 309 - 2019

privind modificarea Hotărârii nr. 121/2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Miercurea Ciuc pe anul 2019 şi estimări pentru anii 2020-2022 cu modificările şi completările ulterioare

[mai departe]

Hotărârea nr. 310 - 2019

privind „Desfiinţarea reţelelor edilitare aeriene de pe teritoriul administrativ al municipiului Miercurea-Ciuc şi pozarea acestora în subteran”

[mai departe]

Hotărârea nr. 311 - 2019

privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect pentru proiectul „Reabilitarea terenului de lângă Ştrandul municipal”

[mai departe]

Hotărârea nr. 312 - 2019

privind modificarea Hotărârii nr. 317/2018 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru investiţia: „Reabilitarea terenului de lângă Ştrandul municipal”, cu modificările şi completările ulterioare

[mai departe]

Hotărârea nr. 313 - 2019

privind aprobarea modificării Statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului municipiului Miercurea-Ciuc începând cu data de 28.10.2019

[mai departe]

<< < 1  2  3  ... 135  136  137 > >>

Ofertă de programe

DEC VALAN – VALEA ÎNGERILOR – proiecţie de film
15
DEC AREST – proiecţie de film
13
DEC LA GOMERA – proiecţie de film
13
DEC MO – proiecţie de film
12
DEC PARKING – proiecţie de film
12

 PUBLICAŢII DESPRE ORAŞ


  GALERIE FOTO