Anul: Număr:
Cuvânt cheie:
PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.

Proiect de hotărâre nr. 2 - 2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL privind aprobarea indicatorilor tehnici ai lucrării de interes local „Amenajarea drum de ocolire, tronson sud-nord ” şi declanşarea procedurii de expropriere a tuturor imobilelor care constituie coridor

[mai departe]

Proiect de hotărâre nr. 1 - 2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL privind emiterea deciziei de expropriere a imobilelor care sunt amplasate pe coridorul de expropriere pentru lucrarea de interes public local: „Amenajarea drum de ocolire a Municipiului Miercurea Ciuc, trons

[mai departe]

Proiect de hotărâre nr. 0 - 2017

Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană şi al Planului de Mobilitate Urbană Durabilă ale municipiului Miercurea Ciuc

[mai departe]

Proiect de hotărâre nr. 3 - 2016

PROIECT DE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale în municipiul Miercurea-Ciuc pe anul 2017

[mai departe]

Proiect de hotărâre nr. 2 - 2016

PROIECT DE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a municipiului Miercurea Ciuc

[mai departe]

Proiect de hotărâre nr. 1 - 2016

PROIECT DE HOTĂRÂRE AL CONSILIULUI LOCAL privind aprobarea Regulamentului de exploatare a parcărilor şi zonelor de staţionare cu plată aflate pe domeniul public din municipiul Miercurea-Ciuc

[mai departe]

Proiect de hotărâre nr. 3 - 2014

PROIECT DE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL privind atribuirea în folosinţă a terenurilor aferente locuinţelor, în favoarea persoanelor care au cumpărat apartamente construite din fondul locativ de stat

[mai departe]

Proiect de hotărâre nr. 4 - 2014

PROIECT DE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL privind modificarea şi completarea Hotărârii nr.159/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică, Miercurea – Ciuc cu S.C. GOSCOM S.A.

[mai departe]

Proiect de hotărâre nr. 5 - 2014

PROIECT DE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL privind aprobarea modificării Statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului municipiului Miercurea-Ciuc, începând cu data de 1 iulie 2014

[mai departe]

Proiect de hotărâre nr. 6 - 2014

PROIECT DE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL privind aprobarea numărului de participanţi la evenimentele organizate de către oraşele înfrăţite: Tiszaújváros şi Gyula - Ungaria

[mai departe]

Proiect de hotărâre nr. 7 - 2014

PROIECT DE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL privind aprobarea modificării art.1 al Hotărârii Consiliului Local nr 215/2013 din Studiul de fezabilitate pentru investiţia: „Amenajare bucătărie la grădiniţa Kis herceg”

[mai departe]

Proiect de hotărâre nr. 8 - 2014

PROIECT DE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru investiţia: „AMENAJARE LOCURI DE PARCARE, DRUM DE ACCES ŞI ALEI ÎN ZONA CARTIERULUI SĂLCIEI”

[mai departe]

Proiect de hotărâre nr. 9 - 2014

PROIECT DE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL privind modificarea anexei nr. 1 a Hotărârii nr. 135/2013 a Consiliului Local privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia:„REABILITARE TERMIC

[mai departe]

Proiect de hotărâre nr. 10 - 2014

PROIECT DE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL privind modificarea anexei nr. 1 a Hotărârii nr. 138/2013 a Consiliului Local privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia:„REABILITARE TERMIC

[mai departe]

Proiect de hotărâre nr. 11 - 2014

PROIECT DE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL privind modificarea Hotărârii nr. 163/2013 al Consiliului Local privind aprobarea Cererii de finanţare şi a cheltuielilor aferente proiectului: „REABILITARE TERMICĂ A CLĂDIRII DE LOCUIT- 2 BLOCURI DE

[mai departe]

Proiect de hotărâre nr. 20 - 2014

PROIECT DE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL pentru modificarea anexei nr. 2 a Hotărârii nr. 16 / 2014, privind aprobarea programelor, proiectelor culturale şi de tineret ale Municipiului Miercurea Ciuc în anul 2014, cu modificările şi completările u

[mai departe]

Proiect de hotărâre nr. 21 - 2014

PROIECT DE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL privind aprobarea programelor culturale organizate în luna iulie 2014

[mai departe]

Proiect de hotărâre nr. 25 - 2014

PROIECT DE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL privind unele măsuri privind apărarea unor interese legitime ale locuitorilor din municipiul Miercurea Ciuc

[mai departe]

Proiect de hotărâre nr. 26 - 2014

PROIECT DE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL privind înfiinţarea Clubului Sportiv de drept privat ASOCIAŢIA SPORT CLUB SZÉKELY HOKI TÁRSASÁG Csíkszereda – Miercurea-Ciuc;

[mai departe]

Proiect de hotărâre nr. 27 - 2014

PROIECT DE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL privind constituirea Comisiei de analiză în legătură cu repartizarea cheltuielilor exagerate la consumul de încălzire şi apă caldă la asociaţiile de proprietari, în special privind diferenţele mari

[mai departe]

Proiect de hotărâre nr. 32 - 2014

PROIECT DE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL privind modificarea anexei nr. 1 a Hotărârii nr. 75/2013 a Consiliului Local privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia:„REABILITARE TERMIC

[mai departe]

Proiect de hotărâre nr. 29 - 2014

PROIECT DE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrării de Intervenţie pentru investiţia: „Înlocuire conductă de distribuţie apă pe str.Băilor în municipiul Miercurea-Ciuc”

[mai departe]

Proiect de hotărâre nr. 30 - 2014

PROIECT DE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrării de Intervenţie pentru investiţia: „ÎNLOCUIRE ADUCŢIUNE DE APĂ – “C” PE Str. ZORILOR-BĂILOR”

[mai departe]

Proiect de hotărâre nr. 31 - 2014

PROIECT DE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL privind modificarea Hotărârii nr. 112/2013 al Consiliului Local privind aprobarea Cererii de finanţare şi a cheltuielilor aferente proiectului cu modificări ulterioare „REABILITARE TERMICĂ A CLĂDIRII

[mai departe]

Proiect de hotărâre nr. 28 - 2014

PROIECT DE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL privind reactualizarea Studiului de fezabilitate pentru investiţia: „REABILITAREA ÎNTREGULUI SISTEM DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICĂ ÎN MUNICIPIUL MIERCUREA-CIUC”

[mai departe]

<< < 1  2  3  > >>

Ofertă de programe

MAR CONCERTUL ORCHESTREI DE CAMERĂ CIUC
15
MAR SEARĂ DE PIAN CU BORDOS NAGY CSILLA
07
FEB CONCERT DE VIOARĂ ŞI PIAN
11
FEB ARCAŞUL CĂLARE - proiectare film
10
FEB BEST 100 – expoziţie internaţională de fotografie
09

 PUBLICAŢII DESPRE ORAŞ


  GALERIE FOTO

ZIUA CELOR O MIE DE FETE SECUIENE 2014

15 MARTIE 2013 – comemorare