ŞTIRI CONSILIUL LOCAL PRIMĂRIA INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC INSTITUŢII

 

Condiţii de învăţământ mai bune pentru micuţi, specifice nivelului Uniunii Europene, dar şi creşterea eficienţei energetice a grădiniţei, alături de reducerea costurilor de întreţinere a clădirii – sunt câteva rezultate de care va beneficia copiii, cadrele didactice şi întreaga comunitate locală prin urma contractării proiectului „Reabilitare Grădiniţa Tulipan”.

 Proiectul „Reabilitare Grădiniţa Tulipan”, cod MySMIS 114526, finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014–2020 este implementat de către Municipiul Miercurea Ciuc şi are o valoare totală de 1.318.351,48 lei, din care 1.101.023,87 lei reprezintă finanţare nerambursabilă, iar contribuţia Municipiului Miercurea Ciuc este de 217.327,61 lei. Programul Operaţional Regional 2014–2020 este implementat la nivel naţional de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Centru, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea Centru. Proiectul este prevăzut a se derula în perioada 04. 06.2018 – 31.07.2019.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro, www.inforegio.ro, respectiv facebook.com/inforegio.ro

Ofertă de programe

SEP  
21
SEP FILMTETTFESZT – POVEŞTI MĂRUNTE
20
SEP FILMTETTFESZT – ÎN LINIŞTE
20
SEP FILMTETTFESZT – PĂLĂRIETARE ŞI NASDECARTOF
19
SEP FILMTETTFESZT – EDEN
19

 PUBLICAŢII DESPRE ORAŞ


  GALERIE FOTO