ŞTIRI CONSILIUL LOCAL PRIMĂRIA INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC INSTITUŢII

Proiectul Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe în vederea ridicării performanţei energetice: Bloc Aleea Ciocârliei nr. 2, Bloc Avântului nr. 14, Bloc B-dul Frăţiei nr. 22/A, Str. Kossuth Lajos nr. 20–26.”, cod MySMIS 119496, finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014–2020 este implementat de către Municipiul Miercurea Ciuc şi are o valoare totală de 9.455.306,19 lei din care 5.658.965,45 lei reprezintă finanţare nerambursabilă, iar contribuţia Municipiului Miercurea Ciuc împreună cu asociaţiile de proprietari este de 3.796.340,74 lei.

Programul Operaţional Regional 2014–2020 este implementat la nivel naţional de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Centru, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea Centru. Proiectul este prevăzut a se derula în perioada 31.10.2018 – 31.03.2020.

Obiectivul general al proiectului este reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe în vederea creşterii eficienţei energetice, generând efecte pozitive pe termen lung asupra mediului, resurselor utilizate şi principalilor beneficiari ai proiectului, locuitorii celor 4 imobile.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.rowww.inforegio.ro, respectiv facebook.com/inforegio.ro

Ofertă de programe

SEP  
21
SEP FILMTETTFESZT – POVEŞTI MĂRUNTE
20
SEP FILMTETTFESZT – ÎN LINIŞTE
20
SEP FILMTETTFESZT – PĂLĂRIETARE ŞI NASDECARTOF
19
SEP FILMTETTFESZT – EDEN
19

 PUBLICAŢII DESPRE ORAŞ


  GALERIE FOTO